Zoeken
  1. Wie geeft de opdracht voor de uitvaart?

Wie geeft de opdracht voor de uitvaart?

Na het overlijden dient de uitvaart te worden geregeld, maar wie geeft daar de opdracht voor? Het Hof in Den Bosch heeft op  13 januari 2015 een uitspraak gedaan over wanneer iemand opdrachtgever is van een uitvaart.De casus is als volgt. Mevrouw X heeft samen met haar uitvaartondernemer gesproken over de vorm en de prijs van haar uitvaart. Enige tijd later overlijdt zij. Haar dochter neemt contact op met de uitvaartondernemer, zodat de uitvaart plaats vindt naar de wensen van haar moeder. Om...
Artikel | 10 februari 2015 | Dirkzwager
Na het overlijden dient de uitvaart te worden geregeld, maar wie geeft daar de opdracht voor? Het Hof in Den Bosch heeft op  13 januari 2015 een uitspraak gedaan over wanneer iemand opdrachtgever is van een uitvaart.

De casus is als volgt. Mevrouw X heeft samen met haar uitvaartondernemer gesproken over de vorm en de prijs van haar uitvaart. Enige tijd later overlijdt zij. Haar dochter neemt contact op met de uitvaartondernemer, zodat de uitvaart plaats vindt naar de wensen van haar moeder. Om de uitvaart in gang te zetten heeft dochter de kostenopgaaf ondertekend. Omdat de nalatenschap van mevrouw X niet voldoende is om de kosten van de uitvaart te voldoen, spreekt de uitvaartondernemer de dochter aan als opdrachtgever van de uitvaart. Zij stelt echter dat zij geen opdrachtgever is en dat zij enkel als executeur haar handtekening heeft gezet.

Het Hof oordeelde dat de dochter geen opdracht heeft gegeven voor de uitvaart. Een kostenopgaaf is namelijk geen opdrachtbevestiging! Aangezien er geen opdrachtbevestiging naar de dochter is gestuurd, hoefde zij ook niet te verwachten dat zij de rekening van de uitvaart moest betalen (als opdrachtgever). Dat zij de uitvaartondernemer heeft benaderd, leidt er volgens het Hof niet toe dat zij opdrachtgever is geworden. Iemand moet namelijk het contact voortzetten.

De dochter heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard, daarom hoeft zij de rekening ook niet van haar eigen geld te betalen. De uitvaartondernemer zal dus zijn kosten (deels) niet vergoed zien.

Uit deze casus blijkt dat het lastig kan zijn om te bepalen wie de opdrachtgever is, zeker als voor het overlijden uitgebreid contact is geweest over de wensen van de uitvaart. Zoals het Hof aangeeft, is een kostenopgaaf ondertekenen niet voldoende om opdrachtgever te worden. Als de dochter wel opdrachtgever was geweest, dan had zij de rekening van de uitvaart wel moeten betalen. Zij had de kosten dan moeten verhalen op de nalatenschap van haar moeder.

Heeft u vragen over de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de erfgenamen, dan kunt u met ons contact opnemen.