De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijzigingen 30%-regeling

Wijzigingen 30%-regeling

De looptijd van de 30%-regeling gaat worden verkort van acht naar vijf jaar. Er wordt een overgangsregeling getroffen voor bestaande gevallen. Lees hier wat op dit moment de verwachte wijzigingen zijn voor de 30%-regeling per 1 januari 2019.
Auteur artikel Esther Patty
Gepubliceerd 03 december 2018
Laatst gewijzigd 04 december 2018
Leestijd 

Wat is de 30%-regeling

De 30%-regeling voorziet in een belastingvrije vergoeding voor werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven en dient als compensatie voor de kosten die een werknemer maakt om in Nederland te komen werken. Denk bij deze zogenoemde extraterritoriale kosten aan dubbele huisvestingskosten, reiskosten of de kosten van een taalcursus. Kortgezegd mag de werkgever in plaats van de werkelijke kosten een forfaitair bedrag van 30% van het fiscale loon belastingvrij vergoeden aan de werknemer. Daarnaast mag de werkgever de schoolgelden voor een internationale school belastingvrij vergoeden en kan de werknemer worden aangemerkt als partieel buitenlands belastingplichtig waardoor de box 3 heffing wordt beperkt. Deze regeling is ervoor gemaakt om personeel met een specifieke deskundigheid, die in Nederland schaars is, vanuit het buitenland aan te trekken.

Oudere wijzigingen

De regeling heeft in het verleden al meerdere wijzigingen ondergaan. Het percentage dat belastingvrij mag worden vergoed, was ooit 40% en later 35%. De regeling mocht in het verleden 10 jaar worden toegepast, sinds 2012 is dit 8 jaar. Daarnaast geldt sinds 2012 de regeling alleen voor werknemers die in een zekere periode voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens af woonden. Hierdoor kan de 30%-regeling in principe niet worden toegepast voor inwoners van België, Luxemburg, een deel van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Aangekondigde wijzingen

In het nieuwe belastingplan zal de duur van de regeling van 8 jaar worden teruggebracht naar 5 jaar. Deze wijziging geldt tevens voor de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten, de partiële buitenlandse belastingplicht en de vergoeding van schoolgelden.

De Staatssecretaris heeft verder nog aangegeven dat het aftoppen van de 30% naar een lager percentage niet wordt overwogen.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht zal gelden voor werknemers waarvan de regeling volgens de aangekondigde wijziging zou aflopen in 2019 of 2020. Deze groep werknemers mag de regeling nog maximaal 2 jaar toepassen. Het overgangsrecht eindigt uiterlijk op 1 januari 2021. Alle werknemers waarvan de 30%-regeling is toegekend na 1 januari 2016 komen derhalve niet in aanmerking voor het overgangsrecht. Deze werknemers kunnen, in tegenstelling tot hun beschikking, de 30%-regeling nog maar maximaal 5 jaar toepassen.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd.

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over de (wijzigingen van de) 30%-regeling.