Zoeken
  1. WOZ-waarde na overlijden (II)

WOZ-waarde na overlijden (II)

Sinds 1 januari 2010 staat in de successiewet, de wet waarin de schenkbelasting en de erfbelasting wordt geregeld, dat de waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van de WOZ – waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken).  De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente waarin u woont, hierover is op deze kennispagina al eerder geschreven.De Successiewet, de wet waarin de erf- en schenkbelasting wordt geregeld is recent aangepast. Het is nu ook mogelijk om voor de actuele WOZ-waarde te kiezen...
Artikel | 04 maart 2013 | Dirkzwager
Sinds 1 januari 2010 staat in de successiewet, de wet waarin de schenkbelasting en de erfbelasting wordt geregeld, dat de waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van de WOZ – waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken).  De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente waarin u woont, hierover is op deze kennispagina al eerder geschreven.

De Successiewet, de wet waarin de erf- en schenkbelasting wordt geregeld is recent aangepast. Het is nu ook mogelijk om voor de actuele WOZ-waarde te kiezen, terwijl voor 1 januari automatisch de waarde uit het vorige jaar werd genomen. Bij een overlijden in 2012 werd de peildatum 1 januari 2011 gebruikt. Nu de huizenprijzen dalen is het vaak voordeliger dat de WOZ-waarde van een jaar later mag worden genomen.

Als de erflater in 2012 is overleden, kan nu worden gekozen voor de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 of de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012. Een probleem hierbij is wel dat de WOZ-waarde met de latere peildatum pas in het volgende jaar bekend wordt. Omdat binnen acht maanden na het overlijden aangifte erfbelasting moet worden gedaan is het in de praktijk niet altijd mogelijk om de WOZ-waarde van het meest actuele jaar te nemen.

De Belastingdienst heeft toegezegd dat op verzoek vermindering van de erf- of schenkbelasting wordt verleend indien na het onherroepelijk worden van de opgelegde aanslag blijkt dat de actuele, nieuwe,  WOZ-waarde gunstiger is dan de oude WOZ-waarde. Er moet dus wel een verzoek worden ingediend voor de vermindering van de aanslag.