De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zijn foto's gemaakt met een mobieltje ook beschermd door auteursrecht?

Zijn foto's gemaakt met een mobieltje ook beschermd door auteursrecht?

Net als ieder ander werk, komen foto's komen in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Maar ook als die slechts met een mobieltje zijn gemaakt, in plaats van een fotocamera?
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd10 mei 2019
Laatst gewijzigd10 mei 2019
Leestijd 

Foto gemaakt met een mobieltje

Deze vraag moest de rechter beantwoorden in een geschil dat ging over de overname van een foto die "maar" met een telefoon was gemaakt, in plaats van een foto-camera. Het gaat over een foto gemaakt van een uitvoering van de musical The Bodyguard.

Degene die de foto had genomen schrijft daar ook zelf over:

'Wat een mooi compliment dat u mijn foto het mooiste vindt! Bij deze de foto in de bijlage! Ik zou het wel erg leuk vinden om nog een keer bij een show te zijn, dus wellicht kunnen we via deze manier nog een keer regelen dat ik een keer 2 kaartjes krijg voor een show? Dan kan ik natuurlijk ook mijn camera meenemen en nog betere foto’s maken! Deze was nog “maar” met m’n telefoon gemaakt

Is deze foto ook beschermd?

Is nu ook zo'n foto beschermd door de Auteurswet? Ja, zo oordeelt de rechter:

Ook voor een foto geldt dat deze alleen dan kwalificeert als een werk in auteursrechtelijke zin indien de foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt hetgeen tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Als voorbeelden van die mogelijke creatieve keuzen bijvoorbeeld bij een portretfoto van een persoon, noemt het Europese Hof van Justitie in het Painer-arrest van 1 december 2011 (C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 punt 91) de mogelijkheid dat in de voorbereidend fase de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kan kiezen; bij het nemen van de foto de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kan kiezen en bij het ontwikkelen ten slotte kan kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software kan gebruiken. De drempel van bescherming voor een foto is derhalve niet anders dan die voor andere werken, niet lager, maar ook niet hoger. Elke bewust genomen foto houdt keuzes in ten aanzien van belichtingssnelheid, diafragma, scherpstelling, scherptediepte, afstand, lichtinval, kadrering, compositie, achtergrond en wat dies meer zij. De mate van artistieke waardering speelt daarbij geen rol. Ook waarmee de foto is gemaakt, een fototoestel, dan wel een mobiele telefoon, maakt voor de beoordeling niet uit.

Commentaar

Het maakt volgens deze uitspraak van de rechter dus niet uit met welk apparaat de foto is gemaakt. Zodra er beschermde keuzes zijn gemaakt, die gelegen kunnen zijn in tal van aspecten, is de foto auteursrechtelijk te beschermen.

Uiteindelijk wordt de schadevergoeding in deze zaak billijkheidshalve gesteld op het bedrag dat eiseres in eerste instantie die eiseres in het kader van een schikking bereid was te accepteren.

Joost Becker, advocaat auteursrecht

Beoordeel dit artikel