Zoeken
  1. Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie om de energielasten van huurders te verlagen. Met dit doel voor ogen zijn Aedes, 31 woningcorporaties,  AgentschapNL en adviesbureau Atrivé een onderzoek naar het grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen gestart.  Dit onderzoek heeft geresulteerd in het businessplan Zonnig Huren.AanleidingDe stijgende elektriciteitsprijzen en de dalende prijzen van zonnepanelen maken zonne-energie een aantrekkelijke kandidaat om de energielasten van huurders te verminderen. De verwa...
Artikel | 03 juli 2012 | Maarten Kole
Zonne-energie om de energielasten van huurders te verlagen. Met dit doel voor ogen zijn Aedes, 31 woningcorporaties,  AgentschapNL en adviesbureau Atrivé een onderzoek naar het grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen gestart.  Dit onderzoek heeft geresulteerd in het businessplan Zonnig Huren.

Aanleiding
De stijgende elektriciteitsprijzen en de dalende prijzen van zonnepanelen maken zonne-energie een aantrekkelijke kandidaat om de energielasten van huurders te verminderen. De verwachting is dat de prijs van zonne-energie de komende jaren ook nog met 30 tot 50 procent zal dalen.

Het primair uitgangspunt was dat de huurders financieel voordeel moeten hebben bij de zonnepanelen op hun dak, en de exploitatie voor de corporatie gezond moet zijn.

In de periode maart tot juli van dit jaar is in samenwerking met huurdersorganisaties, marktpartijen, financiers en juristen een aantal businessplannen opgesteld.
Onderzoeksbureau Atrivé constateert dat er een voordeel voor huurders valt te realiseren. Gemiddeld gezien zal dit zo’n 25% korting op de stroomrekening zijn in het eerste jaar.

Regelgeving
De regelgeving rond energie is zeer complex en aan verandering onderhevig. Een aantal vragen staat daarom nog open. Zo is het nog onduidelijk of zonne-energie als DAEB kan worden aangemerkt, of zonne-energie in een energie BV geëxploiteerd mag worden en of btw wordt verrekend bij investering en exploitatie. Echter, het al dan niet positieve antwoord van de wetgever zal geen belemmering zijn. Er zijn meerdere juridische wegen toe te passen die het mogelijk maken de toepassing te realiseren.

Rapport Zonnig Huren
De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het Rapport Zonnig Huren. Daaruit zijn twee businessmodellen voortgekomen voor 10.000 woningen en 200 flats in 2013.

De komende tijd zal Aedes corporaties uitnodigen om het rapport toe te lichten en zal zij bekijken hoe een en ander kan worden geïmplementeerd.