Zoeken
Maarten Kole

Handleiding Energieprojecten

Iedereen is inmiddels overtuigd van het nut en de noodzaak van de energietransitie. De fossiele bronnen raken uitgeput en de klimaatverandering heeft veel negatieve effecten. Er zijn veel grote en kleine stappen nodig om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd te voorzien in de alsmaar groeiende behoefte aan energie.

Maarten Kole Advocaat - Partner - Ondernemingsrecht of bel met 026 353 83 71
Gepubliceerd03 september 2019
Laatst gewijzigd03 september 2019

Een van de oplossingen is de duurzame opwekking van elektriciteit. Duurzaam omdat met name wind en zon ruimschoots voorhanden zijn. De Nederlandse overheid stimuleert de productie van duurzame energie met subsidies. Door deze subsidies is het ook financieel laantrekkelijk om te investeren in duurzame energie.
 
Als collectief of bedrijf een duurzaam energieproject starten is dus een goed idee. Maar bij de uitvoering komen veel (juridische en fiscale) regels kijken. Iedere keuze kan bovendien in een later stadium grote gevolgen hebben en bijvoorbeeld van invloed zijn op subsidie of financiering. Het is daarom belangrijk om van meet af aan stil te staan bij de juridische en fiscale impact van de stappen die nodig zijn om het project van de grond te krijgen.

Dirkzwager heeft een Energieteam samengesteld. Wij geven in deze handleiding inzicht in de keuzes die een initiatiefnemer van een project moet maken en wat de gevolgen daarvan zijn, op korte of langere termijn. We hebben ervaring en kennis en willen die graag delen. Zodat uw duurzame energieproject ook een groot succes kan worden.

Energieteam Dirkzwager

Handig

Door anderen gelezen

Meldpunt colportage energiebedrijven

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden.Verkoop aan de deur (colportage) is een belangrijk onderwerp voor zowel de NMa als de Consumentenautorit...

Artikel - Selma van Ramele - 5 februari 2010

Netbeheerder moet aansluiten binnen 18 weken

Artikel - Maarten Kole - 29 augustus 2018

Krijgen netwerkbedrijven onder VET een afgeslankte rol?

De Tweede Kamer heeft op 30 januari 2018 een wet aangenomen die de rol van netwerkbedrijven duidelijker moet vastleggen. Het gaat om de wet ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’, hierna; “VET”. De Eerste Kamer buigt zich nu over deze wet. VET regelt onder andere de positionering van de netwerkbedrijven. Een netwerkbedrijf is een vennootschap die onderdeel uitmaakt van de groep waartoe de netbeheerder behoort. Wat verandert er voor de netwerkbe...

Artikel - Maarten Kole - 21 maart 2018

Ga naar het nieuwsoverzicht

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Blijf op de hoogteOntvang nieuwe kennis