De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
Artikel printen

TELFA country by country guide

Real Estate owners, investors, Asset and Property Managers today have a global and European focus when it comes to real estate investments. At the heart of this investment is the value that (commercial) leases are representing. It is, therefore, key to any real estate investment to know about the real value of lease agreements. Vital for that is the legal valuation. Therefore, this guide tries to give an overview of the legal aspects of commercial leases in Europe.

Gepubliceerd29 mei 2018
Laatst gewijzigd12 juli 2018

This guide is intended to provide the reader with a short practical overview of the different
specialities regarding the lease of commercial property in the legal systems across Europe. Whilst
the terminology is often radically different, the principles are generally very similar, but with
important specific characteristics. The participating TELFA partners have provided a brief
overview on 11 major topics which are relevant in every lease agreement. This country by county
guide makes it possible to determine the most important differences on commercial leases
between the different jurisdictions and the one that are most akin to those in one’s own
jurisdiction.

Civil law topics covered are:

  1. Legal regulation 
  2. Form 
  3. Object of the lease 
  4. Duration 
  5. Maintenance / Reparations 
  6. Rent 
  7. New ownership 
  8. Lease termination 
  9. Compensation 
  10. Jurisdiction


In addition to aspects of civil law, it will always be necessary to consider issues of tax.
These readily digestible summaries are intended to give the reader a first flavour of another
jurisdiction and should not be treated as a complete exposition of the relevant law.

Specific advice will always be required. This document sets out the law and practice as it stands on
17 May 2018.

Handig

Door anderen gelezen

Handleiding Energieprojecten

E-book - Maarten Kole - 3 september 2019

Arbitraal beding rechtsgeldig in agentuurovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is een zogenaamde benoemde overeenkomst. Voor dit type overeenkomst gelden dwingendrechtelijke regels, die zijn opgenomen in de artikelen 428 tot en met 445 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze dwingendrechtelijke regels zijn gebaseerd op een uniforme Europese richtlijn (86/653/EG) en geven de handelsagent een bepaalde mate van bescherming. Zo heeft de agent recht op een goodwillvergoeding bij het einde van de overeenkomst, mits hij -kortgezegd- nieuwe klanten v...

Artikel - Selma van Ramele - 2 maart 2018

Kan de koper van aandelen aanspraak maken op een rechtvaardige prijs?

Naar Nederlands recht geldt op grond van het beginsel van de contractsvrijheid geen iustum pretium (rechtvaardige prijs). In beginsel zijn partijen vrij om een prijs overeen te komen die zij juist achten. Slechts onder omstandigheden kan achteraf een correctie plaats vinden op grond van een wilsgebrek zoals bedrog, dwaling en misbruik van omstandigheden. Hiervan zal echter niet snel sprake zijn, zoals ook het hiernavolgende arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden illustreert.De casus is...

Artikel - Selma van Ramele - 12 januari 2018

Ga naar het nieuwsoverzicht

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Blijf op de hoogteOntvang nieuwe kennis