De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Naar een meer rechtvaardige, efficiënte en internationale benadering van de ‘battle of forms’ bij commerciële contracten

Naar een meer rechtvaardige, efficiënte en internationale benadering van de ‘battle of forms’ bij commerciële contracten

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing op commerciële contracten?
Verschenen in: Aansprakelijkheid, verzekering en schade 2018, afl. 6
Auteur publicatie Wim Weterings
Gepubliceerd 27 november 2018
Laatst gewijzigd 17 december 2018
Leestijd 

Bij de totstandkoming van commerciële contracten verwijst geregeld iedere contractspartij naar de eigen algemene voorwaarden. Deze verschillende sets algemene voorwaarden zijn dikwijls op belangrijke punten tegenstrijdig en staan een andere verdeling van (juridische) risico’s voor. In de algemene verkoopvoorwaarden van een bedrijfsmatig handelende verkoper is bijvoorbeeld vaak een exoneratiebeding opgenomen, op grond waarvan diens aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt. Het spiegelbeeld is doorgaans te vinden in de algemene inkoopvoorwaarden van een koper in de vorm van onder meer een vrijwaringsbeding (andere partij dient in te staan voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid tegenover derden) en/of een garantiebeding (grotere aansprakelijkheid wederpartij dan op grond van de wet). (Internationale) handelsconflicten draaien nogal eens om de vraag welke algemene voorwaarden nu van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst: de battle of forms.

Download publicatie