De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Over Dirkzwager
  3. Legal Valley Nederland

Legal Valley Nederland

Gelderse partners bundelen en delen juridische kennis en krachten in Legal Valley. Op 14 december 2016 is Legal Valley opgericht, een stichting die als doel heeft de juridische branche in Gelderland zowel regionaal, nationaal als internationaal te positioneren en te profileren, plus de onderlinge verbinding binnen deze branche te bevorderen.

Door de vestiging van de Rechtbank (inclusief de Militaire kamer), het Gerechtshof (inclusief de Penitentiaire kamer, de Militaire kamer en de Pacht- en Grondkamer), het Openbaar Ministerie, ruim 400 advocatenkantoren met 1.200 advocaten alsmede gerenommeerde juridische opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit, heeft de regio zich ontwikkeld tot een grote speler in het landelijk juridisch landschap. De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches in de regio zoals food, health en energy.

Legal Valley geeft deze sterke juridische regionale kracht een gezicht en verbindt alle betrokken partijen. De stichting Legal Valley is een initiatief van de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de Rechtbank Gelderland, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, de Orde van Advocaten, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en de ondernemersvereniging OKA. Fred Hammerstein (voormalig lid van de Hoge Raad en voormalig President van het Gerechtshof Arnhem) bekleedt de functie van bestuursvoorzitter van de stichting en wordt bijgestaan door een Raad van advies onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

"Als je kennis uitwisselt in een bepaald verband zoals Legal Valley, gaat je gehele kwaliteitsniveau omhoog. Zowel van de rechtspraak, de advocatuur als van de bedrijfsjuristen" – Fred Hammerstein.

Een van de activiteiten van de stichting is de organisatie van een jaarlijks Congres Maatschappij & Recht. Tijdens dit jaarlijkse evenement gaan de hiervoor genoemde partijen, inclusief rechtenstudenten, samen vanuit verschillende invalshoeken in discussie over actuele onderwerpen met betrekking tot maatschappij en recht. Het thema van het eerste congres dat op 7 maart 2017 in Papendal werd georganiseerd was: ‘Privacy, lust of last?’. Het slotdocument van dit congres werd aangeboden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Naast het congres worden ieder kwartaal bijeenkomsten voor de juridische branche in de regio georganiseerd en wordt een gezamenlijk stageprogramma uitgewerkt.