Zoeken
  1. E-commerce

E-commerce

Doordat Internet en ICT een belangrijke plek in het dagelijks leven hebben veroverd, zijn er ook nieuwe mogelijkheden van zakendoen ontstaan. Zo kan men tegenwoordig bijna alles via Internet bestellen en worden steeds meer overeenkomsten online afgesloten.

Veranderde regelgeving

Nu de manier van zakendoen verandert, verandert de regelgeving mee. Voor deze nieuwe vorm van zakendoen zijn dan ook speciale regels in het leven geroepen. Deze regels zijn ontstaan om het zaken doen via internet te bevorderen. Zo bestaan er specifieke regels over de informatie die een webpagina moet bevatten wanneer er sprake is van electronisch zakendoen, bestaat er regelgeving over het inrichten van een webwinkel en het bestelproces, het online afsluiten van een overeenkomst en het gebruiken van algemene voorwaarden. Voor transacties met consumenten gelden strengere regels dan voor B2B.

Door de opkomst van Internet en ICT kan veel informatie met elkaar worden uitgewisseld. Ook krijgt men veel makkelijker toegang tot informatie. Een belangrijk aspect hierbij is de waarborg van privacy gevoelige informatie. Wanneer overeenkomsten online tot stand komen worden er veelal ook persoonsgegevens uitgewisseld. Daarom zal een webwinkel houder tevens moeten voldoen aan de specifieke regelgeving op het gebied van privacy bescherming.

Sancties

Het niet naleven van deze regelgeving kan de rechtspositie van u als webwinkelhouder of dienstverlener ernstig verzwakken. De consument is dan onder andere gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast heeft de Consumentenautoriteit het recht om boetes op te leggen indien niet wordt voldaan aan de geldende regelgeving. Het is daarom erg belangrijk om bij het zakendoen op Internet de geldende regels in acht te nemen.

Nader advies

Wij kunnen ons echter voorstellen dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. De sectie IE / IT van Dirkzwager kan u hierbij helpen! Laat de inrichting van uw webwinkel, uw algemene voorwaarden en uw contracten juridisch toetsen en ontvang advies over uw positie bij het zakendoen via internet.

Mocht u meer willen weten over zakendoen via Internet neem dan contact op metĀ Joost Becker.