Zoeken
  1. Home
  2. Rechtsgebieden
  3. Handelsnaamrecht

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is een naam die dient ter onderscheiding van een onderneming. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Registratie verplicht?

De Handelsregisterwet verplicht eigenaren van een onderneming tot inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met vermelding van de handelsnaam. Die inschrijving is echter niet vereist om handelsnaamrechtelijke bescherming te verkrijgen tegenover derden, op grond van de Handelsnaamwet. Bepalend voor rechtsverkrijgend gebruik van de handelsnaam is dat de naam wordt gevoerd c.q. het handelsnaamgebruik daadwerkelijk voor derden kenbaar is.

Geen misleiding

Een handelsnaam mag niet misleiden omtrent de eigendom van de onderneming. Fantasienamen zijn weliswaar toegestaan, maar indien het publiek ten onrechte uit de handelsnaam zou kunnen opmaken dat de onderneming aan een andere dan de ware eigenaar toebehoort, is dit verboden. Hetzelfde geldt voor situaties waarin het publiek kan worden misleid omtrent de rechtsvorm van de onderneming, dat wil zeggen dat de onderneming een andere rechtspersoonlijkheid heeft dat de naam doet vermoeden.

Handelsnaaminbreuk

Oudere ondernemingen kunnen verbieden dat een jongere handelsnaam wordt gevoerd indien daardoor verwarring te duchten is bij het relevante publiek. Daarbij is mede van belang in hoeverre de handelsnamen op elkaar lijken, wat voor soort bedrijven worden uitgeoefend en wat de plaats van vestiging is – dit is niet of minder relevant bij handelsnaamgebruik op internet. Indien een strijd met een merkenrecht van een derde een handelsnaam wordt gevoerd, kan die derde daartegen optreden.

Rechtsmaatregelen

De Handelsnaamwet biedt de mogelijkheid tot het vorderen van een verbod op gebruik van een verwarring stichtende handelsnaam. Vaak wordt eerst een sommatiebrief verstuurd, waarin een onthoudingsverklaring wordt voorgelegd. Vervolgens kunnen er rechtsmaatregelen worden getroffen via een dagvaarding of dagvaardingsprocedure, met name in kort geding. Daarnaast kan bij de kantonrechter om een wijzigingsverzoek voor de handelsnaam worden verzocht. Vaker worden conflicten omtrent een handelsnaam echter uitgevoerd voor de kortgeding rechter. Het vorderen van volledige proceskostenveroordeling in handelsnaamzaken is mogelijk.

Gespecialiseerde advocaat handelsnaamrecht

De advocaten van de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in het handelsnaamrecht. In de categorie Handelsnamen van deze kennispagina vindt u diverse nieuwsberichten die door ons zijn geschreven over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over het handelsnaamrecht, wilt u een sommatiebrief sturen of een partij dagvaarden wegens inbreuk op een handelsnaamrecht? Heeft u een sommatie of dagvaarding ontvangen? Neem dan contact op met Joost Becker.