Zoeken
  1. Herstelkader rentederivaten

Vaak meer vergoeding mogelijk dan de bank aanbiedt Herstelkader rentederivaten

In het verleden een rentederivaat (zoals een renteswap) afgesloten? Of heeft u van uw bank een aanbod voor compensatie van rentederivaten ontvangen? Check uw aanbod met onze quick scan.

Heeft u in het verleden een rentederivaat (zoals een renteswap) afgesloten? Of heeft u van uw bank een aanbod voor compensatie van rentederivaten ontvangen? Check dan uw aanbod met onze quick scan. Gebleken is dat er vaak meer vergoeding mogelijk is dan de bank u aanbiedt. De specialisten van het Banking & Finance team van Dirkzwager kunnen u hierover tegen een aantrekkelijk, vast tarief adviseren.

De afgelopen tien jaar staan rentederivaten in de schijnwerpers. Banken hebben deze financiële instrumenten aan talloze ondernemers verkocht. Met deze producten kon het MKB zich beschermen tegen een stijgende rente. Het is bekend dat er ook de nodige risico’s aan deze producten verbonden waren, die vooraf niet duidelijk bleken. Deze risico’s realiseerden zich bijvoorbeeld bij een dalende EURIBOR-rente. Ze bemoeilijkten een overstap naar een andere financier en bij tussentijdse vervroegde aflossingen waren forse boetes (de negatieve waarde) verschuldigd. Daarnaast waren er verborgen kredietlimieten aan renteswaps verbonden en brachten de banken marges in rekening zonder dit te melden. Door druk vanuit belangenorganisaties, de media en de politiek, is er een Uniform Herstelkader tot stand gekomen. Op grond hiervan moeten de banken aan MKB ondernemers die binnen de reikwijdte van het Uniform Herstelkader vallen, een aanbod tot vergoeding doen. 

Aanbod voor compensatie van rentederivaten

In de loop van dit jaar ontvangt het merendeel van de MKB ondernemers een brief van de bank met daarin het definitieve aanbod voor compensatie onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). De bank heeft dit aanbod gebaseerd op de digitale gegevens die bij de bank aanwezig zijn. Vaak blijkt dat die gegevens niet volledig zijn en dat er meer vergoeding mogelijk is. Het Uniform Herstelkader is een zeer uitvoerige regeling, waar je de weg in moet weten om alle mogelijkheden te benutten. Het Dirkzwager renteswap-team is zeer goed thuis in deze regeling. Chantal van den Borne heeft zelfs in de klankbordgroep gezeten.

Na een gedegen analyse van uw aanbod kan het Dirkzwager renteswap-team u vertellen of het aanbod in uw geval klopt, of dat er nog andere mogelijkheden zijn. Soms zijn er ook mogelijkheden buiten het UHK om. En ook daarover kunnen wij u adviseren. U heeft korte termijnen op te reageren op het aanbod, dus een goede controle is van groot belang!

Heeft u een aanbod voor compensatie van rentederivaten ontvangen en wilt u meer lezen? Klik dan hier.

Juridische acties

Een aanbod voor compensatie kan voor veel dossiers een eenvoudige en snelle manier zijn om compensatie te krijgen. Maar in sommige situaties kan er veel meer mis zijn gegaan in uw renteswapdossier dan waarvoor het UHK oplossingen biedt. Soms ontvangt u zelfs niet eens een aanbod omdat u buiten de reikwijdte van het UHK valt. In zulke gevallen kan worden bekeken welke juridische mogelijkheden u heeft.

Valt u buiten de reikwijdte van het UHK aanbod? Of wilt u meer weten over de juridische mogelijkheden buiten het UHK? Klik dan hier om meer te lezen.

Welke oplossingen  biedt Dirkzwager?

De specialisten van Dirkzwager hebben de kennis en ervaring in huis om u bij te staan. Dirkzwager biedt u op de volgende manieren maatwerk:

  1. Quick scan van uw ontvangen aanbod voor compensatie van rentederivaten
  2. Analyse van uw juridische positie tegen de bank

1. Quick scan van uw ontvangen aanbod voor compensatie van rentederivaten
Met onze quick scan checken wij tegen een vast, aantrekkelijk tarief of de bank alle vergoedingsmogelijkheden van het Uniform Herstelkader heeft meegenomen in het aanbod en of er nog meer vergoedingsmogelijkheden zijn. Wij controleren met de quick scan de juridische toepassing van het herstelkader op uw ontvangen aanbod. Wanneer blijkt dat niet alle vergoedingsmogelijkheden zijn meegenomen, kan desgewenst het juiste compensatiebedrag berekend worden. Nadat wij de benodigde informatie ontvangen hebben, ontvangt u al na 2 tot 4 vier weken onze quick scan.

Ook kunnen wij u vervolgens begeleiding bieden in het vervolgtraject, bijvoorbeeld bij het afhandelen van de compensatie, het vragen van bindend advies, of het starten van een procedure bij de rechter of Kifid.

Wat kost het?
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over uw kosten. Daarom bieden wij onze quick scan aan tegen aantrekkelijke vaste prijzen. Omdat wij u een analyse op maat bieden, hangt de hoogte van deze prijzen af van uw specifieke situatie. U ontvangt vooraf een vrijblijvende offerte met de prijs van de quick scan en komt dus niet voor verrassingen te staan.

2. Analyse van uw juridische positie tegen de bank
Als u geen aanbod heeft ontvangen, of niet in aanmerking zou komen voor een aanbod, kunnen wij desgewenst een analyse uitvoeren van uw juridische mogelijkheden tegen de bank. Bij een rechtszaak kunnen er meer mogelijkheden zijn om uw schade te verhalen op uw bank.

Wat kost het?
Een analyse van uw juridische positie tegen de bank is omvangrijker dan een quick scan. Niet alleen toetsen we of u eventueel terecht bent afgewezen onder het UHK, maar ook kijken wij naar de advisering van de bank en uw situatie. Ook onze analyse van uw juridische mogelijkheden bieden wij aan tegen vaste tarieven waar u vrijblijvend een offerte voor ontvangt.

Check uw renteswap vandaag nog!

Bij ons staat u niet voor verrassingen: wij behandelen uw zaak voor vooraf afgesproken scherpe prijzen en tarieven, met aandacht voor uw specifieke situatie.

Neem vrijblijvend contact op met een van de contactpersonen van ons Banking & Finance team om uw dossier met ons te bespreken. Voor dit eerste telefoongesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Tijdens dit gesprek bespreken we kort uw situatie en inventariseren wij welke stukken wij van u nodig hebben. Op basis van deze stukken en het gesprek ontvangt u van ons een offerte met een vaste prijs. Daarnaast zullen wij een duidelijk traject uitstippelen en een heldere analyse geven van uw mogelijkheden.

Blijf niet langer wachten met uw rentederivaten; neem contact op met een specialist van Dirkzwager!