Zoeken
  1. IT-geschillen/ IT-contracten

IT-geschillen/ IT-contracten

Veel automatiseringsprojecten lopen niet zoals van te voren werd verwacht. Vaak is sprake van overschrijding van het budget of de afgesproken leveringstermijnen, of voldoet de geleverde software (en/of hardware) niet aan de overeengekomen specificaties.

Veel automatiseringsprojecten lopen niet zoals van te voren werd verwacht. Vaak is sprake van overschrijding van het budget of de afgesproken leveringstermijnen, of voldoet de geleverde software (en/of hardware) niet aan de overeengekomen specificaties.

Het belang van een goed contract

Het is zeker niet zo dat met een goed contract het mislukken van een project altijd kan worden voorkomen. Wel kan het de risico’s op mislukking verkleinen, door duidelijkheid te scheppen over de rechten en verplichtingen van beide partijen en door een goed ‘spoorboekje’ te geven voor het project. Ook kan een goed contract u uiteraard in een sterke juridische positie plaatsen in het geval de andere partij zijn verplichtingen niet goed nakomt.

Bij veel IT-geschillen draait het uiteindelijk om de vraag wat partijen nu eigenlijk zijn overeengekomen. Veelal blijkt achteraf dat de specificaties niet duidelijk zijn of voor meerdere interpretaties vatbaar. Het is dus zeer belangrijk dat beide partijen voldoende aandacht schenken aan de specificaties: wat gaat er precies geleverd worden?

Pas op met algemene voorwaarden

Standaard IT-contracten van leveranciers en de in de IT-branche gehanteerde algemene voorwaarden zijn meestal erg eenzijdig opgesteld en geven de klant weinig waarborgen. Ook algemene inkoopvoorwaarden van afnemers zijn vaak vrij eenzijdig en plaatsen de leverancier juist in een moeilijke positie in geval van een geschil. Aan welke kant u ook staat, het is belangrijk dat u kritisch bent op de voorwaarden die de wederpartij hanteert en dat u er goed voor waakt dat de voor u belangrijke aspecten in een project in het contract goed geregeld worden. Voorkom daarbij ook dat in het contract of de algemene voorwaarden toezeggingen uit het voortraject weer van tafel worden geveegd.

Hoe gaat u om met een geschil?

Indien een IT-project niet loopt zoals het moet, dan zult u als het goed is eerst proberen om de problemen in overleg met de andere partij op te lossen. Dat is ook prima; veel (dreigende) geschillen worden op die manier opgelost.

Indien de problemen echter te groot worden of indien praten geen oplossing biedt, dan kan het van belang zijn om tijdig juridisch advies in te winnen. Het is belangrijk om te weten wat uw rechtspositie is (stelt u geen onredelijke eisen?). Bovendien kan het noodzakelijk zijn dat u op een gegeven moment een ingebrekestelling stuurt aan de andere partij. Vaak is dit nodig om later het contract te kunnen ontbinden en om schadevergoeding te kunnen vorderen. Omdat u in een ingebrekestelling de andere partij een laatste kans moet gunnen om alsnog zijn verplichtingen goed na te komen, moet u hier niet te lang mee wachten, omdat dit anders tot een flinke extra vertraging kan leiden. Let er ook op dat een ingebrekestelling aan een aantal formele eisen moet voldoen; een enkel briefje waarin staat dat voor u de maat vol is, volstaat niet.

Geschillenbeslechting

Indien het geschil niet anderszins kan worden opgelost, kunt u uiteindelijk bij de rechter, een arbiter of mediator belanden ter beslechting van het geschil. Vaak zijn dit ingrijpende trajecten voor de direct betrokkenen, die bovendien (zeker bij de rechter) een flinke tijd kunnen duren. Gespecialiseerde juridische bijstand is hier meestal onontbeerlijk, gezien de specifieke juridische kenmerken en de vaak technische aard van automatiseringsgeschillen.

IT-recht advocaten

De advocaten van de sectie IE/IT van Dirkzwager hebben veel affiniteit met IT en zijn gespecialiseerd op het gebied van het IT-recht. Ze zijn u graag van dienst met het opstellen en toetsen van allerhande IT-contracten en het begeleiden van automatiseringsgeschillen. Neem voor meer informatie contact op met Ernst-Jan van de Pas of Mark Jansen.