Zoeken
  1. Annet van Duijn

Annet van Duijn Advocaat - Associate partnerAansprakelijkheid, schade & verzekering


Contact Neem vrijblijvend contact op
Telefoon026 353 83 43 E-mailadres Social

Over Annet van Duijn

Biografie

Annet is sinds 2001 advocaat, eerst in Rotterdam en sinds 2013 bij Dirkzwager in Arnhem. Annet is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, in het bijzonder technische kwesties op het gebied van CAR-, AVB- en BA-verzekeringen, alsmede de (schending van) verzekeringsplichten en de samenloop van verzekeringsdekking. Haar cliënten zijn met name verzekeraars, makelaars en bedrijven, waaronder bouwondernemingen, biotech-bedrijven en  spoorwegondernemingen.

Annet voert het motto: 'een zaak win je op de feiten'. Zij onderhoudt dan ook graag nauw contact met de schadebehandelaar, makelaar, schade-expert, verzekerde en overige betrokkenen en schept er plezier in de verzamelde feiten te vertalen naar de juridische context, om zo te komen tot de beste oplossing voor haar cliënten.

Functie(s)

2013Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Handel & Transport, Vastgoed, Verzekeraars Aansprakelijkheid schade & verzekering, Contractenrecht, Bouwrecht Aansprakelijkheidsrecht,Technische Verzekeringen, Bouwaansprakelijkheidsrecht, Samenloop CAR en AVB/AVB en WAM, Verzekeringsplichten, Asbest branche en Asbestdakenverbod 2024. Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2009 2010 Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid (cum laude)
1995 2001 Civiel- en bedrijfsrecht, Universiteit Leiden
Civielrecht en Spaans, Universidad de Salamanca, Spanje

Nevenactiviteit(en)

Annet is lid van de Beurs Club Technische Verzekeringen, de VASR, Ladies@Risk en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans

Events

Deel deze pagina

Kennis geschreven door Annet van Duijn

Op zoek naar specifieke kennis?
  • Expertise
  • Sector
  • Thema
  • Annet van Duijn

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Filter op type

Asbestdakenverbod 2024: rapportage inventarisatie asbestdaken in provincies

Enquête onder provincies leert dat er géén uitspraken kunnen worden gedaan over de omvang van de asb...

Annet van Duijn
Lees meer

Opzegging van duurovereenkomsten en de redelijkheid en billijkheid

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 NJ 2018/98)...

Annet van Duijn
Lees meer

Zorgplicht verzekeraar tijdens looptijd: (alleen) waarschuwen tegen onderverzekering van pand met rieten dak

De verzekeraar heeft zijn verzekerde afdoende gewaarschuwd tegen de risico’s van onderverzekering va...

Annet van Duijn
Lees meer

Verwijderen van verontreiniging in grond onder asbestdak zonder dakgoot

Sanering van verontreinigde bodem onder asbestdaken zonder dakgoot. Wordt (vereenvoudigde) bodemsane...

Annet van Duijn
Lees meer

Certificerende instelling niet aansprakelijk voor ontbreken adequate verzekering bij asbestsaneringsbedrijf

Een certificerende instelling behoeft niet op te komen voor het onvoldoende verzekerd zijn van een a...

Annet van Duijn
Lees meer

Onderaannemer niet verder toegelaten op CAR dan contractueel overeengekomen met hoofdaannemer

Verzekeringsplichten in de bouw: onderaannemer niet verder toegelaten op CAR dan contractueel overee...

Annet van Duijn
Lees meer

Herkomst voordeel is voor voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW niet relevant

Een schadevergoedingsverplichting mag ex art. 6:100 BW worden verminderd met een opgekomen voordeel ...

Annet van Duijn
Lees meer

Het vrijkomen van asbestdeeltjes van verweerde golfplaten is niet onvoorzien - geen dekking onder milieuschadeverzekering

Dat er asbestdeeltjes vrijkomen van verweerde golfplaten is te voorzien, dus is er geen dekking voor...

Annet van Duijn
Lees meer

Wanprestatie aannemer vanwege schending verzekeringsparagraaf in bestek

Een aannemer die in strijd met een besteksverplichting zijn CAR-verzekeraar niet heeft verzocht de s...

Annet van Duijn
Lees meer

Exoneratie van asbestinventarisatiebureau houdt ook in hoger beroep stand

Geen doorbreking van de aansprakelijkheidsbeperking, want geen bewuste roekeloosheid van een asbesti...

Annet van Duijn
Lees meer

Het voorzienbaar vrijkomen van asbestdeeltjes is geen ‘emissie’ onder een milieuschadeverzekering

Reaal behoeft geen dekking te verlenen onder een milieuschadeverzekering voor de kosten van een asbe...

Annet van Duijn
Lees meer

Publicatie BNA en NLingenieurs: Handreiking Aansprakelijkheid onder de DNR

De Handreiking Aansprakelijkheid onder de DNR 2011 van BNA en NLingenieurs is een handig document ov...

Annet van Duijn
Lees meer
1 2
Ga terug naar alle specialisten