1. Home
  2. Specialisten
  3. Anton Sijbring

Anton Sijbring Advocaat Arbeidsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Anton Sijbring

Biografie

Anton werkt sinds augustus 2019 als advocaat op de sectie Arbeidsrecht.

Anton heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen de bachelor Recht & ICT en de master Nederlands Recht afgerond. Binnen zijn master heeft Anton zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waaronder ook het arbeidsrecht. Tijdens zijn studie heeft hij zich ingezet voor een rechtswinkel, waar hij deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Anton is daarnaast actief geweest bij verschillende studieverenigingen en heeft een jaar in het bestuur gezeten van de studievereniging voor ondernemingsrecht.

Functie(s)

Advocaat, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Particulieren Arbeidsrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2016 2019 Master Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen
2012 2016 Bachelor Recht & ICT, Rijksuniversiteit Groningen

Talen

Nederlands, Duits, Engels

EventsKwartaalupdate Q2 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De tweede Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 30 juni.Kwartaalupdate Q3 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De derde Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 20 september.Kwartaalupdate Q4 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De vierde Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 15 december.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Anton Sijbring

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 9

Verplichte opleiding voor werknemers per medio 2022 kosteloos (voor werknemers)

Uiterlijk 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn. Deze richtlijn brengt ingrijpende gevolgen met zich mee. In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen en gevolgen van de richtlijn met betrekking tot (verplichte) scholing.

Werknemer behoudt tijdens Coronaquarantaine recht op loon

Een werknemer heeft tijdens Coronaquarantaine recht op doorbetaling van (100% van) het loon, zo oordeelde de rechtbank Limburg recentelijk. Een verplichte quarantaine is namelijk een omstandigheid die - in principe - niet voor rekening van de werknemer komt, aldus de rechtbank.

Wijziging besluit oproepovereenkomsten

Op 18 oktober 2019 schreef minister Koolmees (SZW) een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief schreef de minister dat het Besluit houdende nadere regels over oproepovereenkomsten wordt gewijzigd. De wijziging ziet op de toepassing van de oproepmaatregelen en de WW-premiedifferentiatie. In dit artikel zullen wij ingaan op de gevolgen van deze wijziging.

Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV

Vanaf 1 oktober 2019 geldt een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. De UWV Uitvoeringsregels vormen een uitwerking van en toelichting op de relevante regelgeving op de ontslagprocedure.

Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement, deel 1

Per 31 augustus 2019 is de consultatie voor een nieuw wetsvoorstel geëindigd: de ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’. In twee artikelen zullen wij ingaan op de grootste wijzigingen. In dit artikel staan de beoogde rechten van de werknemer bij overgang van onderneming centraal. In het andere, binnenkort te verschijnen, artikel worden de rechten van de ondernemingsraad en de privacyrechten van de werknemer toegelicht.

Ontslag op staande voet onterecht door gebrekkige ontslagbrief

Het Hof 's-Hertogenbosch oordeelde op 25 juli 2019 dat een ontslag op staande voet onterecht verleend is doordat de ontslagbrief onvoldoende is gemotiveerd. De werkgever kwam in de ontslagbrief slechts met feiten en een duidelijke conclusie ontbrak. Het Hof concludeerde dat er hierdoor geen dringende reden is en dat het ontslag onterecht is verleend.