1. Home
  2. Specialisten
  3. Cindy Snelders-van de Kamp

Cindy Snelders-van de Kamp Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Dylan Goossens Telefoon 026 353 83 14 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Cindy Snelders-van de Kamp

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 33

Het geel-zwarte hart van Cindy Snelders

Cindy Snelders, sinds 2012 advocaat van de sectie ondernemingsrecht, heeft als geboren en getogen Arnhemmer een echt geel-zwart hart. Cindy is letterlijk opgegroeid met voetbal en zet zich nu in als bestuurslid van de Vitesse Business Club GelreDome voor haar geliefde Vitesse. “Support your locals, juist nu”

Amsterdamse rechtbank had gastrol in ruzie Naftogaz en Gazprom

Deze week werd een kort geding uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Amsterdam van 13 juli 2018 over de gasruzie tussen Gazprom en Naftogaz. Het is jammer dat de publicatie zo lang op zich heeft laten wachten, waardoor het onderwerp iets aan actualiteit heeft ingeboet. Omdat ik het toch wel bijzonder vind dat de Amsterdamse rechtbank een gastrolletje heeft mogen spelen in deze miljardenstrijd tussen giganten, en de nerd in mij jullie graag meeneemt in het Nederlandse beslag- en procesrecht, maak ik graag van de gelegenheid gebruik om wat over deze uitspraak te schrijven.

De Brexit en handelscontracten

Een Brexit zal van grote invloed zijn op de inhoud en de uitvoering van handelscontracten tussen Nederlandse en Britse ondernemingen. Hierbij valt te denken aan overeenkomsten voor de in- en verkoop van producten, distributie- en agentuurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Goede contractclausules in nieuw op te stellen overeenkomsten kunnen u helpen de negatieve gevolgen van een Brexit te verminderen.

Netherlands Commercial Court: geduld is een schone zaak

‘Uitstel betekent nog geen afstel’ schreef ik in mijn Dirkzwager-kennispagina van november 2017. We zijn nu ongeveer 10 maanden verder. Wat ik toen schreef, klopt nog steeds .…..

Contractenrecht: ‘Battle of forms’

Parkeergaragehouder Q-Park hanteert twee regelingen voor de gevolgen van uitrijden zonder te betalen. Welke geldt?Een parkeergarage uitrijden zonder te betalen mag uiteraard niet, maar wat zijn de gevolgen? In dit artikel gaat het niet om eventuele strafrechtelijke aspecten van het niet betalen, maar van de zogenaamde civielrechtelijke gevolgen. Bij het inrijden van de garage ga je namelijk een overeenkomst aan met Q-Park. Die inhoud van die overeenkomst wordt een gebruiker van de parkeergara...

Contractenrecht : Is een variabele beloning een noodzakelijk vereiste voor het bestaan van een agentuurovereenkomst?

Op onze kennispagina zijn veel artikelen te vinden over de agentuurovereenkomst en de dwingende wetsbepalingen die hierop van toepassing zijn. Aan de handelsagent komt een bepaalde mate van bescherming toe. Zo schrijft de wet verplicht in acht te nemen opzegtermijnen voor de agentuurovereenkomst voor en heeft de agent recht op een goodwillvergoeding bij het einde van de overeenkomst, mits hij -kortgezegd- nieuwe klanten voor de principaal heeft aangedragen waar de principaal nog steeds baat b...

Procesrecht : Kan je via de Nederlandse rechter een beslag laten opheffen dat met toestemming van een buitenlandse rechter is gelegd?

Op onze kennispagina is al veel geschreven over conservatoir beslag. Conservatoir beslag houdt in dat er zogenaamd ‘bewarend’ beslag kan worden gelegd om bepaalde vermogensbestanddelen veilig te stellen voor verhaal.Om een vordering te kunnen verhalen op goederen van je debiteur moet je namelijk eerst beschikken over een executoriale titel. Deze titel heeft de deurwaarder nodig voordat hij goederen of gelden in beslag kan nemen waarvan jouw vordering kan worden betaald. Deze titel krijg je ec...

Uitstel Netherlands Commercial Court

1 januari 2018 gaat niet worden gehaald als datum waarop het Netherlands Commercial Court operationeel wordt. Uitstel is onontkoombaar. Maar uitstel betekent nog geen afstel.In deze bijdrage wordt kort de stand van zaken weergegeven met betrekking tot het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court en Netherlands Commercial Court of Appeal (hierna gezamenlijk ‘NCC’) dat sedert  juli 2017 bij de Tweede Kamer in behandeling is. De bedoeling was dat de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2018 in w...

PROCESRECHT: Twee keer in hoger beroep van een civiel vonnis?

‘Ne bis in idem’ is in het Nederlandse recht een belangrijk rechtsbeginsel. Het betekent ‘niet twee keer voor hetzelfde’ in het Latijn. Met dit rechtsbeginsel wordt aangeduid dat niemand voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een (strafbaar) feit waarvoor hij reeds is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. In het civiele recht kennen we deze algemene regel van ‘ne bis in idem’ niet. Er is dus geen algemene regel die een partij ervan weerhoudt om over hetzelfde geschil,...

1 2 3