1. Home
  2. Specialisten
  3. Daan Baas

Daan Baas Advocaat - Partner Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 44 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Daan Baas

Biografie

Daan werkt als advocaat/partner op de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van Dirkzwager. Hij is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met een focus op beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid (D&O), AVB, massaschade & verzekering en verzekeringsrechtelijke geschillen. Daan adviseert en procedeert regelmatig, zowel bij de civiele rechter als in arbitrage. Veelvuldig is hij betrokken bij omvangrijke grensoverschrijdende en internationale geschillen.

Sinds 2006 is Daan advocaat. Tot en met 2012 werkte hij bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens is hij tijdens een overlandreis vanuit Nederland naar Zuid-Afrika (en terug) gereden. Vanaf 2013 is hij aan Dirkzwager verbonden als advocaat. Hij publiceert en doceert regelmatig over zijn vakgebied.

Daan is gerankt (Band 2) in Chambers Europe: 'Daan Baas is particularly sought after for high-value contentious cases, often working on behalf of the insurer. His focus is on professional liability, product liability and D&O matters, but he is equally proficient in policy coverage mandates.'

Daarnaast is hij aanbevolen (Tier 2) in The Legal 500: 'Daan Baas is well appreciated as co-counsel, always has a clear approach.'

Functie(s)

2017 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen, Verzekeraars, Zorg Aansprakelijkheid & Verzekering, Commercieel contractenrecht, Massaschade & Verzekering , Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid Verzekeringsrecht, AVB, Commerciële geschillen, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Aansprakelijkheidsrecht, Tuchtrecht, Massaschade, Medische aansprakelijkheid, Grensoverschrijdende/internationale geschillen Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2013 Advocaat, Dirkzwager
2006 Advocaat, Van Doorne - Amsterdam

Opleiding(en)

2003 2003 Internationaal Recht, University of Stellenbosch (Zuid-Afrika)
1999 2005 Nederlands Recht, Universiteit Maastricht

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Daan Baas

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 62

Het civielrechtelijke bestuursverbod van 2016 tot en met 2020

Advocaten Lieke Carrière-Verlinden en Daan Baas bespreken in het Tijdschrift Ondernemingsrecht het wettelijk kader en de gevolgen van het civielrechtelijke bestuursverbod en analyseren de tot en met 2020 gewezen jurisprudentie.

De WBTR treedt per 1 juli 2021 in werking: waar moeten bestuurders van stichtingen en verenigingen op letten?

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) treedt per 1 juli 2021 in werking en is van toepassing op alle verenigingen en stichtingen. De WBTR geeft regels die het bestuurlijke proces van een stichting of vereniging professionaliseren. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste gevolgen van de WBTR voor (bestuurders van) stichtingen en verenigingen.

Nieuwe EU-richtlijn massaschadeclaims

Het Europees Parlement heeft op 24 november 2020 ingestemd met een nieuwe richtlijn voor massaschadeclaims (richtlijn 2018/0089). De nieuwe regels stellen EU-consumenten in staat om samen binnenlandse en grensoverschrijdende massaschadeclaims in te stellen.

Beroepsaansprakelijkheid notaris: bevrijdende verjaring en erkenning van aansprakelijkheid

Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. In onderhavig geval vond de schadeveroorzakende gebeurtenis plaats in 1992 toen de notaris verzuimde de huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister in te schrijven, zodat de vordering jegens de notaris is verjaard. De verjaring kan niet door erkenning worden gestuit indien die reeds is voltooid. Daar komt bij dat een kantoordirecteur niet zomaar tot erkenning kan overgaan; het is gebruikelijk dat eerst de verzekeringsmaatschappij wordt geïnformeerd en daarna pas over de mogelijke aansprakelijkheid wordt gesproken.

Wanbeleid leidt niet van rechtswege tot bestuurdersaansprakelijkheid

In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 23 juni 2020 wordt geoordeeld over de verhouding tussen door de Ondernemingskamer vastgesteld wanbeleid en bestuurdersaansprakelijkheid. Het oordeel van de Ondernemingskamer dat sprake is geweest van wanbeleid brengt niet zonder meer mee dat het bestuur aansprakelijk is of dat dit voorshands moet worden aangenomen. Het oordeel van de Ondernemingskamer dient bij de aansprakelijkheidsprocedure in aanmerking te worden genomen en kan bewijsrechtelijke betekenis hebben.

Verzekeraar, let op: betreft het een algemene voorwaarde of een kernbeding in de polisvoorwaarden?

Soms is een algemene voorwaarde een illusie: een bepaling die in de algemene voorwaarden (c.q. polisvoorwaarden) staat is niet altijd een algemene voorwaarde. Andersom is ook waar: soms is een bepaling in het lichaam van een overeenkomst of polisblad een algemene voorwaarde. Een onjuiste kwalificatie kan tot gevolg hebben dat onbedoeld dekking moet worden verleend. Aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur zet ik uiteen hoe het zit en waarom e.e.a. van belang is en geef ik verzekeraars tips hoe de problematiek kan worden voorkomen.

Bestuurdersaansprakelijkheid: geen rekening houden met vernietiging in hoger beroep is voor eigen risico

De partij die door dreiging met executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis de wederpartij heeft gedwongen tot nakoming van dat vonnis voordat dit in kracht van gewijsde is gegaan, handelt in beginsel onrechtmatig en is schadeplichtig wanneer het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd. Als sprake is van frustratie van verhaal, dan kan de bestuurder aansprakelijk zijn. Dit wordt bevestigd in een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

1 2 3 4 5 6