1. Home
 2. Specialisten
 3. Dennis Hut

Dennis Hut Advocaat Arbeidsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Dennis Hut

Biografie

In 2016 is Dennis Hut beëindigd tot advocaat en sinds 2021 verbonden aan Dirkzwager. Hij studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit en voltooide de postacademische specialistenopleiding Grotius Arbeidsrecht in 2021 cum laude.

Specialist Arbeidsrecht 

Dennis beschikt als specialist Arbeidsrecht over brede ervaring in zowel type zaken als cliënten, met inmiddels een duidelijke focus op (corporate) governance/ compliance en integriteitsvraagstukken. Thema’s die binnen organisaties en instellingen met recht steeds hoger op de (beleids-)agenda komen te staan. Ook waar het de arbeidsrechtelijke inbedding van (sector- of bedrijfseigen) regelgeving, gedrags-/ cultuurverandering en integriteitsbeleid betreft.

Integriteitskwesties en compliance-issues

Dennis gelooft in preventie: het goed inregelen van de procesmatige kant van het voorkomen van én omgaan met (het risico op) integriteitskwesties en compliance-issues op de werkvloer. Onderwerpen die daarbij geregeld de revue passeren zijn: de gedragscode, klachtenregelingen, -procedures en -commissies, het onderzoeksprotocol, de vertrouwenspersoon en de klokkenluidersregeling.

Maar ook wanneer problemen rondom integriteit zich reeds hebben gemanifesteerd (te denken aan: (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, ongelijke behandeling, fraude en diefstal, belangenverstrengeling, corruptie, wetenschappelijke integriteit, wangedrag in privétijd en misbruik van macht, informatie en organisatiemiddelen) staat Dennis zijn cliënten bij met advies en in procedures.

Corporate governance

In het verlengde daarvan adviseert Dennis veelvuldig over het thema (corporate) governance, onder meer waar het gaat over (regels en waarborgen voor) goed bestuur, bestuurscrises, de verhouding tussen uitvoerende en toezichthoudende organen en de rechtspositie van statutair bestuurders (waaronder ontslag).

Dennis staat zowel (bestuurders en toezichthouders van) corporate, (non-)profit als (semi-) publieke organisaties en instellingen bij, waaronder een aantal grote zorg- en onderwijsinstellingen.

Ziekte & Arbeidsongeschiktheid

Daarnaast richt Dennis zich vanuit zijn expertise op het thema ‘de arbeidsongeschikte werknemer’. Goed sturen op ziekteverzuim en de re-integratie van de zieke werknemer is voor iedere werkgever van wezenlijk belang. Dennis is voor menig HR-professional/organisatie een gids binnen dit lastige onderwerp en biedt uitgebreide ondersteuning waar wenselijk.

Snel en grondig 

Dennis wordt door zijn cliënten gewaardeerd voor zijn snelle en grondige manier van advisering, zonder dat hij daarbij de praktische waarde en de verschillende (afgeleide) belangen (en verantwoordingsaspecten) uit het oog verliest.

Specialisaties

 • Compliance & Integriteit
 • Board
 • Conflict
 • Ziekte & Arbeidsongeschiktheid

Functie(s)

2021 Advocaat, Dirkzwager
Food & Agri, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Overheden, Particulieren, Zorg Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsrecht, Compliance & Governance Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2020 2021 Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (cum laude)
2016 2019 Beroepsopleiding Advocaten
2014 2015 Master Strafrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
2005 2014 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

 

Kwartaalupdate Q2 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De tweede Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 30 juni.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Dennis Hut

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 7

Arbeidsrecht - verbod op nevenwerkzaamheden

Een ambtenaar van de belastingdienst die als ZZP’er kennis heeft van belastingontduiking en dat mogelijk zelfs faciliteert. Een chef-kok die tijdens ziekte de pannen op het vuur zet bij een ander restaurant, ondenkbaar toch? En wat nu als er ook nog eens een verbod op nevenwerkzaamheden geldt? In de podcast ‘Uitgewerkt!’ behandelen de arbeidsrechtadvocaten van dirkzwager spraakmakende en interessante uitspraken of thema’s op een toegankelijke manier. Ditmaal centraal: het verbod op nevenwerkzaamheden.

Integriteit op de werkvloer (2): de gedragscode

Dat organisaties er goed aan doen voldoende aandacht te besteden aan integriteit op de werkvloer is helder, zoals ook besproken in de eerste blog van deze reeks ('het belang van integriteitsbeleid'). Het klinkt natuurlijk mooi, ‘het verinnerlijken van integer gedrag in de bedrijfscultuur’, maar hoe wordt dat bereikt? Een belangrijke eerste stap is te zorgen voor heldere kaders. Hoe verwacht ik als werkgever dat mijn personeel zich gedraagt? Zowel intern ten opzichte van elkaar, alsook extern in verhouding tot bijvoorbeeld klanten, cliënten, leveranciers, andere derden en sociale media.

Integriteit op de werkvloer (1): het belang van preventief integriteitsbeleid

De afgelopen maanden een veelgehoord advies: ‘werkgevers doen er verstandig aan alert te zijn op signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen organisatie’. Absoluut. De #metoo is met recht weer actueel, waarbij je de vraag kunt stellen of dit thema geen permanente plaats moeten krijgen op de HR-agenda van iedere organisatie. De vraag stellen, is hem beantwoorden: zonder twijfel moeten werkgevers met regelmaat voldoende aandacht besteden aan het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder werknemers. Niet pas zodra zich een incident voordoet, maar aan de voorkant, beleidsmatig, transparant en binnen alle lagen van de organisatie. Daarmee is ongewenst gedrag van werknemers niet volledig te voorkomen, maar met de juiste tools en procedures wel te reduceren en beheersbaar te houden.

Arbeidsvoorwaarden: leuker kunnen we het niet maken, wel meer voorspelbaar en transparant.

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wetgever de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn (EU) 2019/1152) hebben geïmplementeerd. Deze richtlijn bevat een aantal aanpassingen van de rechten van werknemers en heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de scholingsplicht, de afspraken over een studiekostenbeding en het verbieden van nevenwerkzaamheden. Daarnaast schrijft deze richtlijn voor dat meer informatie moet worden verstrekt aan werknemers, bijvoorbeeld over hun arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en rechten en verplichtingen. Het doel van deze richtlijn is om meer zekerheid, voorspelbaarheid en transparantie te creëren over de arbeidsvoorwaarden.

Werkgever zet tracker onder auto om werknemer te volgen?!

Jouw baas besluit om 'trackers' onder je auto en die van je vriendin te plaatsen, omdat hij niet gelooft dat je écht ziek bent. Wat doe je? En misschien een nog betere vraag, wat doet de rechter met deze informatie? Het plaatsen van de trackers moet haast wel leiden tot een fikse vergoeding voor jou als werknemer, toch? Beluister de podcast waarin het bovenstaande wordt besproken.

De Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’): waar moet de werkgever op letten?

Iedere werkgever heeft er belang bij te beschikken over goed betrouwbaar personeel. Dit begint al bij werving & selectie, waar een eerste boordeling van de betrouwbaarheid kan plaatsvinden. Een veelgebruikt middel bij het screenen van personeel is de Verklaring Omtrent Gedrag (“VOG”). In bepaalde gevallen is een VOG zelfs wettelijk verplicht. Deze blog biedt werkgevers praktische handvatten voor het gebruik van een VOG.

Wibra in het gelijk gesteld: geen verbod op het inhalen van min-uren

Met bijzondere aandacht zullen retailondernemers de recente ontwikkelingen in de zogenaamde “min-urendiscussie” in de gaten hebben gehouden. Op 5 juli jl. heeft de voorzieningenrechter (Rechtbank Gelderland) hier een eerste vonnis over gewezen na een door FNV tegen Wibra ingesteld kort geding. Voorlopige conclusie: de cao-bepaling over min-uren mag ook tijdens de coronapandemie worden toegepast en ook anderszins geldt er geen (algemeen) verbod op het inhalen van min-uren.