1. Home
  2. Specialisten
  3. Emile Klomp

Emile Klomp Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Contactpersoon Cuno Wittrock
Telefoon 026 353 84 78 Mobiel 06 1296 24 74 E-mailadres wittrock@dirkzwager.nl

Kennis geschreven door Emile Klomp

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 10

De Duitse overdrachtsbelasting: Jetzt geht's los?

De Duitse overdrachtsbelasting, of eigenlijk het voorkomen er van, is de afgelopen tien jaar een heet hangijzer in Duitsland. Al vaker spraken diverse Duitse politieke partijen de wens uit om hier iets aan te doen. Zo ook in 2018, waardoor het onderwerp weer op de politieke agenda kwam te staan. In 2019 werd er een wetsvoorstel ingediend. Daarna bleef het echter tóch weer stil. Hierdoor werd de indruk gewekt dat wijzigingen ook deze keer uit zouden blijven. Onterecht?

Kwalificatieduel Nederland – Duitsland: alleen maar winnaars?

Door verschil in fiscale kwalificatie van de Duitse Kommanditgesellschaft, kan dubbele belastingheffing ontstaan. Nederland en Duitsland hebben onlangs overeenstemming bereikt over een oplossing voor deze dubbele belastingheffing.

Mandatory disclosure (update!): Verplicht melden van grensoverschrijdende fiscale structuren

Op 25 juni 2018 is de EU-Richtlijn inzake “mandatory disclosure” (ook wel DAC6 genoemd) in werking getreden. DAC6 verplicht intermediairs, hulpintermediairs en soms ook de belastingplichtige zelf, om bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden bij de Belastingdienst. De meldingsplicht gaat formeel gelden vanaf 1 juli 2020, maar werkt effectief terug tot 25 juni 2018. COVID 19: Vanwege alle gebeurtenissen rondom COVID 19 heeft de Nederlandse overheid besloten om de meldplicht met 6 maanden uit te stellen. De eerste meldingen dienen daarom op zijn vroegst in januari 2020 plaats te vinden.

Kansen in coronatijd: deel 2 - Tijd voor aandelenoverdracht aan de kinderen!?

Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis ingrijpende negatieve gevolgen. Er zijn zorgen over teruglopende omzetten, de liquiditeitspositie, de winstgevendheid, de continuïteit van de onderneming, het personeel en de inrichting van de toekomstige bedrijfsvoering. Dit neemt niet weg dat er voor een (familie)onderneming met toekomstperspectief in deze tijd ook kansen liggen. De komende tijd schrijven wij enkele artikelen over kansen die de coronatijd biedt. In dit artikel behandelen we de overdracht van aandelen in de onderneming aan kinderen (bedrijfsopvolging).

De Duitse regering reageert op de COVID 19-pandemie met een nieuwe wet: Wet ter verlichting van de gevolgen van de COVID 19-pandemie in civiele, insolventie- en strafprocedures in Duitsland

Op 27.03.2020 werd de wet ter verzachting van de gevolgen van de COVID 19-pandemie in het burgerlijk recht, het insolventierecht en het strafprocesrecht (Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht) aangenomen en afgekondigd door de Duitse Bundesrat.

Belastingverlaging in Duitsland: wel zo solidair?

Het stond in Duitsland al langer op de agenda: het afschaffen van de Solidaritätszuschlag. Eind vorige week heeft de Duitse minister van Financiën een wetsvoorstel ingediend. Als het aan hem ligt betaalt het grootste deel van de belastingplichtigen in Duitsland straks geen toeslag meer.

Duits vastgoed: actie in 2019!

Al jarenlang is de overdrachtsbelasting in Duitsland een veel besproken onderwerp. Vaak wordt de heffing van Duitse overdrachtsbelasting voorkomen via de overdracht van aandelen in vennootschappen met Duits vastgoed. Begin 2018 werd vanuit de politiek wederom de wens uitgesproken, hier iets aan te willen doen. Begin mei 2019 is eindelijk een wetsvoorstel ingediend. Met name op het gebied van het overgangsrecht, zijn er echter enkele opmerkelijke bepalingen opgenomen. in dit artikel gaan wij nader in op de inhoud van het wetsvoorstel en besteden we extra aandacht aan het overgangsrecht dat is opgenomen.

Nieuwe Duitse subsidie op R&D werkzaamheden

Duitsland is een van de weinige landen binnen Europa, die tot op heden geen fiscale faciliteit voor R&D werkzaamheden kent. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Duitsland is van plan om op korte termijn een nieuwe fiscale faciliteit voor R&D werkzaamheden in te voeren. Er ligt zelfs al een wetsontwerp. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per onderneming per jaar.

Bestuurder van een Duitse GmbH: de civiele en fiscale aandachtspunten

Bij de keuze om een GmbH op te richten, is het erg belangrijk om de juridische en fiscale aspecten helder voor ogen te hebben. Een van de aspecten is het aanstellen van een bestuur van de Duitse vennootschap. In Duitsland werkt het vaak nét even anders. Daarnaast spelen er ook diverse fiscale aspecten. Wij hebben de belangrijkste juridische én fiscale aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Duits vastgoed: Nog actie in 2018?

Nadat de tarieven in Duitsland de afgelopen jaren flink zijn gestegen, wijzigt nu de regelgeving voor de heffing van overdrachtsbelasting ("Grunderwerbsteuer"). Hierdoor zal bij de overgang van aandelen in vennootschappen met Duits vastgoed veel sneller overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Verwacht wordt dat regelgeving op 1 januari 2019 in werking treedt, waarbij eerdere transacties mogelijk meewegen. Hierdoor kan het zinvol zijn om nog dit jaar, onder de huidige regelgeving, in actie te komen.