1. Home
  2. Specialisten
  3. Esther Patty

Esther Patty Belastingadviseur Fiscaal advies

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Esther Patty

Biografie

Esther Patty is belastingadviseur bij Dirkzwager. Ze is gespecialiseerd in nationale en internationale loonbelasting en sociale zekerheid, waaronder de werkkostenregeling, managementvergoedingen en internationale uitzendingen (expats). 

Functie(s)

2018 Belastingadviseur, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen, Particulieren Fiscaal advies Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2012 Fiscaal Recht, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

Esther is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Talen

Nederlands, Engels

Events

 

Milieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.Kwartaalupdate Q2 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De tweede Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 30 juni.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Esther Patty

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 17

Nieuwe renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichtigen

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe renseigneringsplicht ingevoerd. Lees hieronder voor wie de renseigneringsplicht geldt en waarover informatie moet worden verzameld en gedeeld met de Belastingdienst.

De Werkkostenregeling: Wat gaat vaak fout?

De werkkostenregeling (WKR) is een verzamelnaam voor alle fiscale regels rondom de vergoedingen, de verstrekkingen en het ter beschikking stellen aan werknemers. Door het grote aantal regels is het moeilijk voor een werkgever om alle kennis in huis te hebben voor een juiste uitvoering van de WKR. Hieronder vindt u een overzicht van (grote kosten)posten die regelmatig verkeerd worden verwerkt in de loonadministratie voor de WKR.

Vergoedingen en verstrekkingen bij het thuiswerken

Hoe onredelijk het ook lijkt, bij thuiswerken gelden er andere fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers dan op kantoor. Nu we meer thuiswerken door het Coronavirus is het belangrijk te weten welke fiscale beperkingen en welke fiscale mogelijkheden er zijn voor vergoedingen en verstrekkingen aan de thuiswerker.

De controle loonheffingen

De Belastingdienst heeft een controle loonheffingen of belastingcontrole aangekondigd. Het financiële belang van een controle loonheffingen wordt vaak onderschat. Kleine fouten kunnen leiden tot grote naheffingen wanneer ze bij veel werknemers voorkomen gedurende meerdere jaren. Daarnaast mogen de rente en boetes niet worden vergeten. Waar moet uw onderneming op letten bij een controle loonheffingen?

Belastingverlaging in Duitsland: wel zo solidair?

Het stond in Duitsland al langer op de agenda: het afschaffen van de Solidaritätszuschlag. Eind vorige week heeft de Duitse minister van Financiën een wetsvoorstel ingediend. Als het aan hem ligt betaalt het grootste deel van de belastingplichtigen in Duitsland straks geen toeslag meer.

Werkkostenregeling; Hoge Raad geeft oordeel over de gebruikelijkheidstoets

Een werkgever heeft een budget van 1,2% van de loonsom om belastingvrij vergoedingen/verstrekkingen aan de werknemer aan te wijzen onder de werkkostenregeling. Indien het budget wordt overschreden, is de werkgever over de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd. Bij het aanwijzen van eindheffingsbestanddelen heeft de werkgever te maken met de gebruikelijkheidstoets. De Hoge Raad heeft op 12 juli 2019 meer duidelijkheid gegeven over deze toets.

Freelancers Thuiszorg in dienstbetrekking

Hof Arnhem/Leeuwarden heeft onlangs weer een uitspraak gedaan in een casus waarbij een thuiszorginstelling gebruik maakt van freelancers. De vraag die beantwoord moest worden was in hoeverre de freelancers de werkzaamheden in dienstbetrekking hebben verricht en als gevolg daarvan de thuiszorginstelling loonheffingen had moeten inhouden en afdragen. In de berechte casus ging het over de jaren 2012 tot en met 2014.

Risico beperkende maatregelen bij de ketenaansprakelijkheid

Op basis van de ketenaansprakelijkheid uit de Invorderingswet kunnen opdrachtgevers en aannemers van werk hoofdelijk aansprakelijkheid gesteld worden voor niet betaalde loonheffingen van alle betrokken (onder)aannemers. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk voor opdrachtgevers en aannemers om het risico op de ketenaansprakelijkheid te beperken.

De vaste kostenvergoeding en het kostenonderzoek

Mag de vaste kostenvergoeding onbelast worden betaald aan de werknemer? De eerste vraag die gesteld moet worden, is of er aan de huidige vaste kostenvergoeding een kostenonderzoek ten grondslag ligt.

1 2