1. Home
  2. Specialisten
  3. Frans Knuppe

Frans Knüppe Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Selma van Ramele Telefoon 026 368 48 71 Mobiel 06 2204 97 04 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Frans Knüppe

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 36

Aanscherping wet bestuur en toezicht rechtspersonen in aantocht (2)

StatusNog steeds is het zo - niet anders dan ik twee maanden geleden schreef - dat bepaald niet gezegd is dat het in 2016 gaat lukken om de aangescherpte wet bestuur en toezicht rechtspersonen met succes door het parlement te loodsen waarna die wet met ingang van 1 januari 2017 in werking kan treden. Maar er is inmiddels wel een volgende stap gezet: in juni 2016 heeft minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) het wetsvoorstel tezamen met het in april van dit jaar uitgebrachte advies van...

Aanscherping Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in aantocht (1)

StatusOf het nog in 2016 gaat lukken, is bepaald nog niet gezegd - de parlementaire behandeling moet nog plaatsvinden - maar zeker is dat de aangescherpte Wet bestuur en toezicht rechtspersonen er zit aan te komen. Na het eerdere voorontwerp van wet zal het kabinet eerdaags met het concrete wetsvoorstel naar buiten komen. De Raad van State heeft al in april van dit jaar advies uitgebracht maar dat advies is nog niet openbaar gemaakt. De algehele verwachting is niettemin dat de nieuwe wet binn...

Verwacht: een herziene Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance CodeNederland kent sinds 2003 een Corporate Governance Code (‘de Code’). Hierna is in 2009 een geactualiseerde Code in werking getreden. De Code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principles en best practise bepalingen voor de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover aan de aandeelhouders.In 2004 is de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (‘de Commissie’) ingesteld die tot taak heeft de...

Iedereen naar Nederland voor massaclaims!

VoorafNaar aanleiding van de Converium-uitspraak van het gerechtshof Amsterdam in januari 2012 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1026) schreef ik in maart 2012 een artikel voor onze kennispagina’s met dezelfde titel als hierboven, zij het met een vraagteken aan het eind in plaats van een uitroepteken. Dit eerdere artikel is hier na te lezen.?=!Na een zekere adempauze heeft het er nu, zo’n 4 jaar later, alle schijn van dat het vraagteken van destijds inderdaad vervangen kan worden door een uitroepteken. D...

Ondernemingsrecht en arbitrage

Met de ‘arbitrabiliteit’ - de mogelijkheid om geschillen via arbitrage op te lossen - is het in het Nederlandse ondernemingsrecht helaas niet al te best gesteld. Men zou wellicht een eenduidige situatie verwachten maar de werkelijkheid is bepaald anders.Wat is het geval?Niet alle ondernemingsrechtelijke geschillen blijken open te staan voor afdoening door middel van arbitrage. Daar zijn wel onderliggende redenen voor maar het resultaat is dat, als in ondernemingsverhoudingen de afspraak is ge...

Let op: publicatietermijn jaarrekening verkort

Er is de laatste tijd al wel vaker op gewezen maar het is goed ook op de Dirkzwager-kennispagina’s aandacht te besteden aan de recente wetswijziging op grond waarvan jaarrekeningen eerder gepubliceerd moeten worden.Wat is het geval?De uiterste termijn voor publicatie van jaarrekeningen (van onder andere b.v.’s, n.v.’s en grote stichtingen) was dertien maanden. Dit betekent (als voorbeeld) dat vennootschappen die werken met een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar, uiterlijk 31 janua...

Een contractuele boete is geen papieren tijger

"Ach, om zo’n contractuele boete hoef ik me niet zo druk te maken; die wordt toch niet toegewezen". Zo denken veel mensen die een contract ondertekenen waarin een bepaling voorkomt over een boete die zij moeten betalen als zij het contract niet (goed) nakomen. En opmerkelijk genoeg, ook de partij die volgens het contract recht heeft op de boete, is er vaak niet zo scherp op om de boete in voorkomend geval (via de rechter) te claimen. De rechter zal de boete toch wel schrappen of in ieder geval fors matigen, is dan de gedachte. In de straat zijn dergelijke opvattingen tamelijk onuitroeibaar. Maar in het recht geldt toch echt iets anders.

Gebonden of niet-gebonden? Dat is de vraag na onbevoegde vertegenwoordiging

Waar gaat het omAls een overeenkomst wordt ondertekend door iemand die daarbij aangeeft een bepaalde partij te vertegenwoordigen, wat vervolgens niet zo blijkt te zijn, is die partij dan desondanks gebonden aan die overeenkomst?Het antwoord is: nee, tenzij. Geen gebondenheid voor de niet-geldig vertegenwoordigde partij, tenzij er sprake was van een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid waar de andere contractpartij op heeft vertrouwd en die toegerekend moet worden aan de partij die op zic...

Vennootschapsrecht in beweging: de Startup BV

De Startup BVEerder dit jaar lanceerde Tweede Kamerlid Kees Verhoeven de gedachte van een nieuwe rechtsvorm: de Startup BV. In het tijdschrift Ondernemingsrecht van 27 juni 2015 hebben mr. S. Renssen en J.E. Nuland LL.B. daar een artikel aan gewijd.Kort levenDe gedachte nieuwe rechtsvorm van de Startup BV is bedoeld voor potentieel snel groeiende jonge ondernemingen met een nieuw bedrijfsmodel of nieuwe technologie. Twee jaar na haar start verschiet de Startup BV van kleur en gaat zij over in...

Deskundigenbenoeming via statuten: best lastig

Statutaire benoemingsregelingHeel wat Nederlandse vennootschappen hebben zo’n regeling: een bepaling in de statuten dat de kantonrechter drie deskundigen benoemt om de waarde (en daarmee de prijs) van de aandelen te bepalen. Als een van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere aandeelhouders aanbiedt – uit eigen beweging of omdat dat in een bepaalde situatie moet -  en zij worden het onderling niet eens over de prijs en vervolgens ook niet over de deskundigen die deze zouden moeten bepal...

Iedereen naar Nederland voor massaclaims?

Een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam (17 januari 2012, LJN:BV1026) vormt een volgende stap in een ontwikkeling van inmiddels enkele jaren. Die ontwikkeling maakt dat Nederland in toenemende mate aantrekkelijk wordt als hét land om internationale massaschades via een schikking af te wikkelen. Nederland is namelijk het enige land ter wereld waar dat kan zonder dat er eerst voor de rechter een schadeprocedure is gevoerd. De Wet van 2005Het begon in 2005 met de inwerkingtreding van...

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag: enkele verschillen met ons ‘eigen’ recht

In internationale koopovereenkomsten (met betrekking tot roerende zaken) en in algemene voorwaarden wordt veelal de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten. Het Weens Koopverdrag biedt een uniform kooprecht. In dit licht is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat in onze rechtspraktijk de toepasselijkheid van het verdrag dikwijls wordt uitgesloten. Nog opmerkelijker is dat de reden voor een dergelijke uitsluiting vermoedelijk vaak ligt in onbekendheid met het verdrag; en du...

1 2 3