1. Home
  2. Specialisten
  3. Henk Hoving

Henk Hoving Advocaat - Partner Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 024 381 31 23 Mobiel 06 5372 38 04 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Henk Hoving

Biografie

Henk Hoving heeft een lange staat van dienst als advocaat arbeids- en pensioenrecht. Hij werd als advocaat beëdigd in Rotterdam in 1983 en is sinds 1990 vennoot van Dirkzwager.

Als professional is hij toegewijd aan zijn opdrachtgever en oplossingsgericht met een scherp oog voor analyse, strategie en tactiek. Boardroom dynamics, governance, compliance, (wetenschappelijke) integriteit, WNT, (collectieve) wijziging van arbeidsvoorwaarden en pensioen vormen het hoofdbestanddeel van zijn werk. Hij doceert en publiceert regelmatig over deze onderwerpen.

Hij begeleidt, adviseert en procedeert (voor) partijen in de semipublieke sector, waaronder veelvuldig bestuurders en toezichthouders in de sectoren zorg, onderwijs en woningcorporaties. De rechtspositie en het ontslag van de statutair directeur in de profit en non profit hebben zijn bijzondere belangstelling. Verder is hij gecertificeerd Executive Pension Professional (EPP) bij Nyenrode Business Universiteit (diploma juni 2021).

Henk Hoving was negen jaar bestuurder van Dirkzwager waarvan zeven jaar voorzitter. Verder was hij zes jaar lid van de commissie van Dirkzwager die de toetreding van nieuwe vennoten en het functioneren van de zittende vennoten beoordeelt.

Specialisaties 

- Board
- Compliance & Integriteit
- Pensions
- Conflict 

Recente Publicaties 

- Pensioenessays, Deel 14 (2021), Nyenrode Business Universiteit, “Einde van een lange reis?” Pagina’s 67-105: “Leidt meer betrokkenheid van een deelnemer tot een groter draagvalk voor het nieuwe pensioenstelsel?”, Aldert Boonen, Peter Borgdorff, Henk Hoving en Eline Lundgren.

- Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA), 2021/23, “Ontslag van de statutair bestuurder, meer kans op billijke vergoeding bij inbreuk op raadgevende stem en hoorplicht, minder kans op billijke vergoeding door cumulatiegrond”, Henk Hoving en Boy Stenden

- Pensioenen, Wolters Kluwer 2015, losbladige editie van “De besloten vennootschap in de praktijk”, Hoofdstuk 14 Pensioen.

- Nederlands Juristenblad 2011, 728 “Pensioenwet ingehaald door Praktijk, knelpunten wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen bij ondernemingspensioenfondsen”, Frederique Hoppers en Henk Hoving.

- Pensioenen, Wolters Kluwer, 2009, losbladige editie van “De besloten vennootschap in de praktijk”, Hoofdstuk 14 Pensioen.

Cursus 

- PO online, docent “Verdieping Wet normering topinkomens” (september 2021) 

Functie(s)

1983 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Zorg Arbeidsrecht, Pensioenrecht Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2020 2021 EPP Nyenrode Business Universiteit
1977 1983 Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen
1994 Grotius-opleiding Milieurecht

Nevenactiviteit(en)

Hij is mede-oprichter (1994), jarenlang bestuurslid en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA), lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en lid van Rotaryclub Rijk van Nijmegen.

Talen

Nederlands, Engels

Events


20 april 2023

Fraudegame

Fraude. Natuurlijk hoopt u dat het uw organisatie niet overkomt. Maar als het u overkomt, dan heeft dat ernstige gevolgen voor de continuïteit en reputatie van de organisatie. Het vraagt om specifieke expertise; op het gebied van onderzoek, juridische gevolgen en crisiscommunicatie.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Henk Hoving

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 149

Ontslag statutair bestuurder: cumulatiegrond en billijke vergoeding

Ontslag van de statutair bestuurder door de vennootschap/werkgever is ingewikkeld. Welke ontslaggronden zijn mogelijk op grond van het arbeidsrecht? De h-, g- en de d-grond worden vaak aangevoerd. Sinds de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans, in werking 1 januari 2020) is de cumulatiegrond (de i-grond) als redelijke ontslaggrond toegevoegd aan artikel 7:699 lid 3 BW. Hoe verhouden deze redelijke ontslaggronden zich tot elkaar? In deze blog bespreek ik de Asscher-escape en de herplaatsingsplicht bij het ontslag van een statutair bestuurder. Daarnaast ga ik in op de hoogte van de billijke vergoeding naast de transitievergoeding en de cumulatievergoeding. Ik doe dit aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

Omarm het geschil, om het te kunnen oplossen

De Romeinen hadden een vanzelfsprekend uitgangspunt dat in onze tijd nog steeds van toepassing is: ‘Da mihi facta, dabo tibi ius’. Oftwel: ‘Geef mij de feiten, dan zal de rechter u zeggen wat het recht hierover zegt’. Deze zinsnede toont een duidelijke rolverdeling: de partijen bij het geschil verzamelen de juiste feiten en de rechter past hierop het recht toe.

Mislukte mediation als bron van conflict?

De vertrouwelijkheid van mediation (de geheimhouding) waarborgt dat de deelnemende partijen al wat daartoe nodig is aan de orde kunnen stellen. Zonder dat hierop buiten de mediation (ook niet bij de rechter) een beroep kan worden gedaan. Geen van de partijen kan worden geconfronteerd met informatie die verkregen is in het kader van de mediation gesprekken. Vaak wordt voor mediation gekozen om te de-escaleren in een open gesprek aan de hand van behoeften, zorgen en wensen in plaats van (juridische) argumenten. Het komt ook voor dat de arbeidsrelatie tijdens de mediation juist verder escaleert en zelfs onherstelbaar onder druk komt te staan. Is het dan mogelijk dat de werkgever of werknemer zich beroept op wat tijdens de mediation is gezegd of voorgevallen? De kantonrechter in Gouda beantwoordde deze vraag recent afwijzend.

Mislukte mediation als bron van conflict?

De vertrouwelijkheid van mediation (de geheimhouding) waarborgt dat de deelnemende partijen al wat daartoe nodig is aan de orde kunnen stellen. Zonder dat hierop buiten de mediation (ook niet bij de rechter) een beroep kan worden gedaan. Geen van de partijen kan worden geconfronteerd met informatie die verkregen is in het kader van de mediation gesprekken. Vaak wordt voor mediation gekozen om te de-escaleren in een open gesprek aan de hand van behoeften, zorgen en wensen in plaats van (juridische) argumenten. Het komt ook voor dat de arbeidsrelatie tijdens de mediation juist verder escaleert en zelfs onherstelbaar onder druk komt te staan. Is het dan mogelijk dat de werkgever of werknemer zich beroept op wat tijdens de mediation is gezegd of voorgevallen? De kantonrechter in Gouda beantwoordde deze vraag recent afwijzend.

WNT, transitievergoeding en wachtgeld, wat zegt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg?

Op 28 juli 2016 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (SG) een arbitraal vonnis  gewezen tussen enerzijds de Stichtingen Zorggroep Sint Maarten en Woonvormen Sint Maarten (samen de werkgever) en anderzijds de (enig) bestuurder, tevens topfunctionaris in de zin van de WNT.Er is sprake van een oud arbeidscontract volgens het destijds geldende NVZD-model. Relevante aspecten hiervan zijn: opzegtermijn werkgever zes maanden; opzeggen door werkgever alleen mogelijk “om ernstige redenen welke ond...

1 2 3 4 5 6
...
13