1. Home
  2. Specialisten
  3. Henk Hoving

Henk Hoving Advocaat - Partner Arbeidsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Henk Hoving

Biografie

Henk Hoving heeft een lange staat van dienst als advocaat arbeids- en pensioenrecht. Hij werd als advocaat beëdigd in Rotterdam in 1983 en is sinds 1990 vennoot van Dirkzwager.

Als professional is hij toegewijd aan zijn opdrachtgever en oplossingsgericht met een scherp oog voor analyse, strategie en tactiek. Boardroom dynamics, governance, compliance, (wetenschappelijke) integriteit, WNT, (collectieve) wijziging van arbeidsvoorwaarden en pensioen vormen het hoofdbestanddeel van zijn werk. Hij doceert en publiceert regelmatig over deze onderwerpen.

Hij begeleidt, adviseert en procedeert (voor) partijen in de semipublieke sector, waaronder veelvuldig bestuurders en toezichthouders in de sectoren zorg, onderwijs en woningcorporaties. De rechtspositie en het ontslag van de statutair directeur in de profit en non profit hebben zijn bijzondere belangstelling. Verder is hij gecertificeerd Executive Pension Professional (EPP) bij Nyenrode Business Universiteit (diploma juni 2021).

Henk Hoving was negen jaar bestuurder van Dirkzwager waarvan zeven jaar voorzitter. Verder was hij zes jaar lid van de commissie van Dirkzwager die de toetreding van nieuwe vennoten en het functioneren van de zittende vennoten beoordeelt.

Specialisaties 

- Board
- Compliance & Integriteit
- Pensions
- Conflict 

Recente Publicaties 

- Pensioenessays, Deel 14 (2021), Nyenrode Business Universiteit, “Einde van een lange reis?” Pagina’s 67-105: “Leidt meer betrokkenheid van een deelnemer tot een groter draagvalk voor het nieuwe pensioenstelsel?”, Aldert Boonen, Peter Borgdorff, Henk Hoving en Eline Lundgren.

- Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA), 2021/23, “Ontslag van de statutair bestuurder, meer kans op billijke vergoeding bij inbreuk op raadgevende stem en hoorplicht, minder kans op billijke vergoeding door cumulatiegrond”, Henk Hoving en Boy Stenden

- Pensioenen, Wolters Kluwer 2015, losbladige editie van “De besloten vennootschap in de praktijk”, Hoofdstuk 14 Pensioen.

- Nederlands Juristenblad 2011, 728 “Pensioenwet ingehaald door Praktijk, knelpunten wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen bij ondernemingspensioenfondsen”, Frederique Hoppers en Henk Hoving.

- Pensioenen, Wolters Kluwer, 2009, losbladige editie van “De besloten vennootschap in de praktijk”, Hoofdstuk 14 Pensioen.

Cursus 

- PO online, docent “Verdieping Wet normering topinkomens” (september 2021) 

“Het oplossen van ingewikkelde problemen van mensen in hun werkorganisatie is mijn uitdaging. Ik doe dit door gedegen juridische kennis te combineren met een scala aan menselijke vaardigheden.”

Functie(s)

1983 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Zorg Arbeidsrecht, Pensioenrecht Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2020 2021 EPP Nyenrode Business Universiteit
1977 1983 Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen
1994 Grotius-opleiding Milieurecht

Nevenactiviteit(en)

Hij is mede-oprichter (1994), jarenlang bestuurslid en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA), lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en lid van Rotaryclub Rijk van Nijmegen.

Talen

Nederlands, Engels

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

 

Actualiteiten Privacyrecht 2022

Het Privacyrecht ontwikkelt zich snel. Om goed op de hoogte te blijven organiseert Mark Jansen, specialist Privacyrecht, het jaarlijkse seminar 'Actualiteiten Privacyrecht' op 13 oktober 2022.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Henk Hoving

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 142

WNT, transitievergoeding en wachtgeld, wat zegt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg?

Op 28 juli 2016 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (SG) een arbitraal vonnis  gewezen tussen enerzijds de Stichtingen Zorggroep Sint Maarten en Woonvormen Sint Maarten (samen de werkgever) en anderzijds de (enig) bestuurder, tevens topfunctionaris in de zin van de WNT.Er is sprake van een oud arbeidscontract volgens het destijds geldende NVZD-model. Relevante aspecten hiervan zijn: opzegtermijn werkgever zes maanden; opzeggen door werkgever alleen mogelijk “om ernstige redenen welke ond...

Gerechtshof houdt verbod staking in stand

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 augustus het vonnis van de rechtbank van 11 augustus in stand gelaten. FNV mag tot en met 4 september geen collectieve acties (stakingen) voeren tegen KLM op Schiphol in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe cao.In het hoger beroep is het geschil beperkt tot het door KLM gevorderde (en door Schiphol gesteunde) verbod tot en met 4 september. Bij de rechtbank ging het over een langere periode.Oordeel hofEr zijn twee dragende argumenten: de uitzo...

GERECHTSHOF HOUDT VERBOD STAKING KLM GRONDPERSONEEL IN STAND

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 augustus het vonnis van de rechtbank van 11 augustus in stand gelaten. FNV mag tot en met 4 september geen collectieve acties (stakingen) voeren tegen KLM op Schiphol in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe cao.In het hoger beroep is het geschil beperkt tot het door KLM gevorderde (en door Schiphol gesteunde) verbod tot en met 4 september. Bij de rechtbank ging het over een langere periode.Oordeel hofEr zijn twee dragende argumenten: de uitzo...

De-risking: opzegging uitvoeringsovereenkomst Alcatel-Lucent

De Hoge Raad heeft op 10 juni een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van het opzeggingsartikel (7.3) tussen Alcatel–Lucent (hierna: Alcatel) en het Ondernemingspensioenfonds (hierna: Opf).Achtergrond van deze kwestie is de-risking: de wens van Alcatel als werkgever om de financiële risico’s te beperken van de uitvoering van de pensioenregeling die ondergebracht is bij Opf. Hiertoe had Alcatel eind september 2010 de uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgezegd per 2012,...

De-risking: opzegging uitvoeringsovereenkomst Alcatel-Lucent

De Hoge Raad heeft op 10 juni een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van het opzeggingsartikel (7.3) tussen Alcatel–Lucent (hierna: Alcatel) en het Ondernemingspensioenfonds (hierna: Opf).Achtergrond van deze kwestie is de-risking: de wens van Alcatel als werkgever om de financiële risico's te beperken van de uitvoering van de pensioenregeling die ondergebracht is bij Opf. Hiertoe had Alcatel eind september 2010 de uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgezegd per 2012, met i...

Staking KLM-grondpersoneel verboden!

In zijn vonnis van 11 augustus heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland de voorgenomen stakingsacties van FNV tot en met 4 september verboden. Een opmerkelijke uitspraak, die naar mijn mening niet alleen maatschappelijk juist is maar ook juridisch klopt. Oordeel voorzieningenrechterDe redenering van de rechter om enige vorm van collectieve werkonderbreking te verbieden tot en met 4 september bestaat uit de volgende argumenten:Hoewel er waarschijnlijk slechts een relatief b...

Staking KLM-grondpersoneel verboden!

In zijn vonnis van 11 augustus heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland de voorgenomen stakingsacties van FNV tot en met 4 september verboden. Een opmerkelijke uitspraak, die naar mijn mening niet alleen maatschappelijk juist is maar ook juridisch klopt. Oordeel voorzieningenrechterDe redenering van de rechter om enige vorm van collectieve werkonderbreking te verbieden tot en met 4 september bestaat uit de volgende argumenten: Hoewel er waarschijnlijk slechts een relatief...

WNT en transitievergoeding cumuleren

Sinds 2013 is voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet alleen de bezoldiging maar ook de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) gemaximeerd. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto.In het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft iedere werknemer (dus ook de topfunctionaris op grond van de WNT) sinds 1 juli 2015 aanspraak op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. Voorwaarde...

1 2 3 4 5 6
...
12