1. Home
  2. Specialisten
  3. Hilal Mauer-Dogan

Hilal Mauer-Dogan Advocaat Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 088 242 41 00 Mobiel 06 4693 62 31 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Hilal Mauer-Dogan

Functie(s)

2022 Advocaat, Dirkzwager
Overheden, Particulieren Aanbestedingsrecht, Bouwrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Talen

Nederlands, Engels

Events


30 maart 2023

IE-rechten in de bouw

Tijdens dit seminar vertellen wij u alles over intellectuele eigendomsrechten in de bouw. We geven eerst een korte introductie over intellectuele eigendomsrechten en kijken vervolgens met u hoe deze rechten een rol spelen in de bouw, van aanbesteding tot oplevering. Verder geven wij praktische tips over ie-rechtelijke bepalingen in bouwcontracten.Delen of opslaan

Kennis geschreven door Hilal Mauer-Dogan

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 3

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts in de wind slaan?

Tot voor kort was het in ‘aanbestedingsland’ heel duidelijk: een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend dus daar hoeft een aanbestedende dienst in feite geen gehoor aan te geven. De Politie handelde aldus, maar werd teruggefloten door de Haagse voorzieningenrechter. Die oordeelde dat hoewel adviezen van de CvAE niet bindend zijn, het wél onzorgvuldig is om een advies van de CvAE zonder toelichting in de wind te slaan en de betreffende aanbestedingsprocedure ongewijzigd voort te zetten.

Aanbestedende dienst kan niet zomaar alle vertragingsrisico’s bij opdrachtnemer neerleggen

In een recent vonnis oordeelt de Haarlemse voorzieningenrechter dat de aanbestedende dienst enkele eisen stelt die disproportioneel zijn omdat ze onhaalbaar zijn, en dat een aantal contractsbepalingen disproportioneel is. Opvallend is dat de rechter het disproportioneel acht om alle risico’s die de huidige marktsituatie (de Coronacrisis, de grondstoffencrisis en de oorlog in Oekraïne) met zich brengt bij de opdrachtnemer te leggen.

Gunnen op basis van een “broker fee” (opslagpercentage) bij aanbesteding inhuur personeel leidt niet tot economisch meest voordelige inschrijving

In een recent advies (659) heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgelaten over de vraag of het buiten beschouwing laten van het uurloon van de in te huren professionals bij het gunnen van een aanbesteding, leidt tot de keuze voor de economisch meest voordelige inschrijving. Dit blijkt niet automatisch, of zelfs alleen per toeval, het geval te zijn.