1. Home
  2. Specialisten
  3. Ineke Meuwese

Ineke Meuwese Toegevoegd notaris - Associate partner Personen en familierecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 365 55 68 Mobiel 06 2128 52 78 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Ineke Meuwese

Biografie

Ineke is notaris (toegevoegd) en gespecialiseerd in het familierecht, erfrecht en estate planning. Zij geeft leiding aan de afdeling familierecht notariaat. Haar dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het opstellen van testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en akten van schenking. Daarnaast is zij een ervaren deskundige bij het afwikkelen van (complexe) nalatenschappen, ook als de verhouding tussen de erfgenamen is verstoord. Zij kan dan optreden als boedelnotaris, waarbij de belangen van alle erfgenamen in acht worden genomen. Zij treedt ook regelmatig op als partij notaris. In die hoedanigheid komt zij specifiek op voor de belangen van één van de partijen.

Functie(s)

2013 Toegevoegd notaris - Associate partner, Dirkzwager
Particulieren Erfrecht, Estate Planning, Personen & Familierecht erfrecht, testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingen, estate planner Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2011 2012 Grotius Opleiding Estate Planning
1989 1995 Nederlands recht Radboud Universiteit Nijmegen
1989 1995 Notarieel recht Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Ineke is lid van de Vereniging van Estate Planners in het notariaat.

Talen

Nederlands, Engels

Video('s)

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Ineke Meuwese

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 18

Pilot deelgeschillenrecht in familiezaken

Rechtbank Gelderland is een pilot begonnen voor deelgeschillenrecht. Voor bepaalde scheidingszaken is het nu mogelijk om over één enkel punt waarop de partijen vastlopen snel duidelijkheid te krijgen. Dat maakt de hele procedure stukken eenvoudiger, sneller en betaalbaarder. Rechters Familie & Jeugd, Frans van Arem en Anne Roodenburg, zijn blij deze extra service te kunnen bieden. Notaris Ineke Meuwese denkt vanuit Dirkzwager mee als lid van de externe klankbordgroep.

Geïntegreerde aanpak van notarissen en fiscalisten

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en familiebedrijven liggen zakelijk en privé heel dicht bij elkaar, zeker ook juridisch gezien. Niet alleen de vennootschapsstructuur moet op orde zijn, maar ook de huwelijkse of samenlevingsvoorwaarden en het (levens)testament.

Geldlening tussen ouders en kinderen

Bij de aankoop van een nieuw huis is de vraag hoe het huis wordt gefinancierd. In deze tijd, waarin het soms moeilijk is om een financiering bij de bank te krijgen, worden steeds vaker geldleningen tussen ouders en kinderen gesloten. In dit artikel wordt ingegaan op de fiscale gevolgen en eisen van zo’n geldlening. Bovendien wordt de mogelijkheid tot het vestigen van zekerheid beschreven.

Wie geeft u het vertrouwen?

Tijdens de campagne Dementie En Dan van 20 september tot en met 29 september 2013 bundelen diverse organisaties hun krachten voor een betere behandeling en bejegening van mensen met een vorm van dementie. Belangrijk daarbij is wat iemand nog wel kan en wat je als professional kunt doen om iemand daarbij te helpen.Zolang u uw wil kan uiten en de gevolgen daarvan kunt overzien, kunt u een testament of levenstestament (notariële volmacht) maken, waarin kan worden vastgelegd wie uw zaken mag rege...

Afvullegaat

In de meeste langstlevende testamenten zijn de langstlevende partner en de kinderen samen tot erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk deel. Vervolgens wordt door middel van verschillende regelingen bereikt dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Voorbeelden van langstlevende regelingen die in een testament kunnen voor komen zijn; de ouderlijke boedelverdeling, de wettelijke verdeling en een vruchtgebruikregeling. Bij deze regelingen krij...

Is uw huidige testament nog up to date?

Voor een testament geldt dat met enige regelmaat moet worden gecontroleerd of het nog aansluit bij uw wensen en bij de geldende regelgeving.Persoonlijke situaties veranderen. Kinderen worden groot, schoonkinderen komen in beeld en kleinkinderen dienen zich aan. Vriendschappen worden hechter, terwijl andere juist verwateren. U bent zich betrokken gaan voelen bij één of meerdere goeddoelinstellingen en u wilt zo’n instelling graag iets nalaten. Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties die v...

1 2