1. Home
  2. Specialisten
  3. Jaap Kronenberg

Jaap Kronenberg (uit dienst) Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Ernst-Jan van de Pas Telefoon 026 353 83 23 E-mailadres Stuur mij een e-mail
Joost Becker Telefoon 026 353 83 77 Mobiel 06 2204 61 57 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Jaap Kronenberg (uit dienst)

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 48

'The Bulldog' maakt toch geen inbreuk op het merk van Red Bull

Al bijna 12 jaar procedeert Red Bull tegen The Bulldog. Volgens Red Bull maakt The Bulldog met haar merk voor energydrankjes inbreuk op het merk Red Bull. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2010 dat het merk 'The Bulldog' inderdaad inbreuk maakt op het merk van Red Bull. Het Hof achtte visuele overeenstemming aanwezig, omdat in beide merken het woord "bull" voorkomt en het publiek daardoor een verband tussen beide merken zal leggen.De Bulldog ging in cassatie en de Hoge Raad vond dit oordeel van...

Met portretrecht verzetten tegen publicatie foto

Wanneer je herkenbaar op een foto bent afgebeeld kun je dan de publicatie van die foto tegenhouden met een beroep op je portretrecht? Dat hangt van de omstandigheden van het geval af, soms is verzet mogelijk soms niet.Portretrecht gaat om foto's waarop je herkenbaar staat afgebeeld. Dat hoeft niet alleen herkenbaarheid van je gezicht te zijn maar kan ook uit een lichaamshouding volgen. Voor een beroep op portretrecht moet het bovendien gaan om foto's die niet in opdracht of met toestemming va...

Sloop van gevel oude KPMG hoofdkantoor Amstelveen

Kan de architect van het ouden KPMG hoofdkantoor in Amstelveen, "De Bovenlanden", de sloop van de gevel van dat gebouw tegenhouden? De rechter in Amsterdam heeft in een kort geding vonnis van 21 maart 2016 daarover een oordeel gegeven.De architect heeft de auteursrechten op zijn ontwerp van een gebouw. Van belang is dat hij naast die auteursrechten ook de persoonlijkheidsrechten (artikel 25 Auteurswet) op dat ontwerp heeft. Het auteursrecht kan worden overgedragen maar de persoonlijkheidsrech...

Boijmans mag films van kunstenaar blijven vertonen ondanks einde bewaargeving

De performance kunstenaar Bas Jan Ader (1942) is met name bekend om zijn korte films. daarin tart hij letterlijk en figuurlijk de zwaartekracht. Zijn drang om de grenzen van het bestaan op te zoeken leidde in 1975 tot zijn vermissing toen hij in een klein bootje de Atlantische Oceaan trachtte over te steken. Zin weduwe beheerde daarna de rechten op zijn foto- en filmwerken.Museum Boijmans van Beuningen had in 1992 meerdere fotowerken van de weduwe van Bas Jan Ader gekocht. Daarnaast is het ve...

Wat geldt er als het lokale publiek het bekende EU merk niet kent?

Een bekend Europees merk zal niet altijd in alle EU-lidstaten even bekend zijn. In sommige lidstaten zal het merk mogelijk zelfs helemaal niet bekend zijn. Volgens de EU Merkenrichtlijn (artikel 4 lid 3) geniet een EU-merk extra ruime bescherming ook tegen lokale merken, mits  het publiek een verband legt tussen dat lokale merk en het bekende merk. Waarom zou echter die ruime bescherming tegenover lokale merken worden gegeven in een lidstaat waar het EU-merk niet of nauwelijks bekend is? Als...

EU rechter blokkeert doorgifte persoonsgegevens naar VS via ‘Safe Harbor’ regeling

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) heeft in zijn arrest van 6 oktober 2015 (C-362/14) een baanbrekende uitspraak gedaan. Met zijn uitspraak blokkeert het vooralsnog de doorgifte van persoonsgegevens naar VS ondernemingen die de zgn ‘Safe Harbor principes’ hebben aanvaard. Veel online diensten maken daar thans gebruik van.Ongeldigverklaring ‘Safe Harbor beschikking’ EU CommissieHet Hof verklaart namelijk de ‘Safe Harbor beschikking’ van de EU Commissie (2000/520) ongeldig. De achtergrond va...

Meer vrijheid wetenschappers om artikelen online te publiceren

Sedert 1 juli 2015 hebben wetenschappers het recht om 'korte wetenschappelijke werken' vanaf een redelijke termijn na eerste publicatie gratis online beschikbaar te stellen. Het moet dan wel gaan om werken die zijn gefinancierd met Nederlandse publieke middelen.Dit recht vloeit voort uit de op 1 juli 2015 in werking getreden Wet Auteurscontractenrecht. Vanaf die datum is een nieuw artikel 25 fa toegevoegd aan de Auteurswet.Doel van de regeling in artikel 25 fa AuteurswetHet doel van deze nieu...

Doorgifte live uitzendingen omroep niet geharmoniseerd in EU

Een Zweed, Linus Sandberg, biedt op zijn website hyperlinks aan waarmee internetters, door op die links te klikken, gratis de live sportwedstrijden van een betaalsite kunnen bekijken. De betaalsite is van de omroeporganisatie C-More Entertainment. De auteursrechten op de TV-opnames van de wedstrijden rusten bij C-More. C-More eist dat de hyperlinks op de site van Sandberg worden verboden, omdat daarmee zonder haar toestemming de TV-opnames aan het publiek worden doorgegeven. de zaak komt uite...

Kan de architect verdere sloop tegenhouden?

Architect Hans Ruijssenaars heeft begin negentiger jaren het gebouw van het toenmalige ministerie van EZ gerenoveerd. Aan het gebouw uit 1911 zijn door hem een atrium en nieuwe zijvleugels toegevoegd. De Staat wil nu in dat gebouw 3 planbureau's gaan huisvesten. Daartoe zal er grondig moeten worden verbouwd en moet de nieuwbouw van Ruijssenaars gedeeltelijk worden gesloopt. Halverwege de sloop vordert Ruijssenaars nu in een kort geding dat het slopen en de verbouwing worden gestopt. Hij beroe...

Overzetten poster op canvas is inbreuk op auteursrecht

Mag een poster van een foto of schilderij, zonder toestemming van de fotograaf of schilder, worden overgezet op canvas (canvas transfer)? Het antwoord op die vraag was omstreden, zie de eerdere blog in 2012.De rechthebbende op de afbeelding van de poster stelt zich in deze zaak op het standpunt dat er geen toestemming gegeven is voor de canvas transfer en er dus sprake is van een inbreuk op zijn auteursrechten. De handelaar van de poster die de canvas transfer aanbiedt vindt echter dat die to...

Contractuele beperking gebruik online databases toegestaan

Het contractueel mogen beperken van het gebruik van online beschikbaar gestelde content lijkt vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Ryanair en PR Aviation hebben hierover al meer dan 5 jaar geprocedeerd. Op 15 januari 2015 heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) een arrest gewezen waarin deze vraag wordt beantwoord.De feiten:PR Aviation exploiteert een vergelijkingssite voor budget vliegtickets. De gegevens worden met een gespecialiseerde zoekmachine gehaald van websites van derden, o.a...

Berekening winstafdracht bij inbreuk en verloren gegevens

Kan een inbreukmaker (op auteursrecht) aan veroordeling van winstafdracht ontkomen als zijn administratie verloren is gegaan? Het antwoord is nee! Maar de rechthebbende die schade claimt moet wel voldoende stellen om de rechter een realistische schatting van de behaalde winst te kunnen laten maken.Dit (en meer) speelde in een langlopende procedure tussen De Vries en Super de Boer (thans Jumbo). De Vries had een Shoppingspel ontwikkeld en dit aan Super de Boer gepresenteerd in de hoop dat zij...

1 2 3 4