1. Home
 2. Specialisten
 3. Jelmer Keur

Jelmer Keur Advocaat - Senior Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 45 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Jelmer Keur

Biografie

Jelmer heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als specialisatie Staats- en Bestuursrecht en aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie Strafrecht.

Sinds februari 2016 is Jelmer werkzaam als advocaat binnen de sectie Overheid & Vastgoed in Arnhem. Jelmer adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke vraagstukken, waarbij hij vooral optreedt namens (semi-)overheden en bedrijven. De volgende deelgebieden hebben zijn bijzondere aandacht:

 • Handhaving van o.a. omgevings-, milieu- en natuurbeschermingsrecht en arbowetgeving (via de last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking);
 • Openbare-orderecht (o.a. de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet en de APV);
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
 • Wet open overheid (Woo) en Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
 • Geheimhoudingsrecht (regels over het opleggen en opheffen van geheimhouding in de Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet).

Functie(s)

2023 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed Bestuursrecht, Natuur- & Milieubescherming, Omgevingsrecht, Projectontwikkeling Handhavingsrecht, Openbare-orderecht, Wet Bibob, Wob/Woo, Geheimhoudingsrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2016 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

2014 2015 Nederlands recht, Master Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
2007 2014 Nederlands recht, Bachelor Rechtsgeleerdheid en Master Strafrecht, Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Jelmer Keur

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 50

Verdere uitbreiding Wet Bibob in aantocht

De Wet Bibob (voluit: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) heeft als doel te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert bij het verlenen van beschikkingen, overheidsopdrachten en het aangaan van vastgoedtransacties. Daarom maakt de Wet Bibob het onder meer mogelijk dat bestuursorganen vergunningen weigeren of intrekken als sprake is van een ‘ernstig gevaar’ dat die vergunningen worden misbruikt (artikel 3 Wet Bibob).

Wet open overheid: nieuwe regels voor openbaarheid per 1 mei 2022

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) ingetrokken en is de Wet open overheid (‘Woo’), de opvolger, van kracht. De Woo geeft nieuwe en afwijkende spelregels voor actieve en passieve openbaarmaking, zowel inhoudelijk als procedureel. Belangrijke veranderingen voor de bestuurlijke praktijk dus. In dit blog zet ik puntsgewijs enkele aandachtspunten op een rij.

Loot boxes in FIFA toch géén verboden kansspel; dwangsom onterecht opgelegd

Inmiddels twee jaar geleden schreven we in eerder blogartikel op onze website al over de uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin geoordeeld werd dat de pakjes met voetballers (zgn. packs) in de populaire voetbalgame FIFA kwalificeerden als verboden kansspel. In hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) is die uitspraak vernietigd.

Geheimhouding Gemeentewet en de Wob: Raad van State wijzigt spelregels

Gemeentelijke bestuursorganen kunnen onder omstandigheden geheimhouding opleggen ten aanzien van onderwerpen die tijdens besloten vergaderingen worden besproken en ten aanzien van stukken die worden uitgewisseld. De belangrijkste spelregels hiervoor zijn te vinden in de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet. De daarmee samenhangende regels over de openbaarheid of beslotenheid van vergaderingen zijn te vinden in de artikelen 23, 24, 54 en 82 t/m 84 van de Gemeentewet.

Vaste rechtspraak op de schop: geen ambtshalve beoordeling meer of een bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend

De Centrale Raad van Beroep heeft op 9 juli 2021 een belangrijke uitspraak gedaan voor het bestuursprocesrecht (ECLI:NL:CRVB:2021:1500). Deze uitspraak is bovendien gedaan in een gemengde kamer, bestaande uit de presidenten van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling).

Last en bestuurlijke boete op grond van de Woningwet onderuit

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) uitspraak gedaan in een handhavingszaak tussen het college van b&w van Utrecht (‘het college’) en een pandeigenaar (ECLI:NL:RVS:2021:101).

Artikel van Jelmer Keur in JM over milieu-informatie in de Wet openbaarheid van bestuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 december 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4422) een belangrijke uitspraak gedaan over een van de kernbegrippen in de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’): het begrip ‘emissies in het milieu’ of ‘emissiegegevens’. Voor emissiegegevens geldt onder de Wob een bijzonder, ruimhartig openbaarmakingsregime.

Invordering 100.000 euro aan dwangsommen vanwege hondenhandel mislukt

In 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bladel (‘het college’) een last onder dwangsom opgelegd aan Dutch Pet Farm B.V. (‘DPF’). Deze onherroepelijke last ziet vooral op het tegengaan van de verkoop van hondenpups die niet op het bedrijfsperceel van DPF zijn geboren/gefokt. In 2017 heeft het college besloten om over te gaan tot invordering van 100.000 euro aan dwangsommen die volgens hem door DPF zijn verbeurd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) zet in haar uitspraak van 22 januari 2020 echter een streep door deze invordering.

1 2 3 4 5