1. Home
  2. Specialisten
  3. Karin Harmsen

Karin Harmsen Advocaat - Associate partner Ondernemingsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Karin Harmsen

Biografie

Karin Harmsen is als advocaat Ondernemingsrecht gespecialiseerd in Corporate & Litigation. Haar dagelijkse praktijk bestaat uit het adviseren over en begeleiden van geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, het procederen over vennootschapsrechtelijke vraagstukken en het begeleiden van overnames en andere commerciële contracten.

Karin Harmsen is sinds 2011 als advocaat werkzaam bij Dirkzwager legal & tax op de sectie Ondernemingsrecht.

Functie(s)

2021 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Ondernemingen Brexit, Commercieel contractenrecht, Compliance & Governance, Fusies & Overnames, Litigation, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht, Participaties Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2011 Advocaat - Senior, Dirkzwager

Gewerkt aan

Opleiding(en)

2006 2010 Bachelor Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
2006 2010 Duale Master Onderneming & Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
2002 2006 Bedrijfseconomie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Karin is lid van de Vereniging Corporate Litigation.
Lid van de Vitesse Business Club.
Lid van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem.
Dirkzwager is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Karin Harmsen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 41

Het enquêteverzoek: wanneer wijst de Ondernemingskamer het toe?

De Ondernemingskamer wijst een enquêteverzoek toe, wanneer er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken binnen de rechtspersoon te twijfelen. Wanneer is sprake van dergelijke gegronde redenen?

Overname, fusie en splitsing: hoe zit het ook alweer?

Overnames, fusies en splitsingen kunnen op verschillende wijzen worden vormgegeven. Dit artikel bevat een overzicht van enkele juridische structuren om ondernemingen samen te voegen of juist te ontvlechten.

Conflicten in de vennootschap: oplossen en voorkomen!

“Werk en privé gescheiden houden: iedereen streeft het na, maar vaak lukt het niet. Als twee mensen samen een onderneming starten, is dat nog lastiger. Zeker als de twee behalve collega’s ook vrienden of familieleden zijn. De gezamenlijke onderneming lijkt dan op een huwelijk. Het begin is spannend en onzeker: weinig geld, maar volop idealen. Dan volgt een fase van succes. Opdrachten stromen binnen en er wordt geld verdiend. Veelal blijft het goed gaan, maar de relatie kan ook barstjes gaan vertonen. Dan kan een patstelling ontstaan en gebeuren er soms rare dingen.”

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene verkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebrengen. Zo kan de aanvoer van productiemiddelen stilvallen of kan uw onderneming verplicht zijn haar deuren tijdelijk te sluiten. Ook kan de vraag naar allerlei producten en diensten afnemen en lopen debiteurenstanden juist vaak op, waardoor de druk op de liquiditeitspositie van uw onderneming toeneemt. Juist in deze economisch onzekere tijden, zijn beschermende contractuele voorwaarden van groot belang. Hiermee is uw onderneming beter beschermd tegen voornoemde risico’s. Dergelijke beschermende bepalingen zijn dikwijls opgenomen in algemene verkoopvoorwaarden.

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene inkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebrengen. Zo kan de aanvoer van productiemiddelen stilvallen of kan uw onderneming verplicht zijn haar deuren tijdelijk te sluiten. Ook kan de vraag naar allerlei producten en diensten afnemen en lopen debiteurenstanden juist vaak op, waardoor de druk op de liquiditeitspositie van uw onderneming toeneemt. Juist in deze economisch onzekere tijden, zijn beschermende contractuele voorwaarden van groot belang. Hiermee is uw onderneming beter beschermd tegen voornoemde risico’s. Dergelijke beschermende bepalingen zijn dikwijls opgenomen in algemene inkoopvoorwaarden.

Update UBO-register: invoering opnieuw uitgesteld

Op onze website is al vaker geschreven over de komst van een UBO-register. De invoering van de wetgeving inzake het UBO-register is nu opnieuw uitgesteld. In dit artikel leest u de actuele stand van zaken en de planning voor de invoering van het UBO-register.

De Brexit en handelscontracten

Een Brexit zal van grote invloed zijn op de inhoud en de uitvoering van handelscontracten tussen Nederlandse en Britse ondernemingen. Hierbij valt te denken aan overeenkomsten voor de in- en verkoop van producten, distributie- en agentuurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Goede contractclausules in nieuw op te stellen overeenkomsten kunnen u helpen de negatieve gevolgen van een Brexit te verminderen.

De overnamepraktijk: de verschillende fasen van een aandelentransactie (I)

In de praktijk zien wij twee soorten overnametransacties: aandelentransacties en activa passiva transacties. De aandelentransactie komt verreweg het meeste voor. Door de overdracht van aandelen gaat de onderneming (met alle activa en passiva) automatisch over. Hoe ziet een dergelijke transactie eruit? De eerste twee fasen van een aandelentransactie zullen wij in dit artikel bespreken.

1 2 3 4