1. Home
  2. Specialisten
  3. Koen Christianen

Koen Christianen Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Contactpersoon Ernst-Jan van de Pas
Telefoon 026 353 83 23 E-mailadres vandepas@dirkzwager.nl

Kennis geschreven door Koen Christianen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Aansprakelijkheidsbeperkingen niet snel onaanvaardbaar

Vergaande aansprakelijkheidsbeperkingen tussen leverancier en afnemer zijn niet snel onaanvaardbaar. Dat betekent dat in B2B-relaties veel contractsvrijheid bestaat om aansprakelijkheid te beperken.

Inzageverzoek (U)AVG: verzoekschrift rechtbank niet tijdig? Dan pech!

Het inzagerecht in het privacyrecht (AVG en UAVG) kent duidelijke termijnen. Deze worden strak gehandhaafd. Een verzoekschrift moet bij de rechtbank worden ingediend binnen 6 weken na ontvangst van het antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke op het inzageverzoek (art. 35 lid 2 UAVG). Doet de betrokkene dit niet tijdig, dan heeft hij pech. Deze termijn kan namelijk niet verlengd worden door het doen van herhaalde inzageverzoeken. In de woorden van de rechtbank: “Naar het oordeel van de rechtbank brengt een redelijke uitleg van artikel 35 lid 2 UAVG mee dat het niet de bedoeling is dat met het indienen van herhaalde verzoeken kan worden bewerkstelligd dat er (steeds weer) een nieuwe termijn gaat lopen”.

IT-contracten (deel 15): Duur en beëindiging

De duur van een overeenkomst is een belangrijk onderwerp bij contractonderhandelingen, niet in de minste plaats omdat hier vaak kortingen aan verbonden kunnen worden. Overeenkomsten kunnen voor bepaalde en onbepaalde tijd worden aangegaan. Wat zijn de voor- en nadelen van dergelijke afspraken? Verder kunnen overeenkomsten op meerdere manieren worden beëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of door ontbinding. Waarom is het zo van belang om hier een duidelijk en juist onderscheid in te maken? In deze bijdrage wordt op deze vragen ingegaan.

IT-contracten (deel 4): “Onderwerp van de overeenkomst”

De meeste contracten beginnen met een artikel genaamd ‘onderwerp van de overeenkomst’. Het staat meestal direct na de omschrijving van de definities. Wat staat er in, wat is het belang daarvan, en hoe kun je dit goed omschrijven?

IT-contracten (deel 2): Wat staat er in de considerans?

Een considerans is het geheel van inleidende overwegingen in een overeenkomst. Het heeft als belangrijkste doel context te geven bij de contractuele afspraken. Het is een essentieel hulpmiddel bij het achterhalen van de bedoeling van partijen.

Cybersecuritywet brengt nieuwe meldplicht cyberincidenten

De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni), ofwel de Cybersecuritywet, bevat een nieuwe meldplicht en zorgplicht. Vitale aanbieders en digitaledienstverleners moeten beveiligingsmaatregelen treffen en cyberincidenten melden bij de toezichthouder.

"Nee, dat bedoelde ik toch niet!" Miljoenenjacht: wat nu?

[eiser] : “Nee, nee. Op het moment dat ik sla, heb ik het idee dat ik het fout doe. Meteen dat ik sla.”[naam presentatrice] : “Nou, dan doen we toch net of je het niet gedaan hebt?”[eiser] : “Kan dat?”[naam presentatrice] : “Dat weet ik niet, dat ga ik even vragen.”[eiser] : “Ik kijk [naam] aan, en ik knik we gaan door.”[naam presentatrice] : “En ik denk: wat doe je nou? Je gaat toch het kastje … ik weet niet, kan dat überhaupt of is het als je op een knop slaat is het dan uh?”[eiser] : “Die...

Rechtszaak van IT-leverancier over ontbinding overeenkomst kantelt 180 graden in hoger beroep

Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen in een vaak voorkomend geschil tussen de afnemer en leverancier van SaaS-software. Opvallend hierin is het oordeel dat niet de eisende partij Mama Cash (afnemer), maar de gedaagde partij Ifunds (IT-leverancier) de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden, terwijl in eerste aanleg juist Ifunds bij de Rechtbank Amsterdam ontbinding en schadevergoeding vorderde, maar deze vordering werd afgewezen.SaaS-overeenkomst gesloten in 2009Op...