1. Home
  2. Specialisten
  3. Kristy Tilleman

Kristy Tilleman (uit dienst) Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Jasper Molenaar Telefoon 026 353 84 09 Mobiel 06 2204 17 61 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Kristy Tilleman (uit dienst)

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 17

Na vernietiging bestemmingsplan opnieuw Afdeling 3.4 Awb?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwijst (in de uitspraak van 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1008) voor de beantwoording van die vraag naar een eerdere uitspraak (van 7 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5143).De Afdeling geeft aan dat het bestuursorgaan in beginsel zelf mag kiezen of, na vernietiging van het vastgestelde bestemmingsplan, de procedure van afdeling 3.4 Awb (UOV) opnieuw wordt doorlopen. De raad mag dus in principe zelf kiezen of er een nieuw ontwerpbeste...

Handhaving - Concreet zicht op legalisatie als B&W niet bereid zijn om een omgevingsvergunning afwijkend gebruik te verlenen?

Situatie: Jan gebruikt - in strijd met het bestemmingsplan - een schuur als woning. Er wordt door de buurman een handhavingsverzoek ingediend. B&W besluiten om te gaan handhaven. Jan mag de schuur niet meer als woning gebruiken. Jan (de overtreder) is het daar niet mee eens. Jan zegt dat het gebruik als woning moet worden gelegaliseerd en dat er geen redenen zijn voor B&W om niet aan legalisering mee te werken. B&W geven aan dat zij toch niet bereid zijn om aan legalisering mee te...

Concurrent als belanghebbende - Vakantiewoningeigenaar kan opkomen tegen omgevingsvergunning voor fietsenstalling van andere vakantiewoningeigenaar

De Afdeling vindt, anders dan de rechtbank, dat een eigenaar van een vakantiewoning wel belanghebbende is bij de verlening van een omgevingsvergunning voor een fietsenstalling aan een andere eigenaar van een vakantiewoning op hetzelfde vakantiepark. Zie de uitspraak van de bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:20.Volgens de Afdeling heeft de rechtbank niet onderkend dat de vakantiewoningeigenaar nadelige gevolgen vreest van de fietsenstalling voor de...

Programma en de Omgevingswet

Het “programma” is een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Een programma is een instrument voor beleidsontwikkeling. De regels daarover zijn te vinden in Afdeling 3.2 van de Omgevingswet.Inhoud programmaEen programma dient voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving het volgende te bevatten (artikel 3.5 Omgevingswet):- een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving;- maatr...

Recreatiebungalowvereniging géén belanghebbende bij omgevingsvergunning voor reactiebungalows in de buurt

Een vereniging die de belangen van eigenaren van recreatiebungalows op een recreatiepark behartigt, kan niet kan opkomen tegen een omgevingsvergunning voor de bouw van recreatiebungalows op een reactiepark een paar honderd meter verderop, omdat de vereniging daarbij geen belanghebbende is. Zo volgt uit de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 11 maart 2016. (ECLI:NL:RVS:2016:1881)Alleen belanghebbenden, in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb), kunnen opkomen tegen be...

AWB belanghebbende, de derde belanghebbende & Opera criteria

Het begrip “belanghebbende” is een van de centrale begrippen in het bestuursrecht. Alleen belanghebbenden, in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb), kunnen namelijk opkomen tegen besluiten van bestuursorganen.Volgens artikel 1:2 lid 1 Awb wordt onder belanghebbende verstaan: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken” . Een geadresseerde van een besluit is altijd een belanghebbende. Denk bijvoorbeeld aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. Hij wordt...

Tegelen-jurisprudentie geldt WEL bij omgevingsvergunning (aanleg)werkzaamheden

De zogenoemde ‘Tegelen-jurisprudentie’ moet ook worden toegepast bij een omgevingsvergunning voor (aanleg)werkzaamheden (ofwel: een b-activiteit). Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de van de Raad van State van 8 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1131).Wat houdt de Tegelen-jurisprudentie in?De Tegelen-jurisprudentie geldt sinds 1999 (ECLI:NL:RVS:1999:AA4296) en houdt kort gezegd het volgende in. Als op basis van een nieuw bestemmingsplan een beslissing op bezwaar is...

Tegelen-jurisprudentie geldt niet bij omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan

De zogenoemde ‘Tegelen-jurisprudentie’ mag niet worden toegepast bij een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan (ofwel: een c-activiteit). Zo oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de van de Raad van State in haar uitspraak van 21 januari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:92).Wat houdt de Tegelen-jurisprudentie in?De Tegelen-jurisprudentie geldt sinds 1999 (ECLI:NL:RVS:1999:AA4296). Die jurisprudentie ziet op de volgende situatie.U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de act...

Vuurwerkverbod geldt niet!

Afgelopen vrijdag heeft de voorzieningenrechter het besluit van het college van burgemeester en wethouders, waarbij een vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum is opgelegd, geschorst (ECLI:NL:RBMNE:2014:6907). Dit betekent dat het vuurwerkverbod dus niet geldt.CasusHet college van burgemeester en wethouders wilde een vuurwerkverbod voor een winkel- en uitgaansgebied instellen tijdens de jaarwisseling. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit tot aanwijzing van e...

Let op de ladder voor duurzame verstedelijking!

Bestemmingsplannen moeten sinds 1 oktober 2012 worden gemotiveerd aan de hand van de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. In de praktijk heeft de ladder al tot aardig wat verwarring geleid. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag hoe de verschillende treden uit de ladder moeten worden geïnterpreteerd. De ladder is dan ook een populair onderwerp in de rechtspraak. De inmiddels vele uitspraken van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn helaas over het algemeen ca...

Beheersverordening en overgangsrecht

In een beheersverordening hoeft geen overgangsrecht te worden gemaakt voor illegaal gebruik. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komt tot deze conclusie in de uitspraak van 21 mei 2014.Wat is een beheersverordening?Een beheersverordening is een alternatief instrument voor een bestemmingsplan. Als voor (delen van) het grondgebied van de gemeente eigenlijk een nieuw bestemmingsplan is vereist, maar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, dan kan de gemeenteraad namelijk...

Mitigatie of compensatie?

In de uitspraak van 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gegeven op zogenaamde prejudiciële vragen die de Raad van State heeft gesteld met betrekking tot de wegverbreding van de A2. Het Hof van Justitie volgt de conclusie van de advocaat-generaal en oordeelt kort gezegd dat de door de minister voorgenomen aanleg van blauwgraslanden om de negatieve effecten van de verbreding van de A2 weg te nemen als compenserende maatregel moet worden aangemerkt en niet als mi...

1 2