1. Home
  2. Specialisten
  3. Maud van Lent

Maud van Lent (uit dienst) Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Algemene contactgegevens Telefoon 088 242 41 00 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Maud van Lent (uit dienst)

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 26

Verzekeringsfraude leidt tot vernietiging vaststellingsovereenkomst

Wanneer een verzekeraar na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ontdekt dat een verzekerde fraude heeft gepleegd, kan de vaststellingsovereenkomst met succes (buitengerechtelijk) worden vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:2956).De feitenVerzekerde had bij een verzekeraar een opstal- en inboedelverzekering afgesloten. Op enig moment brandt de woning af. De verzekeraar gaat over tot uitkering, maar verzekerde...

Verzekeringsfraude: is fraude van de ene verzekerde, fraude van een andere verzekerde?

Een persoonlijk onderzoek is een belangrijk middel voor verzekeraars om fraude op te sporen en moet aan strenge regels voldoen, zo gaf ik aan in mijn eerdere artikel op deze site. Stel dat dankzij een (rechtmatig) onderzoek inderdaad fraude van de verzekerde is ontdekt, (hoe) werkt dit dan door naar andere rechthebbenden onder de polis? Uit de zaak bij de rechtbank Midden-Nederland van 13 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3010 blijkt dat fraude van een verzekeringnemer niet automatisch fraude va...

De ‘achterop-rijder’ zit altijd fout. Of toch niet…?

Wanneer een automobilist achterop een voorganger rijdt, trekt hij (juridisch) meestal aan het kortste eind. Maar er zijn uitzonderingen, zo blijkt uit de opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 25 mei 2016 (ECLI:NL:RBNHO:2016:4412).De feitenEen motorrijder rijdt op de snelweg wanneer de remmen van zijn motorfiets “vastslaan”. Hij komt tot stilstand op de tweede rijbaan en krijgt de motor niet meer in beweging. Daarom zet hij de motor op zijn standaard en rent zelf naar de be...

Save the date: Zevenheuvelenloop 2016

Afgelopen jaar heeft Dirkzwager voor het eerst cliënten en relaties van de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekeringsrecht uitgenodigd om mee te doen aan de Zevenheuvelenloop 2015. Een Dirkzwager 7heuvelenloopteam van 70 enthousiaste hardlopers bedwong toen het 15 kilometer lange parcours in Nijmegen. Daarna heeft iedereen op ons kantoor in Nijmegen kunnen bijkomen en napraten onder het genot van een lunch.Na het succes van afgelopen jaar hebben we besloten ook dit jaar weer met een Dir...

Shockschade: materiële schade en de regresactie van het UWV

Over het onderwerp shockschade werd al eerder geschreven door mijzelf en mijn collega’s. Op 16 december 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een shockschade-zaak. Deze uitspraak is om twee redenen bijzonder. Op de eerste plaats overweegt de rechtbank expliciet dat ook materiële schade van het slachtoffer voor vergoeding in aanmerking komt. Op de tweede plaats oordeelt de rechtbank dat het UWV haar regresactie (mede) kan baseren op shockschade.De feiten en omstandighedenEe...

Werkgever is niet aansprakelijk voor botsende collega’s

De werkgever (een ziekenhuis) is niet aansprakelijk voor twee collega’s die op de gang met elkaar in botsing komen. Het letsel dat de hierdoor is ontstaan bij één van hen hoeft het ziekenhuis dan ook niet te vergoeden, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in haar uitspraak van 6 januari 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:3).Situatieschets: botsing op de gang van een ziekenhuisEen apothekersassistente is bezig in het ziekenhuis medicijnen rond te brengen en dit aan te tekenen in de patiëntendossier...

Werkgever is niet aansprakelijk voor botsende collega’s

De werkgever (een ziekenhuis) is niet aansprakelijk voor twee collega’s die op de gang met elkaar in botsing komen. Het letsel dat de hierdoor is ontstaan bij één van hen hoeft het ziekenhuis dan ook niet te vergoeden, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in haar uitspraak van 6 januari 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:3). Situatieschets: botsing op de gang van een ziekenhuisEen apothekersassistente is bezig in het ziekenhuis medicijnen rond te brengen en dit aan te tekenen in de patiëntendossie...

(Loon)schade door uitval van een werknemer. Kunnen ook advocaatkosten gemaakt door de werkgever worden verhaald op een schadeveroorzakende derde?

Wanneer een werknemer is uitgevallen door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan de werkgever deze schade op die derde verhalen. Vaak is hierbij hulp van een advocaat nodig. Kunnen de advocaatkosten ook worden verhaald op de derde en zo ja, tot welk bedrag? Over deze vraag heeft de rechtbank Rotterdam op 31 juli 2015 een uitspraak gewezen.Het regresrecht van de werkgever: artikel 6:107a BW In artikel 6:107a lid 2 en lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW) is het verhaalsrecht van...

Verzekeringsfraude: een observatieonderzoek na een anonieme tip is toegestaan

Wanneer een verzekerde een beroep doet op de polisdekking, moet de verzekeraar ervan uit kunnen gaan dat hij alle informatie van verzekerde krijgt die nodig is om te kunnen beoordelen of er recht is op uitkering. Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude door verzekerde, zal de verzekeraar dit moeten bewijzen. Daarbij kan een observatieonderzoek - waarbij de verzekeraar verzekerde laat volgen tijdens zijn dagelijkse activiteiten - helpen. Een dergelijk onderzoek moet aan een a...

Concrete schadeberekening: misgelopen contracten tellen niet mee

Een schildersbedrijf sluit een overeenkomst met een vastgoedbedrijf voor het schilderen van een pand. Enkele dagen voordat het schildersbedrijf wil starten, trekt het vastgoedbedrijf de opdracht in. Het schildersbedrijf claimt dat in de schadeberekening moet worden meegenomen dat zij – indien zij nooit de overeenkomst zou zijn aangegaan met het vastgoedbedrijf – met vijf andere opdrachtgevers veel lucratievere contracten zou hebben gesloten. Dat gaat echter niet op, zo blijkt uit het arrest h...

Wel shockschade voor vader van aangereden zoontje: het confrontatievereiste

Nabestaanden en naasten van slachtoffers hebben onder omstandigheden recht op vergoeding van shockschade. Hiervoor moet echter aan een aantal vereisten zijn voldaan, waaronder het confrontatievereiste. Over wat het confrontatievereiste inhoudt, gaat de zaak bij de rechtbank Den Haag die in dit artikel wordt besproken.Wat is shockschade?Nederland kent geen algemene regeling die naasten en nabestaanden van een slachtoffer recht geeft op een schadevergoeding vanwege het verdriet dat zij hebben o...

Opzegging verzekering door verzekeraar per e-mail: oplettendheid is geboden

Tegenwoordig gaat steeds meer communicatie per e-mail in plaats van per post. Ook verzekeraars communiceren in toenemende mate elektronisch met hun verzekerden. Dat hiermee opgepast moet worden wanneer er een belangrijke mededeling wordt gedaan – zoals bijvoorbeeld een opzegging van de verzekering – blijkt uit recente uitspraken van het Kifid en de rechtbank Zeeland-West-Brabant.Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 april 2015 (ECLI:NL:RBZWB:2015:2971)Verzekerde (eiser) heeft een WA-verzekering a...

1 2 3