1. Home
 2. Specialisten
 3. Nynke Brouwer

Nynke Brouwer Advocaat - Senior Aansprakelijkheid & Verzekering

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Nynke Brouwer

Biografie

Mr. dr. Nynke Brouwer is sinds 2011 advocaat bij Dirkzwager. Zij is werkzaam bij zowel de sectie Aansprakelijkheid & Verzekering als de sectie IE/IT te Arnhem. Nynke is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met een bijzondere specialisatie in cybersecurity, cyberverzekeringen en privacy. Zij richt zich op verzekeraars en makelaars, de zorgsector, overheden en commerciële bedrijven en instellingen. Als hoofd van het Dirkzwager Cybersecurity Team adviseert Nynke veelvuldig over cybersecurityvraagstukken en verricht incident response diensten bij cyberincidenten. Daarnaast adviseert en procedeert Nynke op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, waarbij het accent ligt op aansprakelijkheid van bedrijven en overheden, dekkingsgeschillen en privacyvraagstukken.

Op 7 oktober 2021 promoveerde Nynke aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op haar proefschrift, 'De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief', dat bij Wolters Kluwer is uitgegeven. Gedurende vier jaar heeft zij als buitenpromovenda bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) aan dit proefschrift gewerkt.

In 2021 werd Nynke uitgeroepen tot Legal Woman of the Year (www.legalwomen.nl).

Nynke is als docent verbonden aan de specialisatieopleiding Grotius Privacyrecht. Tevens is zij redactielid van het juridisch tijdschrift Computerrecht.

Nynke is lid van de Technische Commissie Cyber van de VNAB. Daarnaast is zij lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR), de Vereniging Voor Verzekeringswetenschap (VVVW) en de Vereniging Privacy Recht (VPR).

Functie(s)

2011 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Banking & Finance, Energie, Food & Agri, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Vastgoed, Verzekeraars, Zorg Cybersecurity, Aansprakelijkheid & Verzekering, Privacyrecht Cybersecurity, verzekering, aansprakelijkheid, dekkingsgeschillen, cyberrisico / cyber risk, cyberverzekering Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2017 2021 Proefschrift (PhD thesis): De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief, Radboud Universiteit Nijmegen
2010 2011 Master: Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
2007 2010 Bachelor: Nederlands Recht, Vrije Universiteit Amsterdam

Nevenactiviteit(en)

 • Fellow bij het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit te Nijmegen
 • Docent bij specialisatie opleiding Grotius Privacyrecht (onderdeel cyberverzekeringen)
 • Redactielid tijdschrift Computerrecht
 • Lid van de Technische Commissie Cyber van de VNAB (voorzitter a.i.)
 • Buitenpromovenda bij het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit te Nijmegen (dec. 2016 - mrt. 2021)

 

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Video('s)

EventsDelen of opslaan

Kennis geschreven door Nynke Brouwer

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 41

Europese Commissie presenteert voorstel nieuwe Verordening voor Kunstmatige Intelligentie (AI)

Als vervolg op het eerder uitgebrachte Witboek heeft de Europese Commissie op 21 april 2021 een voorstel voor een verordening gepresenteerd waarin een regelgevend kader wordt gegeven voor de inzet van Kunstmatige Intelligentie (‘Artificial Intelligence’, ook wel AI genoemd). De EU wil daarmee versnippering in de markt voorkomen, het vertrouwen in het gebruik van AI bevorderen, maar tegelijkertijd de risico’s die daarmee gepaard gaan, beperken. De boodschap van de Europese Commissie is duidelijk: de veiligheid en grondrechten van mensen en bedrijven staan voorop en moeten worden gewaarborgd.

Onvoldoende grip op cybersecurity in de vitale sector leidt tot verscherpt toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Stichting Waternet onder verscherpt toezicht geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat Waternet tekortschiet in de uitvoering van haar wettelijke zorg- en meldplicht en in het bestuur van de organisatie, waardoor zij onvoldoende grip heeft op de cybersecurity.

Voorkom een boete door te laat melden datalek: de pro-forma melding

Onlangs werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van EUR 475.000,- heeft opgelegd aan Booking.com wegens het te laat melden van een grootschalig datalek. Booking gaat niet in beroep tegen deze beslissing. Uit het boetebesluit is een aantal belangrijke lessen te trekken, bijvoorbeeld over het belang van de pro-forma melding.

Ransomware-aanval niet volledig toe te rekenen aan ICT-leverancier, ondanks schending SLA

In een procedure tussen een ICT-leverancier en zijn klant, wordt de ICT-leverancier veroordeeld tot het vergoeden van de schade die zijn klant geleden heeft door een ransomware-aanval. Deze aanval vond plaats enige tijd nadat de tussen partijen geldende onderhoudsovereenkomst (SLA) was geëindigd. Desalniettemin is de ICT-leverancier aansprakelijk, omdat hij gedurende de looptijd van de SLA heeft nagelaten adequate back-ups te maken. Dit terwijl dat wel tot zijn verplichtingen behoorde. Hierdoor kon de getroffen klant niet anders dan losgeld betalen om de ransomware-aanval te (doen) eindigen, in plaats van het terugzetten van de back-ups. Tegelijkertijd is er wel sprake van eigen schuld van de klant bij het kunnen ontstaan van de ransomware-aanval. Zodoende wordt de schadevergoeding gematigd.

Niet naleven privacywetgeving vormt geen onrechtmatige concurrentie

Het naleven van wet- en regelgeving kost geld en heeft daarmee dus een prijsopdrijvend effect. Het kan dus (ogenschijnlijk) ‘goedkoper’ zijn om je als bedrijf of organisatie niet aan de wet te houden. Betekent dit dan ook dat er sprake van oneerlijke concurrentie wanneer het ene bedrijf zich wel aan de wet houdt en de andere niet? De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft recent geoordeeld dat bedrijven zich in dergelijke discussie in ieder geval niet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) kunnen beroepen.

1 2 3 4