1. Home
  2. Specialisten
  3. Pascalle Boerrigter

Pascalle Boerrigter Bestuurssecretaris

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 024 381 31 09 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Pascalle Boerrigter

Functie(s)

2022 Bestuurssecretaris, Dirkzwager
Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2018 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

2015 2016 Master Recht van de Gezondheidszorg
2014 2016 Master Strategic Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 2015 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 2014 Bachelor Economie & Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Pascalle Boerrigter

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 15

Hof verplicht CZ tot dooronderhandelen én tot het sluiten van een betaalovereenkomst

Het is een veelgehoorde ergernis van zorgaanbieders: het feit dat in de zorginkoopprocedure van zorgverzekeraars nauwelijks ruimte is om te onderhandelen. Veel zorgverzekeraars hanteren een inkoopbeleid met standaardvoorwaarden en -tarieven, waardoor er in feite geen sprake is van een onderhandeling maar van ‘tekenen bij het kruisje’. Een GGZ-aanbieder wilde niet akkoord gaan met de standaardvoorwaarden van CZ en stapte naar de rechter.

NZa vraagt zorgaanbieders om patiënten niet te betrekken bij zorginkoop

De onderhandelingen tussen (met name) ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de contracten voor volgend jaar verlopen zeer moeizaam. Een aantal ziekenhuizen verwacht pas in 2022 een contract te sluiten en sommigen verwachten zelfs helemaal geen overeenkomst te sluiten. Om zo min mogelijk ongecontracteerd te werken, roepen sommige zorgaanbieders hun patiënten op om over te stappen naar een zorgverzekeraar met wie de zorgaanbieders wél een contract hebben. Tot ergernis van de zorgverzekeraars en de NZa.

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft duidelijkheid over vergoeding zorg aan restitutieverzekerden

Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg aan restitutieverzekerden. Zij hebben recht op volledige vergoeding van de door hen gemaakte marktconforme kosten, maar krijgen in de praktijk soms niet de volledige factuur vergoed. In deze uitspraak licht het hof toe hoe het marktconforme tarief moet worden vastgesteld.

Vanaf 2022 nieuwe regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg

De NZa heeft onlangs aangekondigd dat de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg (MSZ) per 1 januari 2022 zullen worden aangepast in die zin, dat de uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert) de zorgactiviteit op zijn eigen unieke AGB-code moet vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke AGB-code aangevraagd kan worden. Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Branchevereniging geen belanghebbende bij marktanalysebesluit NZa

Eind december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan Emergis, een grote ggz-instelling, een contracteerverplichting en een transparantieverplichting opgelegd omdat Emergis aanmerkelijke marktmacht zou hebben. De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (VGGN) heeft tegen dit besluit beroep ingesteld om een ongunstig precedent voor haar leden te voorkomen. Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in de uitspraak van 16 maart 2021 echter dat de VGGN geen belanghebbende is bij het besluit van de NZa.

De continuïteitsbijdrage-regeling

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor de omzetdaling die zij lijden vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door de coronacrisis. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde aanbieders kunnen gebruik maken van de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland. In dit artikel zet ik de belangrijkste informatie daarover uiteen.

Financiële compensatie zorgaanbieders in tijden van Corona

Veel zorgaanbieders hebben te maken met financiële onzekerheden als gevolg van het coronavirus. De NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben nieuwe maatregelen aangekondigd om zorgaanbieders te helpen in deze roerige periode. De laatste stand van zaken omtrent de (nieuwe) regelgeving leest u in dit blog.

Zorg op afstand in tijden van corona

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders staan vanwege het coronavirus onder grote druk. Juist nu is het belangrijk dat goede (en veilige) zorg wordt geleverd. Daarom is de wet- en regelgeving omtrent het leveren van zorg op afstand op een aantal punten versoepeld. Ook heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zorgaanbieders een subsidie kunnen aanvragen voor digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronacrisis. In dit blog brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt over omzetplafond en cessieverbod

In een kort geding procedure bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch kwam de vraag aan de orde hoeveel vrijheid een zorgverzekeraar heeft bij het maken van contractsafspraken en of - wanneer géén contract wordt gesloten - het hanteren van een cessieverbod toelaatbaar is. Het Hof oordeelde in een uitspraak van 7 januari 2020 dat het een zorgverzekeraar in beginsel vrij staat een omzetplafond in contracten op nemen en dat ook het hanteren van een cessieverbod toelaatbaar is.

Ministerie van VWS miskent effecten en rol cessieverbod

Dit jaar hanteren bijna alle zorgverzekeraars een cessieverbod en een verbod op directe betaling op rekening van de zorgaanbieder. Dit leidt niet alleen tot verspilling van duizenden euro’s aan zorggeld, maar ook tot grote problemen voor zorgaanbieders en patiënten. Het ministerie van VWS lijkt totaal geen zicht te hebben op de gevolgen die het cessieverbod heeft voor de marktverhoudingen.

Verbod akte van cessie 2019

In het jaar 2019 hanteren de meeste zorgverzekeraars een cessieverbod. Met name in de GGZ kan dit voor grote problemen zorgen, zowel voor de zorgaanbieder als voor de patiënt. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot het cessieverbod besproken en wordt in het bijzonder stilgestaan bij de gevolgen van een cessieverbod in de GGZ

Eerste hulp voor zorgaanbieders: materiële controle

In de reeks ‘Eerste hulp voor zorgaanbieders’ bespreken we thema’s waar zorgaanbieders in de praktijk veel mee te maken hebben. In dit artikel staat de materiële controle door zorgverzekeraars centraal. Hoe verloopt zo’n controle? Is een zorgaanbieder verplicht om mee te werken? En wat als de zorgaanbieder het niet eens is met de uitkomsten? Je leest het in dit artikel.

1 2