1. Home
  2. Specialisten
  3. Robert de Vries

Robert de Vries Belastingadviseur - Partner Fiscaal advies

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Robert de Vries

Biografie

Robert de Vries is belastingadviseur en partner bij Dirkzwager. Zijn cliënten bestaan uit (beursgenoteerde) Nederlandse en buitenlandse multinationals en grote familiebedrijven. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de advisering op het gebied van vennootschapsbelasting, fusies en overnames, bedrijfsreorganisaties, tax governance, fiscale eenheidsproblematiek en renteaftrek.

Functie(s)

2018 Belastingadviseur - Partner, Dirkzwager
Ondernemingen Fiscaal advies, Brexit Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Gewerkt aan

Opleiding(en)

1985 Fiscaal recht, Universiteit Leiden, Leiden
1992 Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Talen

Nederlands, Engels, Duits

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

 

Online platforms: het juridisch speelveld

De afgelopen jaren hebben de interacties en transacties tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten zich grotendeels van de fysieke wereld naar de online wereld verplaatst.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Robert de Vries

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 29

Belangrijke uitspraak belastingrechter: latente verliezen vallen bij een aandeelhouderswijziging niet onder de regels voor verliesbeperking

Op 20 mei 2022 heeft de Rechtbank Haarlem een belangwekkende uitspraak gedaan over de uitleg van een vennootschapsbelastingregeling (artikel 20a Wet op de vennootschapsbelasting 1969) die verliesverrekening bij vennootschappen beperkt bij wijziging van aandeelhouders. Bij de verkoop van aandelen in een beleggingsvennootschap oordeelde de Rechtbank dat een bij de eerdere aandeelhouderswisseling bestaande minderwaarde van het door de B.V. gehouden vastgoed bij latere realisatie ten laste van de winst kan worden gebracht en niet door artikel 20a wordt beperkt.

Nieuw besluit lucratief belang in internationale situaties

In een besluit van 16 november 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal beleidsstandpunten neergelegd over de manier waarop zogenoemde lucratieve belangen gehouden door internationale managers in de inkomstenbelastingheffing moeten worden betrokken. Aangezien de hierin verkondigde standpunten voor een belangrijk deel haaks staan op de wetsgeschiedenis en/of publicaties van de belastingdienst is sprake van een zogenoemd ‘vechtbesluit’, waarvan kan worden verwacht dat de hierin opgenomen standpunten (uiteindelijk) aan de rechter zullen worden voorgelegd.

Hunkemöller arrest / fraus legis

Amper een week na een spraakmakend arrest over renteaftrek in concernverband heeft de Hoge Raad op 16 juli 2021 wederom een belangwekkend arrest gewezen over de door concerns in acht te nemen grenzen bij de financiering van hun activiteiten.

Arrest Hoge Raad zorgt voor verdere verduidelijking renteaftrekbepaling artikel 10a Wet Vpb

Op 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de reikwijdte van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb), een bepaling die renteaftrek uitsluit wanneer door middel van concernfinanciering sprake is van uitholling van de (Nederlandse) belastinggrondslag. Belangrijke conclusie uit dit arrest is dat die bepaling geen middel is waarmee alle de fiscus onwelgevallige structuren kunnen worden bestreden.

Belastingplicht voor omgekeerde hybride lichamen

Op 4 maart 2021 heeft het kabinet via internetconsultatie een concept wetsvoorstel bekend gemaakt. Het betreft een maatregel waarmee uitvoering wordt gegeven aan de tweede EU-richtlijn inzake anti-belastingontwijking (ATAD2). De maatregel zal met ingang van 1 januari 2022 in werking treden.

Commission on the taxation of multinationals in the Netherlands publishes report on taxation of multinational companies

In 2019, the Dutch Government (Government) has established a commission (Commission) to advise the Government on further measures for ‘fairer’ taxation of multinational companies while it is ensured that the Netherlands maintains to have an attractive tax investment climate for multinational companies. The Commission consists of representatives from the Dutch Government, tax advisers and academics.

Adviescommissie stelt ingrijpende wijzigingen vennootschapsbelasting voor

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën een Commissie ingesteld die zich mocht buigen over de vraag “hoe kunnen multinationals in Nederland eerlijker belasting gaan betalen?”. De Staatssecretaris heeft deze Commissie gevraagd maatregelen te inventariseren die leiden tot een grondslagverbreding van de vennootschapsbelasting (hierna: ‘Vpb’), waarbij tegelijkertijd oog wordt gehouden voor het behoud van hoofdkantooractiviteiten in Nederland.

Dutch tax measures for businesses in connection with the Corona-crisis

Last week the Dutch Government has announced several significant (both tax and non-tax related) measures for businesses as a result of the Corona-crisis. These (temporary) measures are in principle in place for the coming three months, but this period may be extended, if deemed necessary, by the Dutch Government. Below we will discuss the most important measures.

Directeur-grootaandeelhouder in 2019: dividend uitkeren of niet?

Voor directeur-grootaandeelhouders gaat er op korte termijn het nodige veranderen. In deze blog behandelen wij de relevante fiscale aspecten die van belang zijn voor de vraag of het nog zinvol is voor de directeur-grootaandeelhouder om dividend uit te keren in 2019 onder het lagere box 2 tarief van 25%.

1 2 3