Zoeken
  1. Roos Molendijk

Roos Molendijk AdvocaatOverheid & vastgoed


Contact Neem vrijblijvend contact op
Telefoon024 381 31 86 Mobiel06 4693 62 54 E-mailadres Social

Over Roos Molendijk

Biografie

Roos studeerde Nederlands Recht in Utrecht, tijdens haar bachelor volgde zij het driejarige honoursprogramma van de Universiteit Utrecht (het Utrecht Law College). Ook heeft zij een half jaar vakken gevolgd aan de University of Sheffield in het kader van een Erasmus-uitwisseling, onder meer op het gebied van Engels staatsrecht en strafrecht. Vervolgens studeerde Roos cum laude af in de richting staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Voor haar scriptie mocht zij de jaarlijkse SBR-scriptieprijs in ontvangst nemen.

Tijdens haar studie is Roos student-assistent geweest bij de sectie Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht en heeft zij stage gelopen bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam en bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast is zij enige tijd vrijwilliger bij de Kinder- en jongerenrechtswinkel in Utrecht geweest en heeft zij in diverse commissies gezeten van het Utrecht Law College.

Functie(s)

2017Advocaat, Dirkzwager
Overheden, Particulieren, Vastgoed Bestuursrecht, Natuur- en Milieubescherming, Onteigening & Wvg Bestuursrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Onteigening & Wvg, Natuur/Milieubescherming Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2012 2016 Master Staats- en Bestuursrecht (cum laude), Universiteit Utrecht
2010 2014 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
2010 2014 Utrecht Law College, honoursprogramma Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels

Events

Deel deze pagina

Kennis geschreven door Roos Molendijk

Op zoek naar specifieke kennis?
  • Expertise
  • Sector
  • Thema
  • Roos Molendijk

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Filter op type

Passieve risicoaanvaarding: het risico van “stilzitten”

In een uitspraak van 30 mei jl. heeft de Afdeling nog eens duidelijk gemaakt dat stilzitten grote ge...

Roos Molendijk
Lees meer

De kogel is door de kerk: ruimtelijke besluiten kwalificeren in de regel niet als besluiten die schaarse rechten toebedelen

Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordeni...

Roos Molendijk
Lees meer

Planschadevergoeding in natura; let op de formulering van de planregels!

Het onderwerp “compensatie in natura” kan (in de rechtspraak) op de nodige aandacht rekenen. In mijn...

Roos Molendijk
Lees meer

De verplichte aanleg van een brug door Rijkswaterstaat ten behoeve van ontsluiting perceel; a bridge too far?

Is Rijkswaterstaat verplicht om na onteigening een brug aan te leggen om verminderde bereikbaarheid ...

Roos Molendijk
Lees meer

Afdeling past nieuwe jurisprudentielijn toe over artikel 10 lid 2 sub e Wob (bescherming persoonlijke levenssfeer)

Onlangs publiceerde mijn college Jelmer Keur al een artikel over de uitspraak van de Afdeling bestuu...

Roos Molendijk
Lees meer

Actieve openbaarmaking besluitenlijsten college: hoe zit het met persoonsgegevens?

Op 28 februari heeft de Afdeling uitspraak gedaan over de actieve openbaarmaking van besluitenlijste...

Roos Molendijk
Lees meer

Afdeling zet deur op een kier voor uitzondering beginselplicht tot handhaving

Op 10 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangwekkende uitspraak gedaan over de...

Roos Molendijk
Lees meer

Wet openbaarheid van bestuur: Afdeling verduidelijkt “misbruik-jurisprudentie”

In twee recente uitspraken verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak de rechtspraak met betrekki...

Roos Molendijk
Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Awb; nieuw nadeelcompensatierecht in aantocht

Op 17 januari 2018 is de consultatieversie van het wetsvoorstel “Wijziging van de Algemene wet bestu...

Roos Molendijk
Lees meer

Na tien jaar (nog) niet klaar: Schadevergoedingsprocedure over onrechtmatige besluitvorming na 10 jaar nog niet ten einde

Op 20 december jongstleden heeft de Afdeling een interessante (tussen)uitspraak gedaan over een verz...

Roos Molendijk
Lees meer

Het intrekken van een ontheffing op grond van de Wegenverordening: welke belangen kunnen daaraan ten grondslag worden gelegd?

Voor deze vraag zag de Afdeling zich gesteld in een uitspraak van 20 december jongstleden.Wat was er...

Roos Molendijk
Lees meer

Bestuursorganen opgelet: ook WhatsApp- en sms-berichten vallen onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur!

Op 28 november jongstleden heeft de Rechtbank Midden-Nederland een belangwekkende uitspraak gedaan o...

Roos Molendijk
Lees meer
1 2 3
Ga terug naar alle specialisten