Zoeken
 1. Roos Molendijk

Roos Molendijk AdvocaatOverheid & vastgoed


Contact Neem vrijblijvend contact op
Telefoon024 381 31 86 Mobiel06 4693 62 54 E-mailadres Social

Over Roos Molendijk

Biografie

Roos studeerde Nederlands Recht in Utrecht, tijdens haar bachelor volgde zij het driejarige honoursprogramma van de Universiteit Utrecht (het Utrecht Law College). Ook heeft zij een half jaar vakken gevolgd aan de University of Sheffield in het kader van een Erasmus-uitwisseling, onder meer op het gebied van Engels staatsrecht en strafrecht. Vervolgens studeerde Roos cum laude af in de richting staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Voor haar scriptie mocht zij de jaarlijkse SBR-scriptieprijs in ontvangst nemen.

Tijdens haar studie is Roos student-assistent geweest bij de sectie Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht en heeft zij stage gelopen bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam en bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast is zij enige tijd vrijwilliger bij de Kinder- en jongerenrechtswinkel in Utrecht geweest en heeft zij in diverse commissies gezeten van het Utrecht Law College.

Functie(s)

2017Advocaat, Dirkzwager
Overheden, Particulieren, Vastgoed Bestuursrecht, Natuur- en Milieubescherming, Onteigening & Wvg Bestuursrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Onteigening & Wvg, Natuur/Milieubescherming Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2012 2016 Master Staats- en Bestuursrecht (cum laude), Universiteit Utrecht
2010 2014 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
2010 2014 Utrecht Law College, honoursprogramma Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels

Events

Deel deze pagina

Kennis geschreven door Roos Molendijk

Op zoek naar specifieke kennis?
 • Expertise
 • Sector
 • Thema
 • Roos Molendijk

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Filter op type

Van dubbele redelijkheidstoets naar triple redelijkheidstoets?

Op 25 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) ee...

Roos Molendijk
Lees meer

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen online!

Op 20 juli jl. was het dan zover: de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen ...

Roos Molendijk
Lees meer

Invoeringswet Omgevingswet: de belangrijkste wijzigingen voor nadeelcompensatie en schadevergoeding bij gedoogplichten op een rij

Op 29 juni 2018 heeft de ministerraad groen licht gegeven voor de wetsvoorstellen voor de Invoerings...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

De erfdienstbaarheid als privaatrechtelijke belemmering ofwel: de Limburgse Turborotonde

Wanneer kan financiële compensatie het evidente karakter van de privaatrechtelijke belemmering wegne...

Roos Molendijk
Lees meer

Passieve risicoaanvaarding: het risico van “stilzitten”

In een uitspraak van 30 mei jl. heeft de Afdeling nog eens duidelijk gemaakt dat stilzitten grote ge...

Roos Molendijk
Lees meer

De kogel is door de kerk: ruimtelijke besluiten kwalificeren in de regel niet als besluiten die schaarse rechten toebedelen

Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordeni...

Roos Molendijk
Lees meer

Planschadevergoeding in natura; let op de formulering van de planregels!

Het onderwerp “compensatie in natura” kan (in de rechtspraak) op de nodige aandacht rekenen. In mijn...

Roos Molendijk
Lees meer

De verplichte aanleg van een brug door Rijkswaterstaat ten behoeve van ontsluiting perceel; a bridge too far?

Is Rijkswaterstaat verplicht om na onteigening een brug aan te leggen om verminderde bereikbaarheid ...

Roos Molendijk
Lees meer

Afdeling past nieuwe jurisprudentielijn toe over artikel 10 lid 2 sub e Wob (bescherming persoonlijke levenssfeer)

Onlangs publiceerde mijn college Jelmer Keur al een artikel over de uitspraak van de Afdeling bestuu...

Roos Molendijk
Lees meer

Actieve openbaarmaking besluitenlijsten college: hoe zit het met persoonsgegevens?

Op 28 februari heeft de Afdeling uitspraak gedaan over de actieve openbaarmaking van besluitenlijste...

Roos Molendijk
Lees meer

Afdeling zet deur op een kier voor uitzondering beginselplicht tot handhaving

Op 10 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangwekkende uitspraak gedaan over de...

Roos Molendijk
Lees meer

Wet openbaarheid van bestuur: Afdeling verduidelijkt “misbruik-jurisprudentie”

In twee recente uitspraken verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak de rechtspraak met betrekki...

Roos Molendijk
Lees meer
1 2 3
Ga terug naar alle specialisten