1. Home
  2. Specialisten
  3. Tommy-Lisa O’Brien

Tommy-Lisa O’Brien Advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering

Contact Neem vrijblijvend contact op
Telefoon 026 353 84 16 E-mailadres obrien@dirkzwager.nl

Over Tommy-Lisa O’Brien

Biografie

Tommy-Lisa is sinds januari 2021 werkzaam als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid & Verzekering in Arnhem. Hiervoor heeft zij de master Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond. Tommy-Lisa heeft tijdens haar studie stage gelopen bij diverse advocatenkantoren en is onder meer actief geweest als vrijwilliger bij een rechtswinkel.

Functie(s)

2021 Advocaat, Dirkzwager
Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2019 2020 Master Aansprakelijkheid & Verzekering aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
2015 2018 Bachelor Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Talen

Nederlands, Engels

EventsKwartaalupdate Q2 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De tweede Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 30 juni.Kwartaalupdate Q3 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De derde Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 20 september.Kwartaalupdate Q4 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De vierde Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 15 december.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Tommy-Lisa O’Brien

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 3

Causaliteitsmaatstaven in het verzekeringsrecht

De Hoge Raad is in een recent arrest van 15 oktober 2021 ingegaan op de toepasselijkheid van de dominant cause-leer als causaliteitsmaatstaf. In deze zaak stond de vraag centraal of opstalschade na een hevige storm (een zogeheten supercell) onder de dekking van de brandverzekering viel. De verzekeraar stelde zich op het standpunt dat de schade veroorzaakt is door hagel en dat deze schadeoorzaak niet onder de dekking van de verzekeringsovereenkomst valt.

Aansprakelijkheid in een maatschap: welke partijen kunnen in rechte worden betrokken?

Advocaten werken vaak samen in de vorm van een maatschap. In de praktijk bestaat echter nog onduidelijkheid over de wijze waarop een maatschap en/of de individuele maten in rechte kunnen worden betrokken. In een recente uitspraak van 16 juni 2021 heeft rechtbank Limburg dit nog eens helder uiteengezet.

Een na-u-clausule in de polisvoorwaarden kan als kernbeding worden aangemerkt

Een bepaling in de polisvoorwaarden kan gekwalificeerd worden als algemene voorwaarde of als kernbeding. Uit een onlangs gepubliceerd arrest van het gerechtshof Amsterdam van 19 januari 2021 blijkt dat een na-u-clausule in de polisvoorwaarden als kernbeding kwalificeert. In de praktijk is het van groot belang om het onderscheid te begrijpen tussen enerzijds een algemene voorwaarde en anderzijds een kernbeding.