1. Home
  2. Specialisten
  3. Wim Weterings

Wim Weterings Advocaat - Salary partner Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 22 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Wim Weterings

Biografie

Wim is als Salary Partner werkzaam op een van de grootste schadesecties van Nederland. Hij houdt zich bezig met zakelijke aansprakelijkheden, waaronder productaansprakelijkheid en product recall, bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, technische schades en werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast behandelt hij zaken op het terrein van het verzekeringsrecht (polisgeschillen alsook opstellen van en advisering over verzekeringsvoorwaarden). Hij is ook als universitair hoofddocent verbonden aan Tilburg University, vakgroep Business Law. Tevens was Wim in 2012-2013 en 2010-2011 gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, vakgroep Burgerlijk Recht.

Wim is bestuurslid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en lid van de wetgevingsadviescommissie Verzekeringsrecht NOvA. Voorts is hij redacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering (AV&S), redacteur en secretaris van het Verzekering-Archief, tijdschrift voor Verzekeringswetenschap (VA), en redacteur en auteur van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht. Tevens is hij lid van verschillende verenigingen, waaronder de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Verzekeringsrecht en de Nederlandse Juristen-Vereniging.

Functie(s)

2007 Advocaat - Salary partner, Dirkzwager
Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering, Bestuurdersaansprakelijkheid, Massaschade & Verzekering Verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

1996 Nederlands Recht Universiteit van Tilburg
2004 Gepromoveerd Universiteit van Tilburg

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Wim Weterings

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 14

Bestuurdersaansprakelijkheid en disculpatie(mogelijkheid) van een feitelijk bestuurder; HR 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:522

De Zuid-Hollandse Glascentrale Beheer B.V. (hierna: ZHG Beheer) is enig aandeelhouder van een zevental werkmaatschappijen. Holdingmaatschappij A B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder van ZHG Beheer. De aandelen van de holding waren in handen van twee broers, die in de loop der jaren statutair bestuurder zijn geweest van ZHG Beheer en/of van een of meer van de zeven werkmaatschappijen. Op 31 maart 2006 is het faillissement van ZHG Beheer uitgesproken. Ook de werkmaatschappijen zijn op of ro...

Verzekeringsfraude. Handelen verzekeraar in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Een verzekeringnemer meldt zich arbeidsongeschikt onder zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering die hij bij Interpolis had afgesloten. De verzekeraar gaat over tot uitkeringen, maar verzoekt op een gegeven moment een onderzoeksbureau om een persoonlijk onderzoek naar de verzekeringnemer te verrichten. In dat kader wordt de verzekeringnemer gevraagd een vragenlijst in te vullen en gedurende een week een dagboek van zijn activiteiten bij te houden. Tevens is hij geobserveerd. Het onderzoeksburea...

Brandverzekering. Waardering bewijs brandstichting

In dit artikel zal de zaak die ten grondslag heeft gelegen aan het arrest van de Hoge Raad van 7 februari 2014, (ECLI:NL:HR:2014:268) besproken worden.In de woning annex café van verzekeringnemer is in 2003 brand uitgebroken. De verzekeringnemer vordert uitkering onder de bij Interpolis afgesloten verzekering. Daarop wordt door de verzekeraar dekking ontzegd wegens opzettelijke brandstichting, althans merkelijke schuld van de verzekeringnemer. De brandexpert had namelijk gerapporteerd dat de...

Het Europees paspoort voor verzekeraars, tussenpersonen en gevolmachtigden

Met de steeds verdergaande harmonisatie van de Europese Unie, onderzoekt menig levens- en schadeverzekeraar de mogelijkheden om zijn diensten op een eenvoudige manier in andere lidstaten op de markt te brengen. In tegenstelling tot wat de kernwaarde vrij verkeer van diensten doet vermoeden, staat het verzekeraars echter niet vrij dit zonder meer te doen. Dit is terug te voeren op de uiteenlopende vereisten die de verschillende nationale toezichthouders hanteren. Om de toegang tot andere lidst...

1 2