Tickets
Gratis
Tijd
13:30 - 17:30 uur
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Vijf jaar AVG
Seminar

De AVG en de toekomst van privacy: een terugblik én vooruitblik

Op donderdag 25 mei 2023 is de Algemene verordening gegevensbescherming , AVG of GDPR, 5 jaar van kracht. Ter gelegenheid daarvan organiseert het Dirkzwager Privacyteam opnieuw een multidisciplinair Privacyseminar.

Het programma is deels nog in opbouw en onder voorbehoud, verschillende elementen zijn echter al duidelijk. Het programma zal in grote lijnen zijn als volgt.

  • Key note speaker Prof. dr. Bart Jacobs verzorgt een key note lezing. Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging bij de Interdisciplinary research hub on digitalization and society van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is daarnaast lid van de Nationale Cyber Security Raad sinds 2012 en voorzitter van de stichting Privacy by Design sinds 2016.

  • Datalekken in de praktijk: presentatie met paneldiscussie en gesprek met de zaal. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) werd in het najaar van 2021 getroffen door een datalek. Met meer dan 500.000 mogelijk getroffen personen betrof dit een van de grotere datalekken in Nederland. Tijdens deze presentatie zullen Yvonne de Haan (vicevoorzitter College van Bestuur) en Anselm van Elk (Directeur Informatie Management) van de HAN ingaan op de crisisorganisatie, de verschillende fasen tijdens het datalek, de aanpak en de geleerde lessen. Ervaringen uit eerste hand dus van de bestuurders die de beslissingen moesten nemen.

  • Een paneldiscussie volgt na de presentatie en is er gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen.

 

  • Break-out sessies. De leden van het Dirkzwager Privacyteam verzorgen parallel aan elkaar verschillende korte interactieve workshops over uiteenlopende onderwerpen inzake het Privacyrecht. U volgt een workshop naar keuze. *Het aantal plaatsen per sessie is beperkt (vanwege de capaciteit van de zalen). Tijdens de ontvangst en registratie kunt u, zolang de voorraad strekt, toegangskaarten verkrijgen voor de sessie van uw keuze. Het is niet mogelijk u vooraf te registeren voor een bepaalde break-outsessie.
    Zie hier het programma van de break-out sessies.

 

  • Borrel en Privacycafé. Na afloop bent u hier van harte welkom.

Bij de registratie kunt u, zolang de voorraad strekt, toegangskaarten verkrijgen voor de workshop van uw keuze. Het is niet mogelijk u vooraf te registeren voor een bepaalde workshop.

Tijdens de borrel zijn de sprekers en alle leden van het Dirkzwager Privacyteam aanwezig. Er is alle gelegenheid om 1-op-1 het gesprek aan te gaan en uw vragen te stellen of ervaringen uit te wisselen.

Deelname is gratis en meld u dus op tijd aan! Want ook deze keer geldt vol=vol.

Pe 3

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

13:00 Ontvangst met koffie en thee
13:30 Opening
  Keynote door prof. dr. Bart Jacobs (Radboud)
 

Keynote Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) over datalekken in de praktijk

 

Paneldiscussie

15:00

Pauze

15:30

Breakout sessies

 

Ronde 1 Keuze uit:
 

Toezicht op de werkvloer - Eva Traag en Anneloth Teunissen

Lees meer

 

Schadevergoeding onder de AVG - Sven Wakker en Milou Janssen

Lees meer

 

Verschillende rollen van partijen en gegevensuitwisseling in het
algemeen - Mark Jansen en Thijmen van Hoorn

Lees meer

 

Toezicht en handhaving door de AP - Dafne de Boer en Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Lees meer

Ronde 2 Keuze uit:
 

Uitwisselen van persoonsgegevens tussen verzekeraars en verzekerden in het kader van een claim - Eva Traag en Irene Theunisse

Lees meer

 

Omgaan met rechten van betrokkene - Sven Wakker en Mark Jansen


Lees meer

 

 

Data protection impact assessment (DPIA) - Dafne de Boer en Anneloth Teunissen


Lees meer

 

Gegevensuitwisseling in de zorg: de juridische haken en ogen - Milou Janssen en Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Lees meer

17:00 Borrel en Privacycafé

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
13:30 - 17:30 uur
Dit event is goed voorPe 3 opleidingspunten.

Multidisciplinair seminar voor eenieder die ook maar enigszins te maken heeft met 'Privacy' in de ruimste zin van het woord.

Sprekers

Prof. dr. B.P.F. (Bart) Jacobs

Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging bij de Interdisciplinary research hub on digitalization and society van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is daarnaast lid van de Nationale Cyber Security Raad sinds 2012 en voorzitter van de stichting Privacy by Design sinds 2016. Fotografie Bart Jacobs Studio Oostrum

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Mark Jansen heeft ruim 15 jaar ervaring met IT- en privacyrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de afhandeling van incidenten zoals datalekken, ransomware en cyberincidenten. Hij adviseert over IT-contracten en procedeert bij mislukte automatisering en over allerhande privacykwesties. Daarnaast verzorgt Mark veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Eva Traag

Advocaat - Senior

Betrokken, creatief, integer en oplossingsgericht. Deze termen kenmerken mij als persoon en als advocaat. Ik houd mij bezig met arbeidsrecht in brede zin met een bijzondere interesse voor privacy en flexibiliteit in arbeidsrelaties. Ik werk aan zaken voor zorg- en onderwijsinstellingen, (multi)nationale en middelgrote ondernemingen en in een enkel geval voor particulieren.

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat - Senior

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft zich binnen het gezondheidsrecht specifiek gespecialiseerd in (onder meer) het patiëntenrecht, de klacht- en kwaliteitswetgeving, de gedwongen zorgwetgeving en het privacyrecht. Ook heeft zij veel kennis op het gebied van het sociaal domein. Marloes maakt bovendien deel uit van het privacyteam en cybersecurity team van Dirkzwager, waarin zij haar kennis op het gebied van het gezondheidsrecht combineert met haar kennis op het gebied van privacy en cybersecurity.

Dafne de Boer

Advocaat

Dafne is gespecialiseerd op het gebied van IT, privacy en cyber security. Dafne adviseert en ondersteunt overheden en bedrijven bij compliancevraagstukken, over onder meer het interne- en externe privacybeleid, het verwerkingsregister, DPIA's, verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte. Ook begeleidt Dafne overheden en bedrijven bij de afhandeling van datalekmeldingen en bij toezichts- en handhavingsacties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dafne geeft regelmatig webinars en schrijft artikelen in vakbladen en blogartikelen op de website.

Sven Wakker

Advocaat

Sven werkt sinds 2018 als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht & Privacy. In de dagelijkse praktijk ligt zijn focus op het IT- en privacyrecht. Hij adviseert en onderhandelt vooral over (internationale) IT-contracten, privacykwesties en datalekken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het opstellen van uiteenlopende IT-contracten, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, en privacygerelateerde documentatie zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements. Verder staat hij zijn cliënten bij in procedures over IT, privacy en mediarecht. Zijn cliënten bestaan uit afnemers en leveranciers van IT (van startup tot multinational), ziekenhuizen en zorginstellingen en overheden. Ook geeft hij geregeld lezingen en workshops op het gebied van IT- en privacyrecht.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures (op grond van de Wkkgz en de Wvggz) en zorgverleners tijdens tuchtprocedures. Verder adviseert zij gemeenten op het gebied van sociaal domeinwetgeving. In het kader van Milou's specialisatie privacyrecht in de zorg is zij lid van het multidisciplinaire privacyteam van Dirkzwager. Zij adviseert onder meer over de privacyrechtelijke rollen van zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen en privacycompliance in dat verband, beoordeelt verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid en stelt deze overeenkomsten op. Ook biedt zij eerste hulp bij datalekken.

Anneloth Teunissen

Advocaat

Sinds 2020 ben ik werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Dirkzwager. Ik werk met name voor (middel)grote ondernemingen, zorginstellingen en verzekeraars en help hen arbeidsrechtelijke problemen of vraagstukken van allerlei aard op te lossen. Zo treed ik regelmatig op in individuele ontslagzaken, maar houd ik me ook veel bezig met vraagstukken omtrent (het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden, non-concurrentiebedingen, werkgeversaansprakelijkheid en privacyrecht op de werkvloer, zoals de inzet van cameratoezicht en het monitoren van internet- en e-mailgebruik van medewerkers. Afgezien van mijn gebruikelijke werk, vind ik het (ook) leuk om arbeidsrechtelijke onderwerpen helemaal uit te diepen. Daarom publiceer ik regelmatig artikelen en/of noten in tijdschriften.

Thijmen van Hoorn

Advocaat

In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij bezig met advies-, proces- en contractenwerk omtrent IT en privacy. Dat loopt uiteen van het opstellen van verwerkersovereenkomsten en complexe SaaS-overeenkomsten tot het adviseren en procederen over automatisering en datalekken. Vragen of kennismaken? Neem gerust contact met mij op via 06 403 700 27 of vanhoorn@dirkzwager.nl

Irene Theunisse

Advocaat

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events