Tickets
Gratis
Tijd
13:30 - 17:30 uur
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Vijf jaar AVG
Seminar

Vijf jaar AVG

Op donderdag 25 mei 2023 is de Algemene verordening gegevensbescherming , AVG of GDPR, 5 jaar van kracht. Ter gelegenheid daarvan organiseert het Dirkzwager Privacyteam opnieuw een multidisciplinair Privacyseminar.

Het programma is deels nog in opbouw en onder voorbehoud, verschillende elementen zijn echter al duidelijk. Het programma zal in grote lijnen zijn als volgt.

  • Key note speaker Prof. dr. Bart Jacobs verzorgt een key note lezing. Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging bij de Interdisciplinary research hub on digitalization and society van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is daarnaast lid van de Nationale Cyber Security Raad sinds 2012 en voorzitter van de stichting Privacy by Design sinds 2016.
  • Break-out sessies. De leden van het Dirkzwager Privacyteam verzorgen parallel aan elkaar verschillende korte interactieve workshops over uiteenlopende onderwerpen inzake het Privacyrecht. U volgt een workshop naar keuze, deze workshops worden binnenkort ingevuld.
  • Datalekken in de praktijk: presentatie met paneldiscussie en gesprek met de zaal. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) werd in het najaar van 2021 getroffen door een datalek. Met meer dan 500.000 mogelijk getroffen personen betrof dit een van de grotere datalekken in Nederland. Tijdens deze presentatie zullen Yvonne de Haan (vicevoorzitter College van Bestuur) en Anselm van Elk (Directeur Informatie Management) van de HAN ingaan op de crisisorganisatie, de verschillende fasen tijdens het datalek, de aanpak en de geleerde lessen. Ervaringen uit eerste hand dus van de bestuurders die de beslissingen moesten nemen.
  • Een paneldiscussie volgt na de presentatie en is er gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen.
  • Borrel en Privacycafé. Na afloop bent u hier van harte welkom.

Bij de registratie kunt u, zolang de voorraad strekt, toegangskaarten verkrijgen voor de workshop van uw keuze. Het is niet mogelijk u vooraf te registeren voor een bepaalde workshop (de workshops worden binnenkort bekend gemaakt).

Tijdens de borrel zijn de sprekers en alle leden van het Dirkzwager Privacyteam aanwezig. Er is alle gelegenheid om 1-op-1 het gesprek aan te gaan en uw vragen te stellen of ervaringen uit te wisselen.

Het Dirkzwager Privacyteam verzorgde eerder soortgelijke Privacyseminars in 2018 en in 2019. Deze eerdere seminars waren met enkele honderden bezoekers drukbezocht.

Deelname is gratis en meld u dus op tijd aan! Want ook deze keer geldt vol=vol.


Pe 3

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

13:00 Ontvangst
13:30 Aanvang seminar
17:30 Borrel en Privacycafé

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
13:30 - 17:30 uur
Dit event is goed voorPe 3 opleidingspunten.

Multidisciplinair seminar voor eenieder die ook maar enigszins te maken heeft met 'Privacy' in de ruimste zin van het woord.

Sprekers

Prof. dr. B.P.F. (Bart) Jacobs

Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging bij de Interdisciplinary research hub on digitalization and society van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is daarnaast lid van de Nationale Cyber Security Raad sinds 2012 en voorzitter van de stichting Privacy by Design sinds 2016. Fotografie Bart Jacobs Studio Oostrum

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Mark Jansen heeft ruim 15 jaar ervaring met IT- en privacyrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de afhandeling van incidenten zoals datalekken. Hij adviseert over IT-contracten en procedeert bij mislukte automatisering en over allerhande privacykwesties. Daarnaast verzorgt Mark veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Eva Traag

Advocaat - Senior

Betrokken, creatief, integer en oplossingsgericht. Deze termen kenmerken mij als persoon en als advocaat. Ik houd mij bezig met arbeidsrecht in brede zin met een bijzondere interesse voor privacy en flexibiliteit in arbeidsrelaties. Ik werk aan zaken voor zorg- en onderwijsinstellingen, (multi)nationale en middelgrote ondernemingen en in een enkel geval voor particulieren.

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft zich binnen het gezondheidsrecht specifiek gespecialiseerd in (onder meer) het patiëntenrecht, de klacht- en kwaliteitswetgeving, de gedwongen zorgwetgeving en het privacyrecht. Ook heeft zij veel kennis op het gebied van het sociaal domein. Marloes maakt bovendien deel uit van het privacyteam en cybersecurity team van Dirkzwager, waarin zij haar kennis op het gebied van het gezondheidsrecht combineert met haar kennis op het gebied van privacy en cybersecurity.

Dafne de Boer

Advocaat

Dafne is gespecialiseerd op het gebied van IT- en privacyrecht. Dafne adviseert en ondersteunt organisaties en ondernemingen bij compliancevraagstukken over onder meer het interne- en externe privacybeleid, het verwerkingsregister, DPIA's, verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte. Ook begeleidt Dafne organisaties en ondernemingen bij de afhandeling van datalekmeldingen en bij toezichts- en handhavingsacties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dafne geeft regelmatig webinars en schrijft artikelen in vakbladen en blogartikelen op de website.

Sven Wakker

Advocaat

Sven werkt sinds 2018 als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht & Privacy. In de dagelijkse praktijk ligt zijn focus op het IT- en privacyrecht. Hij adviseert en onderhandelt vooral over (internationale) IT-contracten, privacykwesties en datalekken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het opstellen van uiteenlopende IT-contracten, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, en privacygerelateerde documentatie zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements. Verder staat hij zijn cliënten bij in procedures over IT, privacy en mediarecht. Zijn cliënten bestaan uit afnemers en leveranciers van IT (van startup tot multinational), ziekenhuizen en zorginstellingen en overheden. Ook geeft hij geregeld lezingen en workshops op het gebied van IT- en privacyrecht.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Milou is ook goed bekend met recente wetgeving, waaronder de Wvggz en de Wzd. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events