Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
10 kennisevents gevonden

Actualiteiten Huurrecht voorjaar 2022

Huurrechtspecialisten Rutger Fabritius en Kristel Verkleij praten u bij over de actualiteiten die zich in 2021/2022 hebben voorgedaan.

Dirkzwager Bestuurdersevent: Omgaan met crisis

Bestuurders van zorginstellingen kunnen met allerlei soorten crisissituaties te maken krijgen waarin zij alle zeilen moeten bijzetten om schade voor patiënten en personeel zoveel mogelijk te beperken. Als voorbeelden worden genoemd de Covid-19 pandemie, overstromingen, elektriciteitsstoringen, landelijke storingen telefonie, brand en cyberaanvallen.

Milieuverontreiniging & Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

Zorg & Recht Lezing: De invloed van cybersecurity op governance in de zorg

Hoe groot is de invloed van cybersecurity in de zorg en is binnen uw organisatie voldoende focus op veiligheid?

Online platforms: het juridisch speelveld

De afgelopen jaren hebben de interacties en transacties tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten zich grotendeels van de fysieke wereld naar de online wereld verplaatst.

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Pe 4 Pe 8 Pe 12 Pe 16 Pe 20
1 2