18 kennisevents gevonden

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Webinar
Donderdag 17 juni 2021

De AVG en publieke samenwerkingsverbanden

Bij overheden en publieke instanties bestaat steeds meer de behoefte aan het uitwisselen van persoonsgegevens. Die behoefte kan voortkomen uit hele uiteenlopende doelen: van het beter bedienen van de burger tot het beter kunnen controleren van diezelfde burger.

Webinar 2 Sprekers
Webinar
Dinsdag 22 juni 2021

Zorg & Recht Lezing: De juridische en fiscale aspecten van een zorgvastgoedtransactie

Het zorglandschap en de vastgoedmarkt veranderen in hoog tempo. Dit biedt kansen voor zorginstellingen. Beleggers en ontwikkelaars tonen steeds meer belangstelling voor zorgvastgoed.

Webinar 3 Sprekers
Webinar
Dinsdag 21 september 2021

Zorg & Recht Lezing: Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting in de Wmo

De Wmo, hoe werkt resultaatgericht beschikken en wat betekent het in de praktijk.

Webinar 3 Sprekers
Webinar
Donderdag 7 oktober 2021

Zorg en Recht Lezing: Toepassing nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. De wet beschrijft een aantal adviesbevoegdheden voor cliëntenraden.

Webinar 3 Sprekers
Webinar
Donderdag 11 november 2021

Zorg & Recht Lezing: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) komt eraan, onder deze Wtza vallen alle zorgaanbieders. De verplichtingen die hieronder vallen zullen gelden voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders.

Webinar 2 Sprekers
Webinar
Dinsdag 23 november 2021

Zorg & Recht Lezing: Wet zorg en dwang, Wet verplichte ggz en Wet forensische zorg: een update

Een update over de Wet zorgen en dwang, Wet verplichte ggz en Wet forensische zorg, Deze wetten gaan over alle vormen van zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling, gedwongen zorg en gedwongen opname.

Webinar 3 Sprekers
1 2 3