Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
21 kennisevents gevonden
7 februari 2023

Cursus Aanbestedingsrecht module 3: De beoordelingscommissie

Van belang in vrijwel iedere aanbestedings- of inkoopprocedure met kwalitatieve gunningscriteria is de beoordelingscommissie die de scores toekent. Waaraan moeten (de leden van) die commissie voldoen? Hoe komen zij tot een zo objectief mogelijke beoordeling? Wat te doen als beoordelaars fouten maken?

14 maart 2023

Cursus Aanbestedingsrecht module 4: (On)geldige inschrijvingen en herstel van gebreken

Gebreken in een inschrijving leiden geregeld tot hoofdbrekens in aanbestedingen. Wanneer mag, of zelfs: moet! herstel worden geboden door de aanbesteder of is een inschrijving gewoonweg ongeldig?

4 april 2023

Cursus Aanbestedingsrecht module 5: De gunningsbeslissing

Een geslaagde aanbesteding eindigt met een gunningsbeslissing, maar waaraan voldoet een geslaagde gunningsbeslissing? Hoe ver gaat de motiveringsplicht en waarop moet dan worden ingegaan?

9 mei 2023

Cursus Aanbestedingsrecht module 6: Rechtsbescherming en rechtsverwerking

In aanbestedingsland wordt geregeld geprocedeerd of advies gevraagd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Een spannend moment voor aanbesteders, niet in de laatste plaats omdat het vaak tot vertraging leidt, en zelfs het einde van de aanbesteding kan betekenen.

1 2 3 4