Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
14 kennisevents gevonden
12 december 2023

Zorg & Recht lezing: De Wet forensische zorg: een update

Met de Wet forensische zorg (Wfz), die op 1 januari 2020 gelijktijdig met de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking is getreden, is beoogd om personen binnen het strafrechtelijk kader sneller passende zorg te bieden.

14 december 2023

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q4 2023

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De laatste Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2023 vindt plaats op 14 december.

14 december 2023

Zorg & Recht lezing: Fusies en overnames in de zorg

Bij fusies en overnames in de zorgsector komt veel kijken. Sectorspecifieke regels stellen partijen voor tal van specifieke juridische vraagstukken en uitdagingen.

1 2 3