Tickets
Gratis
Tijd
14:30 - 18:00 uur
Dinsdag 9 april 2024 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Auteursrecht en AI
Seminar

Auteursrecht voor ondernemers en het gebruik van AI

Ondernemers hebben voortdurend met auteursrecht te maken, van zichzelf of van derden, vaak zonder zich dat te realiseren. Goed kunnen omgaan met auteursrecht vergt kennis van zaken. Ook zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen; zo brengt artificial intelligence (AI) nieuwe juridische uitdagingen met zich mee.

Tijdens dit seminar zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 

  • Welke regels gelden er in het auteursrecht? En hoe gaat u daar in de praktijk mee om?
  • Waarop rust auteursrecht, en wie is rechthebbende?
  • Hoe kunt u omgaan met AI en auteursrecht?

Welke regelgeving geldt in auteursrecht?

Wij staan stil bij de voor ondernemers belangrijkste regels in het auteursrecht. Wij bespreken een aantal praktijkvoorbeelden hoe u kunt omgaan met het auteursrecht in uw eigen bedrijfsvoering.

Waarop rust auteursrecht?

De reikwijdte van het auteursrecht is enorm groot. Om een paar voorbeelden te noemen: ook websites, huisstijl, software, advertenties, logo’s, foto’s en digitale content kunnen allemaal onder het auteursrecht vallen. Wanneer zijn deze objecten beschermd? In hoeverre kunnen ideeën en concepten worden geclaimd via het auteursrecht?

Wie is auteursrechthebbende?

Verkrijgt de ondernemer ook het auteursrecht op werken van werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten, freelancers of opdrachtnemers? En hoe kan de ondernemer bewijzen dat hij rechthebbende is? Hoe wordt auteursrecht van een derde verkregen? Deze en andere vragen die essentieel zijn voor uw bedrijfsvoering zullen wij gaan beantwoorden.

 Hoe kunt u omgaan met AI en auteursrecht?

AI is flink in opkomst. Het is een handig hulpmiddel, maar roept tegelijkertijd juridische vragen op. Wij bespreken een aantal auteursrechtelijke vragen die opkomen bij de inzet van AI: is de input of output van AI auteursrechtelijk beschermd, of beide? Mag zomaar input worden gebruikt voor training(sdoeleinden) van AI? Wie is rechthebbende als AI output wordt gebruikt? Tevens gaan wij in op (aankomende) wetgeving.

Programma

14:30 Ontvangst
15:00 Start van de bijeenkomst
17:00 Gelegenheid tot vragen stellen onder het genot van een drankje en een hapje
18.00 Einde van de bijeenkomst

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:30 - 18:00 uur
Dinsdag 9 april 2024 Dirkzwager Arnhem

Deze bijeenkomst is geschikt voor ondernemers die zich bezighouden met auteursrechten en nieuwe innovaties. 

Sprekers

Lorena van den Berg

Advocaat

Lorena is sinds 2019 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager en heeft zich gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom (IE), reclamerecht en internetrecht. Haar expertise ligt met name op het gebied van IE-procesrecht. Als ervaren professional geeft zij advies aan cliënten en procedeert zij over diverse juridische kwesties op het gebied van auteursrecht, merken- en modellenrecht, handelsnamen, domeinnamen, adwords, slaafse nabootsing, ongeoorloofde mededinging en reclamezaken, waaronder misleidende reclame en reviews. Lorena onderscheidt zich door haar bijzondere interesse in de modewereld, die zij integreert in haar dagelijkse praktijk. Ze voorziet verschillende cliënten in de mode-industrie van advies over uiteenlopende IE-vraagstukken, variërend van kledingontwerpers tot eigenaren van modemerken.

Joost Becker

Advocaat - Partner

Als advocaat is Joost Becker gespecialiseerd in het Intellectueel Eigendomsrecht (IE), waaronder auteursrecht, modellenrecht, slaafse nabootsingsrecht, merkenrecht, handels- en domeinnamen, adwords. Ook is hij gespecialiseerd in misleidende en vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken, oneerlijke mededinging en green claims. World Trademark Review (WTR): 'Joost Becker is a very diligent lawyer who fights the fight for his clientele (2023) ... a personable and wise practicioner: a fine choice for clients seeking to preserve and defend their rights in the region and beyond’' Joost adviseert en procedeert op het gebied van IE, branding, productvormgeving, reclamerecht, online campagnes en aanverwanten. Seminars, webinars, lezingen en publicaties op IE-gebied. Vragen of kennismaken? Neem gerust contact met via 06 - 220 461 57 of becker@dirkzwager.nl

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events