Tickets
363 EUR
Tijd
08:30 - 16:00 uur
Donderdag 13 maart 2025 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Cursus UAV 2012
Event

Cursus UAV 2012

In deze cursus worden alle belangrijkste onderwerpen rondom de UAV 2012 besproken. Deze cursus is het eerste onderdeel in een tweedelige reeks over UAV. De volgende cursusdag is op 27 maart, hier wordt de UAV-GC 2005 behandeld.

De cursus start met een korte introductie van de UAV 2012, waarna relevante bepalingen uit de UAV 2012 aan bod komen. Bij het behandelen van de stof wordt afgewisseld tussen theorie en praktijk door sprekende jurisprudentievoorbeelden en casussen uit de praktijk te bespreken. Hierbij is ook ruimte om eigen ervaringen van de cursisten te bespreken. Onder andere worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Directievoering
 • Verplichtingen bij aanspraken
 • Aansprakelijkheid
 • Onderaanneming
 • Waarschuwingsplicht
 • Bestek en tegenstrijdigheden
 • Meer en minder werk
 • Schorsing, stil leggen en beëindiging
 • Opneming en oplevering
 • Gebreken en herstel
 • Kostenverhogende omstandigheden

 

Leeruitkomsten

Na het volgen van deze cursus hebben de cursisten kennis gemaakt met de UAV van A tot Z en weten ze voor wat betreft de belangrijkste onderwerpen (bovengenoemd) hoe ze daar in de praktijk mee om moeten gaan, wanneer de spreekwoordelijke ‘alarmbellen’ af moeten gaan en hoe rechters/arbiters over de verschillende onderwerpen oordelen.

 

Deze cursus kan ook op aanvraag inhouse worden geven. Interesse? Neem dan contact op met Iris Neddaoui-Docter.

Op 27 maart 2025 staat de cursus UAV-GC gepland. Inschrijven doet u hier.

Kosten & annulering

Deelname aan deze module kost € 363,- (incl. BTW). Bij aanmelding kunt u betalen via iDEAL, creditcard of betaling op factuur; na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een definitieve bevestiging. Bij betaling op factuur kan de factuur opgehaald worden via de betaallink.

Opleidingspunten

Dirkzwager is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstituut. Gezien de hoge kwaliteit en duur van deze cursus ontvangt u (indien u hiervoor in aanmerking komt) 5 PO-punten voor deelname. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

 

Expertises Bouwrecht

Programma

08:30 Inloop
09:00 Start bijeenkomst
12:00 Lunch
12:45 Hervatten bijeenkomst
15:45 Vragen & afsluiting
16:00 Borrel

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
363 EUR
08:30 - 16:00 uur
Donderdag 13 maart 2025 Dirkzwager Arnhem

De UAV-cursus is voor projectleiders, uitvoerders, calculatoren, bestekschrijvers, werkvoorbereiders, directievoerders; eigenlijk iedereen die te maken heeft met het voorbereiden, uitvoeren of afwikkelen van aannemingsovereenkomsten waarop de UAV van toepassing is. De cursus is ook geschikt om algemene kennis over de UAV op te doen of op te frissen.

 

Doordat eerst een korte introductie van de UAV wordt gegeven, bij ieder onderwerp een korte toelichting op de bepalingen wordt gegeven en vervolgens de diepte wordt ingegaan is deze cursus geschikt voor zowel cursisten die nog niet of nauwelijks met UAV te maken hebben gehad als voor cursisten die er dagelijks mee werken. Afhankelijk van het kennisniveau van de groep kan tijdens de lesdag extra verdieping worden gezocht.

Sprekers

Iris Neddaoui-Docter

Advocaat - Senior

Iris is senior advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij (indien nodig tot aan de rechter of de Raad van Arbitrage) in geschillen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk, oplevingsperikelen, gebreken, waarschuwingsplichten, kostenverhogende omstandigheden, etc. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events