Tickets
Gratis
Tijd
13:30 - 18:00 uur
Donderdag 29 februari 2024 Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent Nijmegen
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Jaaroverzicht Aanbestedingsrecht 2024
Seminar

Jaaroverzicht Aanbestedingsrecht 2024

We zijn (na de Coronapandemie) weer terug met een fysieke jaarbijeenkomst Aanbestedingsrecht. In Hotel Van der Valk Nijmegen-Lent praten we u graag in een middag bij over de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar en onze verwachtingen voor de toekomst.

Zoals u van ons gewend bent, geven we daarbij tips voor de praktijk en is er volop ruimte voor vragen en interactie. Ook zal er voldoende gelegenheid zijn om weer eens bij te praten met vakgenoten en ons aanbestedingsteam.

 

Die middag zal in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Na afwijzing pas klagen: rechtsverwerking de stand van zaken;
  • Hoe uitgebreid moet de gunningsbeslissing gemotiveerd worden; moet een ongeldige inschrijver ook geïnformeerd worden over de kenmerken en voordelen van de winnaar?
  • Documentatie geüpload onder verkeerde tabblad: ongeldig?; stand van zaken geldig/ ongeldig en herstel van gebreken
  • “Vrijwillige transparantie vooraf vanwege ontbreken mededinging”: panacee ingeval je niet wilt aanbesteden?
  • Is het mogelijk om duurzaamheid(scertificaten) mee te nemen als selectie- of gunningscriterium (bijvoorbeeld CO2-Prestatieladder- duurzaamheidsscan)?

 

Dit en nog veel meer gaan we bespreken op 29 februari 2024. Hopelijk zien we u (eindelijk weer) dan!

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 Start actualiteiten Aanbestedingsrecht
15:15 Pauze
15:30 Vervolg actualiteiten Aanbestedingsrecht
16:45 Borrel en gelegenheid om na te praten

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
13:30 - 18:00 uur
Donderdag 29 februari 2024 Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent Nijmegen

Dit seminar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van inschrijvers.

Sprekers

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Frank Cornelissen

Advocaat - Associate partner

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Iris Neddaoui-Docter

Advocaat - Senior

Iris is senior advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij (indien nodig tot aan de rechter of de Raad van Arbitrage) in geschillen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk, oplevingsperikelen, gebreken, waarschuwingsplichten, kostenverhogende omstandigheden, etc. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Merel van Helvoirt

Advocaat

Merel adviseert (semi-)overheden en bedrijven bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Liz Bras

Advocaat

Liz is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Mathijs Jonkers

Advocaat

Mathijs is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Hij adviseert zowel (semi-)overheden als inschrijvende ondernemingen bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Ook staat hij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Hilal Mauer

Advocaat

Hilal is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events