Tickets
Gratis
Tijd
14:30 - 16:45 uur
Donderdag 14 oktober 2021 Webinar Online
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Livestream De digitale overheid
Webinar

Livestream De digitale overheid

De digitaliseringslag binnen gemeentes, provincies en andere overheidsorganen gaat onverminderd door. En met die digitalisering komt tal van nieuwe wetgeving die regels stelt aan het gebruik van IT en de wijze van communiceren met burgers en bedrijven. Welke wetgeving is er op komst, en wat zijn de implicaties daarvan?

Dirkzwager organiseert op 14 oktober 2021 een seminar 'De digitale overheid', waarin Jeroen Lubbers, Nynke Brouwer, Mark Jansen, Sven Wakker en Jelmer Keur in twee uur vertellen over ontwikkelingen rondom het thema digitale overheid.

Thema’s die aan de orde komen:

 • Elektronische communicatie tussen overheid en burgers en bedrijven (Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer, Wet Digitale Overheid);
 • Het (verplichte) gebruik van elektronische handtekeningen;
 • Cybersecurity en cybercrime;
 • Aandachtspunten bij digitalisering in IT-contracten (o.a. Baseline Informatiebeveiliging);
 • Wet open overheid.

Onderwerpen deel 1:

Elektronische communicatie tussen overheid, burgers en bedrijven (Jelmer Keur & Jeroen Lubbers)

Volgend jaar treden – volgens planning – de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Wet Digitale Overheid in werking. Met deze wetsvoorstellen wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gewijzigd. Burgers en bedrijven krijgen straks het recht om elektronisch zaken te doen met de overheid en de nieuwe wetgeving schept de voorwaarden waaraan overheden moeten voldoen. Jelmer Keur en Jeroen Lubbers bespreken de gevolgen en de aandachtspunten voor overheden.

 Aandachtspunten bij digitalisering in IT-contracten  (Sven Wakker en Mark Jansen)

Bij digitalisering horen uiteraard passende IT-systemen en goede beveiliging van de daarmee verwerkte data. Wat zijn aandachtspunten en valkuilen bij de IT-contracten? De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is daarnaast het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Daarin staan bepaalde risico’s gedefinieerd die met bijbehorende beveiligingseisen moeten worden ingevuld. Het kader staat, maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Hoe doe je een risico-inschatting, en waar moet je rekening mee houden bij het contracteren van ICT? Mark Jansen en Sven Wakker bespreken de aandachtspunten bij digitalisering in IT-contracten met een nuchtere blik puttend vanuit hun eigen praktijkervaring.

Onderwerpen deel 2:

Cybersecurity en cybercrime: crisisbeheersing en risicomanagement bij overheden (Nynke Brouwer)

Cybersecurity wordt steeds belangrijker. Wetgeving vereist dat overheden hun systemen goed beveiligen, en niet zonder reden. Al jarenlang neemt cybercrime toe, en ook overheden worden slachtoffer. Nynke Brouwer zal (de juridische aspecten van) cybersecurity en cybercrime bespreken, waaronder ransomware en datalekken. Hoe kunnen overheden zich hiertegen wapenen? Wat zijn de risico’s en gevolgen waar overheden rekening mee moeten houden? Binnen welke juridische kaders moeten overheden deze materie bezien?

 Wet open overheid (Jelmer Keur)

De Wet open overheid (Woo) is de beoogde opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Volgens planning zal de Woo in 2022 in werking treden. Deze wet zal diverse belangrijke veranderingen doorvoeren. Zo introduceert de Woo verschillende nieuwe (digitale) verplichtingen voor bestuursorganen. Reden genoeg voor een nadere kennismaking met de Woo. Vragen die tijdens dit seminar aan bod zullen komen:

 • wat houdt de uitbreiding van de plicht tot actieve openbaarmaking in?
 • hoe verandert de procedure voor besluiten tot openbaarmaking?
 • hoe gaan de uitzonderingsgronden en beperkingen uit artikel 10 en 11 van de Wob onder de Woo eruitzien?
 • welke nieuwe eisen stelt de Woo aan de digitale informatiehuishouding van bestuursorganen?
 • wat wordt de rol van het nieuwe ‘Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding’?

Interactief

Het onderwerp Digitale Overheid is voortdurend in beweging. Tijdens het seminar is er alle gelegenheid om (via de chat) vragen te stellen aan de sprekers. Vragen die niet tijdens het seminar beantwoord kunnen worden, zullen alsnog achteraf worden beantwoord.

Deelname aan dit seminar De digitale overheid is geheel kosteloos en kan op 2 manieren:

1. U kunt zich inschrijven voor de livestream via de aanmeldbutton op deze pagina.

2. Heeft u meer interesse in deelname aan het (fysieke) seminar dan kunt u zich hier aanmelden.

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen kan er een coronatoegangsbewijs worden gevraagd.

 

Programma

14:20 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:30 Aanvang seminar
15:30 Pauze
15:45 Voortzetting seminar
16:45 Einde seminar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:30 - 16:45 uur
Donderdag 14 oktober 2021 Webinar Online

Overheidsjuristen, IT-specialisten en andere ambtenaren die betrokken zijn bij IT-, security en digitaliseringsvraagstukken van gemeentes, provincies en andere overheidsinstellingen.

Sprekers

Nynke Brouwer

Advocaat - Senior

Ik ben gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. In het bijzonder houd ik mij bezig met cyberrisico's, cybersecurity, cyberverzekeringen en privacy. Op 7 oktober 2021 heb ik met succes mijn proefschrift, getiteld 'De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief', verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2021 werd ik uitgeroepen tot Legal Woman of the Year.

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Mark Jansen heeft ruim 15 jaar ervaring met IT- en privacyrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de afhandeling van incidenten zoals datalekken. Hij adviseert over IT-contracten en procedeert bij mislukte automatisering en over allerhande privacykwesties. Daarnaast verzorgt Mark veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Jeroen Lubbers

Advocaat

Ik werk als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendomsrecht (IE) en IT-recht. Ik procedeer en adviseer veel op het gebied van het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en onrechtmatige publicaties, waaronder ook reviews op internet.

Sven Wakker

Advocaat

Ik werk sinds 2018 als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht & Privacy. In mijn dagelijkse praktijk ligt mijn focus op het IT- en privacyrecht. Ik adviseer en onderhandel vooral over (internationale) IT-contracten, privacykwesties en datalekken. Daarnaast houd ik mij bezig met het opstellen van uiteenlopende IT-contracten, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, en privacygerelateerde documentatie zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements. Verder sta ik mijn cliënten bij in procedures over IT, privacy en mediarecht. Mijn cliënten bestaan uit afnemers en leveranciers van IT (van startup tot multinational), ziekenhuizen en zorginstellingen en overheden. Ook geef ik geregeld lezingen en workshops op het gebied van IT- en privacyrecht.

Jelmer Keur

Advocaat

Sinds februari 2016 is Jelmer werkzaam als advocaat binnen de sectie Overheid & Vastgoed in Arnhem. Jelmer adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke vraagstukken. Hierbij heeft Jelmer een focus op handhavingsrecht (o.a. Wabo, Wet natuurbescherming en Arbowetgeving), openbare-orderecht, geheimhoudingsrecht, de Wet Bibob en de Wob/Woo.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events