Zoeken
  1. Home
  2. Events
  3. Lunchseminar Aanbesteden in het sociaal domein

SeminarLunchseminar Aanbesteden in het sociaal domein

Aanbesteden in het sociaal domein, welke voorwaarden worden gesteld en is dit in elke gemeente hetzelfde? Leer hier alles over in het lunchseminar.

Dirkzwager organiseert voor inkopers vijf lunchseminars over het aanbesteden van verschillende diensten. Deze lunchseminars zijn in een reeks te volgen maar ook los van elkaar.

Het programma van Aanbesteden in het sociaal domein op dinsdag 24 maart 2020:

Onder het sociaal domein bij gemeenten vallen de uitvoering van de jeugdzorg (Jeugdwet), werk en inkomen (Participatiewet) en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO). Gemeenten hebben de taak om zorg en ondersteuning voor deze groepen inwoners in te kopen. Het inkopen van deze zorg laten gemeenten veelal via een aanbesteding lopen, maar niet elke gemeente heeft dezelfde procedure of hanteert dezelfde inkoopvoorwaarden.

Tijdens het lunchseminar leert u wat de valkuilen zij en waar u in ieder geval op moet letten bij aanbesteding in het sociaal domein.

De onderwerpen van de lunchseminars:

Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Tony van Wijk (vanwijk@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het seminar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar vanwijk@dirkzwager.nl.

Programma

12:00 uur ontvangst en lunch

12:30 uur seminar

14:00 uur einde

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Sector(en)
Expertise(s)
Thema('s)
Dinsdag24maart
2020
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 12:30 - 14:00 uur
Voor wie
Voor inkopers en andere geïnteresseerden, juridisch als niet juridisch.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.