Tickets
Gratis
Tijd
9:30 - 11:00 uur
Vrijdag 1 december 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Webinar Integriteit en Arbeid
Week van de integriteit

Webinar Integriteit & Arbeid

Het thema 'integriteit op de werkvloer' blijft een actueel en belangrijk onderwerp voor onder meer HR-professionals en bedrijfsjuristen. De kennis over adequaat integriteitsbeleid is voortdurend in ontwikkeling, aangewakkerd door de aanhoudende maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp, rechtspraak en (voorgestelde) wetgeving. Het webinar ‘Integriteit & Arbeid’ biedt waardevolle en praktische inzichten voor HR-professionals, bedrijfsjuristen en iedereen die betrokken is bij het bevorderen van een integere en veilige werkomgeving.

Vroeg of laat krijgt elke organisatie er mee te maken: integriteitskwesties op de werkvloer. Denk onder andere aan pestgedrag, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, fraude en diefstal, misbruik van informatie, schending van vertrouwelijkheid en wangedrag in privétijd. Met de huidige maatschappelijke aandacht voor ‘integriteit’ is het een actueel thema op de HR-agenda.

 Het voorkomen en effectief aanpakken van integriteitskwesties is van cruciaal belang voor elke organisatie. Het is niet enkel een kwestie van reageren op incidenten wanneer ze zich voordoen, maar ook van proactief en preventief beleid voeren dat integriteit bevordert, transparant en binnen álle lagen van de organisatie. Daarmee zijn integriteitskwesties niet volledig te voorkomen, maar met de juiste tools en procedures wel te reduceren en beheersbaar te houden. Daarnaast is het van cruciaal belang dat werkgevers zich bewust zijn van hun eigen handelen op het moment dat zich een integriteitskwestie voordoet, maar ook wat de (arbeidsrechtelijke) consequenties hiervan zijn.

 Wat kunnen én moeten organisaties concreet doen ter voorkoming van impacting integriteitsschendingen? En wat moeten organisaties doen op het moment dat zich toch een integriteitsschendig voordoet?

Dit webinar maakt onderdeel uit van het door Dirkzwager georganiseerde programma van de Week van de Integriteit (1 tot en met 8 december 2023). Voor het volledige programma vanuit Dirkzwager wordt verwezen naar onze eventpage.

Bekijk hier ons volledige programma: week van de integriteit 2023

Programma

09:20 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
09:30 Start van het webinar
11:00 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
9:30 - 11:00 uur
Vrijdag 1 december 2023 Webinar Online

Sprekers

Loes Vink

Advocaat

Dennis Hut

Advocaat - Senior

Dennis heeft als specialist Arbeidsrecht een duidelijke focus op Compliance & Integriteit. Thema’s die binnen organisaties en instellingen met recht steeds hoger op de (beleids-)agenda komen te staan. Ook waar het de arbeidsrechtelijke inbedding van (sector- of bedrijfseigen) regelgeving, gedrags-/ cultuurverandering en integriteitsbeleid betreft. Daarnaast adviseert Dennis veelvuldig over het thema Governance, onder meer waar het gaat over (regels en waarborgen voor) goed bestuur, bestuurscrises, de verhouding tussen uitvoerende en toezichthoudende organen en de rechtspositie van statutair bestuurders (waaronder ontslag).    Dennis staat zowel (bestuurders en toezichthouders van) corporate, (non-)profit als (semi-) publieke organisaties en instellingen bij, waaronder een aantal grote zorg- en onderwijsinstellingen.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events