Tickets
Gratis
Tijd
13:30 - 14:30 uur
Maandag 4 december 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Webinar Integriteit en de beoordelingscommissie
Week van de integriteit

Integriteit en de beoordelingscommissie

Vrijwel iedere aanbestedings-, inkoop- of andere selectieprocedure met kwalitatieve criteria kent een beoordelingscommissie. De integriteit van die commissie, haar leden en procedures zijn van groot belang. Wet- en regelgeving bieden weinig handvatten. In de Aanbestedingswet 2012 komt de beoordelingscommissie niet eens voor.

Aan onze praktijk en de rechtspraak zijn echter de nodige inzichten te ontlenen, aan de hand waarvan antwoord kan worden gegeven op vragen als deze:

  • Moeten leden van de beoordelingscommissie deskundig zijn? Een vraag die minder eenvoudig te beantwoorden is dan het lijkt(!).
  • Mag een wethouder/bestuurder/leidinggevende in de beoordelingscommissie zitten?
  • Moet een tussentijds uit dienst getreden lid worden vervangen?
  • Hoe voorkom je oneigenlijke beïnvloeding van beoordelaars door inschrijvers?
  • Hoe voorkom je belangenverstrengeling en partijdigheid?
  • Een fout kan gebeuren, maar hoe herstel je een verkeerde beoordeling? Wanneer kan herbeoordeling door dezelfde commissie gebeuren?
  • Hoe transparant moet je zijn over de samenstelling?

Frank Cornelissen en Hilal Mauer geven antwoord op deze en andere vragen over integriteit en de beoordelingscommissie. Dat doen zij vanuit hun ruime ervaring in het adviseren en procederen voor (onder meer) overheden en andere aanbesteders.

Tijdens dit event is gelegenheid voor interactie en ruimte voor uw vragen.

Bekijk hier ons volledige programma: week van de integriteit 2023

Programma

13:20 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
13:30 Aanvang van het webinar
14:30 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
13:30 - 14:30 uur
Maandag 4 december 2023 Webinar Online

Dit webinar is geschikt voor Inkopers van aanbesteders, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en rijksdiensten, netbeheerders/nutsbedrijven, zorgkantoren en -verzekeraars, ziekenhuizen.

Sprekers

Hilal Mauer

Advocaat

Hilal is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Frank Cornelissen

Advocaat - Associate partner

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events