Tickets
Gratis
Tijd
10:00 - 11:30 uur
Dinsdag 21 maart 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Wet toekomst pensioen: wachten of aan de slag - najaar 2022
Webinar

Wet toekomst pensioenen: werkgever moet aan de slag!

Het wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Wordt de wet ook door de Eerste Kamer aangenomen, dan zal de wet op 1 juli 2023 in werking treden. Tijd voor werkgevers, met een verzekerde regeling, om zich daarom te oriënteren op de wijzigingen en wat er van hen wordt verwacht!

Als werkgever wordt (onder andere) van je verwacht dat je kennis neemt van de aanstaande wijzigingen, dat je bepaalde keuzes – al dan niet in overleg met de OR en werknemers – maakt en dat je de daarbij behorende veranderingen doorvoert en uitlegt. Dit luistert nauw, kost veel tijd en afstemming met alle betrokkenen, waardoor op tijd beginnen geen overbodige luxe is.

In de praktijk blijkt dat de aanstaande pensioenwijzigingen veel (praktische) vragen oproepen, zowel op het terrein van het ouderdomspensioen als op het terrein van het nabestaandenpensioen. Vooral qua timing, in de uitvoering en bij het maken van keuzes. Want hoe doe je dat in het doolhof aan keuzes? Niet te vergeten dat de Wet toekomst pensioenen zelf niet altijd even duidelijk is, er inmiddels al de nodige amendementen zijn aangenomen en de memorie van toelichting meer dan 400 pagina’s telt (oh en wist u al dat er twee versies online te vinden zijn, één foutief?).

De advocaten en fiscalisten van Dirkzwager hebben al meerdere werkgevers bijgestaan en geïnformeerd over de Wet toekomst pensioenen. Zij weten welke vragen er spelen, en waar de knelpunten liggen. Als kennisdeler is Dirkzwager u daarom graag behulpzaam. Tijdens het webinar “Wet toekomst pensioenen: werkgever moet aan de slag” praten onze pensioenadvocaten en fiscalisten u graag bij.

Tijdens het webinar wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen via de chat.

Eventuele inhoudelijke vragen die u graag behandeld zou zien tijdens het webinar kunt u ook vóór 1 maart al sturen naar rozema@dirkzwager.nl

Programma

09:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
10:00 Start van het webinar

11:30

Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
10:00 - 11:30 uur
Dinsdag 21 maart 2023 Webinar Online

Het webinar is specifiek bedoeld voor werkgevers met een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een verzekeraar of PPI en is met name interessant voor HR- en Finance professionals.

 

Sprekers

Laura Rozema

Advocaat

Laura is sinds 2021 werkzaam op de sectie Arbeidsrecht. Voordat Laura bij Dirkzwager begon heeft zij rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft Laura meerdere stages gelopen en onder andere werkervaring opgedaan bij een rechtswinkel.

José Niers

Belastingadviseur

José is belastingadviseur bij Dirkzwager sinds 1 juli 2020. Ze is gespecialiseerd in loonbelasting, sociale zekerheid en grensoverschrijdende arbeid.

René Sueters

Belastingadviseur - Associate partner

Praktisch, betrokken, creatief en ervaren belastingadviseur gespecialiseerd in loonbelasting, sociale verzekeringen en grensoverschrijdende arbeid. Rene adviseert grote en middelgrote werkgevers onder meer over de werkkostenregeling, werknemersparticipaties, arbeidsverhoudingen, kostenvergoedingssystemen en begeleiding controles door overheidsinstanties.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events