Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 29 november 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg en Recht Lezing: Integriteit en belangenverstrengeling
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Integriteit en belangenverstrengeling

Integriteit en belangenverstrengeling: twee thema’s die met recht steeds hoger op de beleidsagenda van zorgorganisaties komen te staan. Directe aanleiding hiervoor is de aanscherping van de regeling omtrent ongewenste belangenverstrengeling in de Governancecode Zorg 2022.

Integriteit en belangenverstrengeling raakt niet alleen de governance, de structuur, van zorgorganisaties, maar heeft ook arbeidsrechtelijke gevolgen, zoals daar waar het gaat om de arbeidsrechtelijke inbedding van regelgeving, gedrags-/cultuurverandering en het integriteitsbeleid.

Aangedreven door groeiende maatschappelijke, politieke én juridische aandacht is het voeren van een actief integriteitsbeleid door iedere zorgorganisatie wenselijk. Zo moet onder meer voorkomen worden dat niet-integer gedrag het maatschappelijke vertrouwen in de zorgorganisatie schaadt.

Wordt voorts niets gedaan met signalen van integriteitsschendingen of non-compliance, dan kunnen deze signalen van aanvankelijk kleine integriteits-schendingen eenvoudig doorgroeien tot incidenten van grotere proportie.

Tijdens deze Zorg & Recht Lezing nemen prof. mr. Louis Houwen, mr. Henk Hoving, mr. dr. Charlotte Perquin en mr. Dennis Hut u mee in de juridische en ethische wereld van integriteit en belangenverstrengeling.

HR-managers, bestuurders, bestuurssecretarissen en interne toezichthouders van zorgorganisaties krijgen concrete tools aangereikt. Niet alleen worden recente wet- en regelgeving besproken, tevens zullen ethische dilemma’s op een interactieve manier de revue passeren.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Dit najaar staan de volgende lezingen op het programma:

Dinsdag 13 september | Aandachtspunten bij valorisatie

Donderdag 22 september | IT-contracten in de zorg

Dinsdag 11 oktober | Praktisch inrichten van samenwerkingsverbanden

Donderdag 3 november | Resultaatgericht beschikken

Donderdag 24 november | Privacy en medisch wetenschappelijk onderzoek

Dinsdag 29 november | Integriteit en belangenverstrengeling

Dinsdag 13 december | Actualiteiten medische aansprakelijkheid

 

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 29 november 2022 Webinar Online
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Dit webinar is voor HR-managers, bestuurders, bestuurssecretarissen en interne toezichthouders van zorgorganisaties. 

Sprekers

Charlotte Perquin-Deelen

Advocaat - Senior

Charlotte is advocaat en cognitiefilosoof en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht binnen het semipublieke domein. Zij houdt zich in haar dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met governancevraagstukken, boardroom dynamics, inrichting van bestuur en toezicht, herstructureringen en samenwerkingen. Charlotte is in 2020 gepromoveerd op het multidisciplinaire onderwerp Biases in de boardroom en de raadkamer. Zij is Universitair Docent bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit), is redactiesecretaris van Tijdschrift Ondernemingsrecht, publiceert regelmatig en geeft cursussen en lezingen.

Henk Hoving

Advocaat - Partner

Mijn specialisatie bestaat uit het adviseren en procederen op het terrein van het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en stakingsrecht, fusies & overnames, pensioen, bestuur/toezicht en WNT. Met meer dan 30 jaar ervaring als advocaat arbeidsrecht & pensioenrecht ben ik de aangewezen sparring partner van bestuurders, directeuren HR en toezichthouders.

Louis Houwen

Advocaat - Partner

Louis Houwen is sinds 1993 werkzaam als advocaat-partner ondernemings- en gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax en adviseert voornamelijk zorg- en onderwijs instellingen, woningcorporaties, culturele organisaties en hun branche- en beroepsverenigingen. Als ervaren governancedeskundige ondersteunt hij het bestuur en raden van toezicht bij strategische vraagstukken en in hun onderlinge samenwerking. Daarnaast is Louis Houwen sinds 2011 als bijzonder hoogleraar private-public governance verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events